Projektowanie urządzeń
dla przemysłu spożywczego

Skróć czas dostarczania produktów, a jednocześnie popraw przepływ środków pieniężnych i zwiększ marże zysku

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Industrial Food Processing

Opinie i analizy ekspertów z branży

Oprogramowanie Solid Edge pozwala przyspieszyć procesy projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia producentom usprawnienie procesów projektowania nowych urządzeń w celu skrócenia czasu realizacji i zwiększenia marży zysku

Więcej informacji

Omówienie

Przyspieszenie procesu projektowania
urządzeń dla przemysłu spożywczego

Producenci urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z dostarczaniem wysokiej jakości maszyn spełniających wymagania ich klientów, a jednocześnie konieczności zdobywania nowych zamówień i utrzymania rentowności. Do owych wyzwań należą:

Icon: Stopwatch
 • Przedstawianie klientom atrakcyjnych i przekonujących propozycji podkreślających wyjątkowe zalety konstrukcji urządzeń
 • Projektowanie i wytwarzanie urządzeń zgodnych ze wszelkimi obowiązującymi normami branżowymi oraz dokumentowanie zgodności z tymi normami
 • Spełnianie wymagań klientów dotyczących urządzeń zapewniających niższe koszty pracy, lepsze środowisko pracy i większe bezpieczeństwo operatora
 • Obniżenie kosztów operacyjnych urządzeń, w tym zużycia energii
 • Projektowanie urządzeń pod kątem ich łatwego czyszczenia, konserwacji i wysokiej niezawodności
 • Zapewnienie doskonałej obsługi instalacyjnej i bieżącej pomocy technicznej

Producenci urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) to często małe lub średnie firmy niedysponujące zasobami informatycznymi, jakie większe przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać do wdrażania i utrzymywania zaawansowanego oprogramowania. W związku z tym potrzebują profesjonalnego systemu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i przystępnych cenowo oraz łatwych do wdrożenia i utrzymywania rozwiązań zwiększających produktywność.

Funkcje

Przystępne cenowo, profesjonalne rozwiązania zwiększające produktywność

Oprogramowanie Solid Edge dostarcza rozwiązania do projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego, sprawdzania poprawności projektów oraz wytwarzania, pomagające stawić czoła tym wyzwaniom. Oprogramowanie Solid Edge może pomóc w osiągnięciu sukcesu na wymagającym rynku urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) dzięki następującym funkcjom:

Wbudowane narzędzia do fotorealistycznego renderowania pozwalają tworzyć oszałamiające obrazy i animacje produktów

Wirtualne testowanie i sprawdzanie poprawności kluczowych komponentów przy użyciu zintegrowanego, skalowalnego oprogramowania do symulacji, które nie wymaga angażowania specjalistów analityków

Możliwość śledzenia konfiguracji gotowych urządzeń w celu usprawnienia obsługi instalacyjnej i bieżącej pomocy technicznej

System zarządzania danymi Solid Edge zapewnia skalowalne rozwiązania do zarządzania danymi CAD, które są dostosowane do potrzeb każdego producenta urządzeń dla przemysłu spożywczego (IFPE) — od startupów i bardzo małych firm po większe przedsiębiorstwa działające w wielu lokalizacjach.

Możliwość błyskawicznego projektowania, analizowania i modyfikowania modeli 3D części i złożeń w celu zapewnienia precyzyjnego dopasowania oraz działania wszystkich komponentów

Dokładne i sprawne przekazywanie informacji na halę produkcyjną, w tym rysunków 2D, modeli 3D oraz list materiałowych BOM, co skutkuje zmniejszeniem liczby błędów i poprawek na etapie wytwarzania

Aplikacje produkcyjne w oprogramowaniu Solid Edge umożliwiające definiowanie procesów obróbki maszynowej, wytwarzania części blaszanych oraz projektowania na potrzeby produkcji

Dzięki połączeniu funkcjonalności CAD 3D, symulacji, wytwarzania oraz zarządzania projektowaniem oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań do projektowania urządzeń, ułatwiających tworzenie lepszych projektów spełniających wymagania klientów.

Przykład klienta

Skrócenie czasu projektowania urządzeń dla przemysłu spożywczego

Firma Reading Bakery Systems projektuje i wytwarza sprzęt do produkcji precli, ciasteczek i krakersów na dużą skalę.
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge udało im się osiągnąć 63-procentowy wzrost wydajności procesów projektowania.

Wyzwania

 • Produkty wymagają wielu zmian pod wymagania klienta i tysięcy rysunków
 • Terminy narzucone przed klientów muszą być dotrzymywane w celu uniknięcia kosztownych kar umownych
 • Nie można polegać na niezarządzanych, przestarzałych projektach, co skutkuje kosztownymi pracami związanymi z ponownym projektowaniem

Klucze do sukcesu

 • Przejście ze starych procesów projektowania 2D na bardziej wydajną technologię 3D
 • Znalezienie łatwego w obsłudze systemu do projektowania 3D oferującego doskonałe funkcje modelowania złożeń i projektowania części blaszanych
 • Zastosowanie rozwiązania do zarządzania danymi projektowymi zapewniającymi integralność projektów oraz możliwość udostępniania informacji o produkcie poza działem inżynieryjnym

Wyniki

 • 3-procentowy wzrost wydajności projektowania
 • Czas sporządzania szczegółowych rysunków skrócono z 3,2 do 1,2 godziny
 • Liczba rysunków sporządzonych w pierwszym roku uległa niemal potrojeniu
 • Niemal połowa wszystkich pracowników firmy RBS (z działu produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży, obróbki CNC) ma obecnie dostęp do bieżących danych projektowych

Historie klientów

Oprogramowanie Solid Edge i projektowanie urządzeń dla przemysłu spożywczego

Zobacz więcej wdrożeń