Dokumentacja techniczna

Technical Publications

Łatwe tworzenie atrakcyjnych ilustracji i interaktywnych dokumentów technicznych

Możliwość jasnego przedstawienia prawidłowych procedur produkcji, instalacji i konserwacji jest kluczowa dla wydajności produktów i powodzenia biznesu. Dzięki dostępnym w Solid Edge rozwiązaniom do tworzenia publikacji technicznych projektanci mogą szybko tworzyć różne typy dokumentów — od prostych rysunków wykorzystywanych w podręcznikach użytkownika po interaktywne dokumenty techniczne 3D wykorzystywane na potrzeby produkcji i serwisowania. Nie trzeba już zlecać tych zadań autorom technicznym lub zewnętrznym firmom — teraz można tworzyć wysokiej jakości dokumentację wewnętrznie.

Możliwości

Bezpośrednia praca z częściami i złożeniami w oprogramowaniu Solid Edge

Rozwiązania do tworzenia publikacji technicznych są ściśle zintegrowane z Solid Edge, dzięki czemu można pracować bezpośrednio z częściami i złożeniami utworzonymi w Solid Edge, bez konieczności konwertowania plików CAD na inny format. Zmiany w pierwotnym projekcie można łatwo nanieść na istniejącą dokumentację, co przyspiesza proces wprowadzania zmian projektowych i daje gwarancję, że opublikowana dokumentacja będzie odzwierciedlać aktualną wersję projektu.

Technical Illustrations

Szybkie tworzenie szczegółowych ilustracji
projektów

Moduł Solid Edge Illustrations pozwala tworzyć wysokiej jakości dokumenty PDF 3D, a także gotowe do zapisania w chmurze ilustracje wygenerowane na podstawie plików Solid Edge i plików CAD 3D w innych formatach. Wykorzystaj Solid Edge, aby zapisać widoki 3D i móc dodawać znaczniki oraz uwagi przed publikacją. Moduł Solid Edge Illustrations oferuje kompletny zestaw narzędzi do tworzenia obrazów, animacji oraz dokumentów PDF 3D opartych na szablonach, umożliwiając łatwe tworzenie wysokiej jakości dokumentacji na podstawie modeli 3D.

Publikowanie interaktywnej dokumentacji technicznej

Moduł Solid Edge 3D Publishing to łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia dokumentacji technicznej, które pozwala umieszczać modele z Solid Edge i innych rozwiązań CAD 3D bezpośrednio w dokumentacji. Moduł Solid Edge 3D Publishing oferuje bogaty zestaw narzędzi do pracy z modelami CAD 3D, listami części oraz sformatowanym tekstem, dzięki czemu każdy użytkownik może w zaledwie kilka minut przygotować kompletną papierową lub interaktywną dokumentację techniczną. To rozwiązanie idealnie nadaje się do tworzenia szkoleń, instrukcji pracy, ilustrowanych katalogów części, dokumentacji serwisowej i podręczników obsługi produktu.

Tłumaczenia w formacie XLIFF

Teraz możesz dotrzeć do większego, globalnego rynku, korzystając z formatu plików XML Localization Interchange File Format (XLIFF), który ułatwia tłumaczenie i lokalizację dokumentów cyfrowych. Dostępny jako dodatek moduł Solid Edge XLIFF Language Translation umożliwia import/eksport plików gotowych do tłumaczenia dla modułów Solid Edge 3D Publishing i Solid Edge Illustrations.

Film

Rozwiązania Solid Edge do tworzenia publikacji technicznych

Twórz atrakcyjne ilustracje i interaktywną dokumentację techniczną w oprogramowaniu Solid Edge. Twórz dokumenty techniczne na podstawie projektów, łącznie z pakietami instrukcji pracy dotyczącymi produkcji, podręcznikami serwisowymi i katalogami części zamiennych.

Zobacz więcej filmów

Rozwiązania Solid Edge do tworzenia publikacji technicznych automatycznie pobierają informacje o cechach produktu z systemu CAD, dzięki czemu nie trzeba ręcznie odtwarzać tych danych — dotyczy to również obsługi hierarchicznej struktury złożeń i podzespołów, metadanych, widoków rozstrzelonych, konfiguracji złożeń itp. Dzięki integracji funkcji projektowania i tworzenia publikacji użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje publikacji technicznych bezpośrednio w oprogramowaniu Solid Edge.