Projektowanie sprzętu dla branży energetycznej i mediów użytkowych

Wyprzedź konkurencję i dostarczaj klientom z branży przemysłu gazowego nowe projekty sprzętu zgodnego z ich potrzebami i wymaganiami.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Opinie i analizy ekspertów z branży

Przyspiesz projektowanie sprzętu dla branży energetycznej i mediów użytkowych dzięki Solid Edge

Solid Edge umożliwia producentom sprzętu dla branży energetycznej i mediów użytkowych usprawnienie procesów projektowania oraz sprostanie wymogom rynku.

Dowiedz się więcej

Omówienie

Przyspiesz proces projektowania sprzętu dla branży energetycznej i mediów użytkowych

Producenci sprzętu dla branży energetycznej i mediów użytkowych mierzą się z presją zwiększania szybkości i jakości procesów projektowania i tworzenia produktu. Muszą dostarczać nowe projekty dla klientów na czas i sprostać ich oczekiwaniom — produkt ma być najwyższej jakości, odpowiadać standardom bezpieczeństwa i mieć udokumentowaną zgodność z regulacjami branżowymi i rządowymi.

Oprogramowanie Solid Edge dostarcza wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązania do projektowania sprzętu dla branży energetycznej i mediów użytkowych, pomagające spełnić te wymagania. Wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, mogą wykorzystać oprogramowanie Solid Edge do usprawnienia swoich procesów projektowania produkcji, aby szybko i terminowo dostarczać klientom produkty wysokiej jakości, poprawiając tym samym przepływ środków pieniężnych i zwiększając marżę zysku.

Icon: Stopwatch

Funkcje

Korzyści z oprogramowania Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge może przyspieszyć proces projektowania sprzętu dla przemysłu energetycznego i pomóc przedsiębiorstwu osiągnąć sukces na wymagającym rynku wyposażenia dla branży naftowej i gazowej dzięki następującym funkcjom:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy użyciu rozwiązań do projektowania nowej generacji. Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Korzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Automatyzacja modułowego projektowania hal przemysłowych. Zautomatyzuj modułowe projektowanie hal przemysłowych przy użyciu trójwymiarowych projektów orurowania, obszernych bibliotek części i w pełni zautomatyzowanych rysunków Isogen®.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcji oprogramowania CAD 3D, projektowania elektrycznego, symulacji, produkcji oraz zarządzania danymi oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań do projektowania maszyn przemysłowych, które ułatwiają tworzenie lepszych projektów.

Wykorzystanie cyfrowej transformacji do przyspieszenia rozwoju zoptymalizowanych, niezawodnych produktów

Organy regulacyjne nakładają na producentów sprzętu dla branży energetycznej i usług komunalnych wymagania skutkujące zwiększonym poziomem złożoności procesów rozwoju i wytwarzania produktu oraz instalacji terenowych. Modele cyfrowe 3D, zwane też „cyfrowymi duplikatami”, zawierają dane, które mogą być pomocne podczas optymalizowania i walidowania produktów, a także pomogą zagwarantować spełnienie wymagań klienta i organów regulacyjnych.

Digitalizacja ogranicza również konieczność tworzenia i testowania fizycznych prototypów, co przyspiesza proces rozwoju produktu, a jednocześnie gwarantuje niezawodność i trwałość końcowego produktu.

Przykład klienta

Światowej klasy producent uszczelnień mechanicznych wybiera oprogramowanie Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge dostarczyło zespołowi projektowemu firmy AESSEAL narzędzi umożliwiających efektywniejszą pracę, umożliwiając firmie opracowywanie i wprowadzanie na rynek złożonych produktów wymaganych przez wysoce konkurencyjną branżę uszczelnień mechanicznych.

Wyzwania

  • Tworzenie wyrafinowanych projektów w systemie CAD 2D było czaso- i pracochłonne
  • Korzystanie z systemu 2D uniemożliwiało projektantom wizualizowanie i tworzenie nowych komponentów
  • Konieczność usprawnienia procesów i zwiększenia wydajności

Klucze do sukcesu

  • Zastosowanie oprogramowania Solid Edge umożliwiło projektantom bardziej efektywną i wydajną pracę
  • Wyeliminowanie „wąskich gardeł” i skrócenie czasu od opracowania koncepcji produktu do pierwszego przebiegu linii produkcyjnej dzięki zintegrowaniu Solid Edge z oprogramowaniem NX CAM w celu zautomatyzowania procesów

Wyniki

  • Skrócenie czasu projektowania z dwóch dni do około pół godziny
  • Tworzenie skomplikowanych projektów było niemożliwe w poprzednio używanym systemie 2D
  • Modele Solid Edge są używane w prezentacjach i korporacyjnych materiałach wideo

Historie klientów

Firmy korzystające z oprogramowania Solid Edge do projektowania sprzętu dla branży energetycznej i mediów użytkowych

See More Stories