Projektowanie urządzeń
dla przemysłu spożywczego

Skróć czas dostarczania produktów, a jednocześnie popraw przepływ środków pieniężnych i zwiększ marże

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Industrial Food Processing

Analiza branży

Przyspieszenie procesów projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego dzięki oprogramowaniu Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia producentom usprawnienie procesów projektowania nowych urządzeń w celu skrócenia czasu realizacji i zwiększenia marży.

Dowiedz się więcej

Omówienie

Przyspieszenie procesu projektowania
urządzeń dla przemysłu spożywczego

Producenci urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z dostarczaniem wysokiej jakości maszyn spełniających wymagania ich klientów, a jednocześnie koniecznością zdobywania nowych zamówień i utrzymania rentowności. Te wyzwania to między innymi:

Icon: Stopwatch
 • Przedstawianie klientom atrakcyjnych i przekonujących ofert podkreślających wyjątkowe zalety konstrukcji urządzeń
 • Projektowanie i produkcja urządzeń zgodnych ze wszelkimi obowiązującymi normami branżowymi oraz dokumentowanie zgodności z tymi normami
 • Spełnianie wymagań klientów dotyczących urządzeń, które zapewniają niższe koszty, lepsze środowisko pracy i większe bezpieczeństwo operatora
 • Obniżenie kosztów operacyjnych urządzeń, w tym zużycia energii
 • Projektowanie urządzeń pod kątem ich łatwego czyszczenia, konserwacji i wysokiej niezawodności
 • Zapewnienie doskonałej obsługi podczas procesu instalacji oraz bieżącej pomocy technicznej

Producenci urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) to często małe lub średnie firmy, które nie dysponują zasobami informatycznymi, jakie większe przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać do wdrożenia i utrzymania zaawansowanego oprogramowania. W związku z tym potrzebują profesjonalnego systemu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i przystępnych cenowo oraz łatwych do wdrożenia i utrzymania rozwiązań zwiększających produktywność.

Możliwości

Przystępne cenowo, profesjonalne rozwiązania zwiększające produktywność

Oprogramowanie Solid Edge dostarcza rozwiązania do projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego, sprawdzania poprawności projektów oraz produkcji, które pomagają stawić czoła tym wyzwaniom. Solid Edge może pomóc w osiągnięciu sukcesu na wymagającym rynku urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) dzięki następującym funkcjom:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy pomocy projektowania nowej generacji. Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Skorzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i natychmiastowo wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Pozwól na bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD dla inżynierów mechanicznych i elektrycznych.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D ze wsparciem dla całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Skorzystaj z unikalnych funkcji, takich jak zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania, montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsze osiągi produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ osiągi produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Automatyzacja modułowego projektowania hal produkcyjnych. Zautomatyzuj modułowe projektowanie hal produkcyjnych przy użyciu trójwymiarowych projektów orurowania, obszernych bibliotek części i w pełni zautomatyzowanych rysunków Isogen®.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcjonalności CAD 3D, projektowania elektrycznego, symulacji, produkcji oraz zarządzania danymi oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań do projektowania maszyn przemysłowych, które ułatwiają tworzenie lepszych projektów.

Historia klienta

Skrócenie czasu projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego

Firma Reading Bakery Systems projektuje i wytwarza sprzęt do masowej produkcji precli, ciastek i krakersów.
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge udało jej się osiągnąć 63-procentowy wzrost wydajności procesów projektowych.

Wyzwania

 • Produkty wymagają wielu zmian pod wymagania klienta i tysięcy rysunków
 • Konieczne jest dotrzymywanie terminów narzuconych przez klientów w celu uniknięcia wysokich kar umownych
 • Starsze, niesprawdzone projekty nie mogą stanowić punktu odniesienia, przez co konieczne jest kosztowne tworzenie projektów od nowa.

Klucze do sukcesu

 • Przejście z dawnych procesów projektowania 2D na bardziej wydajną technologię 3D
 • Znalezienie łatwego w obsłudze systemu do projektowania 3D, który oferuje doskonałe funkcje modelowania złożeń i projektowania części blaszanych
 • Zastosowanie rozwiązania do zarządzania danymi projektowymi w celu zapewnienia integralności oraz możliwości udostępniania informacji o produkcie działom innym niż zespół inżynieryjny

Wyniki

 • 3-procentowy wzrost wydajności projektowania
 • Czas sporządzania szczegółowych rysunków skrócono z 3,2 do 1,2 godziny
 • Liczba rysunków sporządzonych w pierwszym roku uległa niemal potrojeniu
 • Niemal połowa wszystkich pracowników firmy RBS (z działów produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży i obróbki CNC) ma obecnie dostęp do bieżących danych projektowych

Historie klientów

Oprogramowanie Solid Edge i projektowanie urządzeń dla przemysłu spożywczego

See More Stories