Projektowanie urządzeń
dla przemysłu spożywczego

Skróć czas dostarczania produktów, a jednocześnie popraw przepływ środków pieniężnych i zwiększ marże zysku.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Opinie i analizy ekspertów z branży

Oprogramowanie Solid Edge pozwala przyspieszyć procesy projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia producentom usprawnienie procesów projektowania nowych urządzeń w celu skrócenia czasu realizacji i zwiększenia marży zysku.

Dowiedz się więcej

Omówienie

Przyspieszenie procesu projektowania
urządzeń dla przemysłu spożywczego

Producenci urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z dostarczaniem wysokiej jakości maszyn spełniających wymagania ich klientów, a jednocześnie koniecznością zdobywania nowych zamówień i utrzymania rentowności. Do owych wyzwań należą:

Icon: Stopwatch
 • Przedstawianie klientom atrakcyjnych i przekonujących propozycji podkreślających wyjątkowe zalety konstrukcji urządzeń
 • Projektowanie i wytwarzanie urządzeń zgodnych ze wszelkimi obowiązującymi normami branżowymi oraz dokumentowanie zgodności z tymi normami
 • Spełnianie wymagań klientów dotyczących urządzeń zapewniających niższe koszty pracy, lepsze środowisko pracy i większe bezpieczeństwo operatora
 • Obniżenie kosztów operacyjnych urządzeń, w tym zużycia energii
 • Projektowanie urządzeń pod kątem ich łatwego czyszczenia, konserwacji i wysokiej niezawodności
 • Zapewnienie doskonałej obsługi instalacyjnej i bieżącej pomocy technicznej

Producenci urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) to często małe lub średnie firmy, które nie dysponują zasobami informatycznymi, jakie większe przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać do wdrożenia i utrzymania zaawansowanego oprogramowania. W związku z tym potrzebują profesjonalnego systemu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i przystępnych cenowo oraz łatwych do wdrożenia i utrzymywania rozwiązań zwiększających produktywność.

Funkcje

Przystępne cenowo, profesjonalne rozwiązania zwiększające produktywność

Oprogramowanie Solid Edge dostarcza rozwiązania do projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego, sprawdzania poprawności projektów oraz produkcji, które pomagają stawić czoła tym wyzwaniom. Oprogramowanie Solid Edge może pomóc w osiągnięciu sukcesu na wymagającym rynku urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) dzięki następującym funkcjom:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy użyciu rozwiązań do projektowania nowej generacji. Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Korzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania, montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Automatyzacja modułowego projektowania hal przemysłowych. Zautomatyzuj modułowe projektowanie hal przemysłowych przy użyciu trójwymiarowych projektów orurowania, obszernych bibliotek części i w pełni zautomatyzowanych rysunków Isogen®.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcji oprogramowania CAD 3D, projektowania elektrycznego, symulacji, produkcji oraz zarządzania danymi oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań do projektowania maszyn przemysłowych, które ułatwiają tworzenie lepszych projektów.

Modele cyfrowe mogą przyczynić się do zwiększenia ogólnej wydajności

Portfolio produktów Solid Edge umożliwia małym i średnim Firmom produkcyjnym błyskawiczną digitalizację projektów produktów oraz procesu rozwoju produktu, co stanowi znaczący krok na drodze do pełnej digitalizacji przedsiębiorstwa.

Cyfrowa walidacja komponentów o krytycznym znaczeniu ogranicza konieczność tworzenia i testowania fizycznych prototypów, co przyspiesza proces rozwoju produktu, a jednocześnie pomaga zagwarantować, że działanie końcowego produktu będzie zgodne z oczekiwaniami. Cyfrowe modele 3D, zwane również cyfrowymi duplikatami, w połączeniu z cyfrową dokumentacją zgodności pozwalają zapewnić pełne możliwości śledzenia w całym procesie rozwoju.

Przykład klienta

Skrócenie czasu projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego

Firma Reading Bakery Systems projektuje i wytwarza sprzęt do masowej produkcji precli, ciastek i krakersów.
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge udało im się osiągnąć 63-procentowy wzrost wydajności procesów projektowania.

Wyzwania

 • Produkty wymagają wielu zmian pod wymagania klienta i tysięcy rysunków
 • Terminy narzucone przed klientów muszą być dotrzymywane w celu uniknięcia kosztownych kar umownych
 • Nie można polegać na niezarządzanych, przestarzałych projektach, co skutkuje kosztownymi pracami związanymi z ponownym projektowaniem

Klucze do sukcesu

 • Przejście ze starych procesów projektowania 2D na bardziej wydajną technologię 3D
 • Znalezienie łatwego w obsłudze systemu do projektowania 3D oferującego doskonałe funkcje modelowania złożeń i projektowania części blaszanych
 • Zastosowanie rozwiązania do zarządzania danymi projektowymi zapewniającymi integralność projektów oraz możliwość udostępniania informacji o produkcie poza działem inżynieryjnym

Wyniki

 • 3-procentowy wzrost wydajności projektowania
 • Czas sporządzania szczegółowych rysunków skrócono z 3,2 do 1,2 godziny
 • Liczba rysunków sporządzonych w pierwszym roku uległa niemal potrojeniu
 • Niemal połowa wszystkich pracowników firmy RBS (z działu produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży, obróbki CNC) ma obecnie dostęp do bieżących danych projektowych

Historie klientów

Oprogramowanie Solid Edge i projektowanie urządzeń dla przemysłu spożywczego

See More Stories