Rzeczywistość rozszerzona w Solid Edge

Urzeczywistnij swoje pomysły, tworząc wizualizację projektu. Funkcja rzeczywistości rozszerzonej w Solid Edge pozwala użytkownikom doświadczyć wirtualnych prototypów w prawdziwym świecie, łącząc środowisko cyfrowe ze światem rzeczywistym. Pozwala to na zaprezentowanie projektu w jego docelowym środowisku w interesujący sposób, zanim jeszcze zostanie on wyprodukowany.

Funkcje

Rzeczywistość rozszerzona

Przedstaw założenia projektowe w docelowym środowisku fizycznym

Możliwość obejrzenia projektu w jego docelowym środowisku może być przydatnym narzędziem komunikacji dla projektantów i specjalistów od marketingu. Zwiększa to pewność co do zamierzonego wyglądu i działania produktu bez konieczności tworzenia jego fizycznego prototypu. Cyfrowe informacje zmieniają percepcję użytkowników, aby mogli oglądać modele 3D tak, jakby istniały one naprawdę.

Bezpłatny i łatwy dostęp do możliwości wirtualizacji nowej generacji

Moduł Solid Edge Augmented Reality pozwala tworzyć wizualizacje produktów w skali 1:1, lub w pomniejszeniu dla większych projektów, w dowolnym miejscu przy użyciu cyfrowego prototypu nowej generacji w bezpłatnej aplikacji. Pozwala to uzyskać pewność odnośnie do zamierzonego wyglądu i działania produktu, mimo że nie został on wcale jeszcze zbudowany.

Wspomaganie współpracy projektowej

Moduł Solid Edge Augmented Reality przydaje się podczas oceny projektów. Dokładne odwzorowanie rozmiaru i kształtu produktu pomaga klientom i współpracownikom zrozumieć, jak wpisuje się on w swoje docelowe środowisko — nawet jeśli zespoły są rozproszone po świecie. Korzyści z wdrożenia to m.in. skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, lepsza jakość i większa produktywność.

Bezpieczne udostępnianie

Bezpieczne udostępnianie prezentacji AR jest możliwe w chmurze za pośrednictwem bezpłatnego portalu Solid Edge.

Eksport prezentacji AR do innych narzędzi rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej i mieszanej

Solid Edge pozwala na eksport plików OBJ do innych narzędzi rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej i mieszanej (AR/VR/MR) przy użyciu zewnętrznych systemów.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego portalu Solid Edge

Utwórz bezpłatne konto do zarządzania narzędziami CAD online, wyświetlania i współpracy.

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.