Industrial
Machinery Design

Meet customer demands for new machine designs faster than your competition.

Solid Edge Free Trial

Industry Insights

Achieve faster and more efficient machine design with Solid Edge

Solid Edge software enables industrial machinery manufacturers of all sizes to streamline their design processes and meet these market pressures.

Learn More

Overview

Accelerate the Industrial
Machinery Design Process

Aby zachować konkurencyjność w obecnych warunkach rynkowych, konieczne jest przyspieszenie procesów projektowania maszyn przemysłowych, co pozwala dotrzymać terminów wprowadzenia produktów na rynek i spełniać wymagania klientów dotyczące wysokiej jakości i niezawodności sprzętu. Oprogramowanie Solid Edge to wydajna, zintegrowana platforma do projektowania 3D, umożliwiająca wirtualne testowanie projektów w celu zminimalizowania problemów na etapie produkcji, obniżenia kosztów oraz zapewnienia trwałości i niezrównanej wydajności sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

Capabilities

The Solid Edge Advantage

Solid Edge can help your company flourish in the demanding industrial machinery business environment.  Industrial machinery companies using Solid Edge tools can:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy użyciu rozwiązań do projektowania nowej generacji. Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Korzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania, montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Automatyzacja modułowego projektowania hal przemysłowych. Zautomatyzuj modułowe projektowanie hal przemysłowych przy użyciu trójwymiarowych projektów orurowania, obszernych bibliotek części i w pełni zautomatyzowanych rysunków Isogen®.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcjonalności CAD 3D, projektowania elektrycznego, symulacji, wytwarzania oraz zarządzania danymi oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań do projektowania maszyn przemysłowych, ułatwiających tworzenie lepszych projektów.

Streamline processes using a digital twin

An investment in digitalization can help small and medium-sized businesses beat their competition in key product design and development areas. 3D digital models, or “digital twins,” can be created with data and intelligence added throughout the product lifecycle.

Digital models are especially important in the design of electromechanical products; they ease the collaboration efforts between mechanical and electrical domains to handle increasing electrical content. And, they provide easy access to customer and regulatory requirements throughout the product development process.

Customer Highlight

Reducing Design Time for Complex Industrial Machinery

Macchine Trasformazione Carta (MTC) designs, manufactures and supports industrial paper machinery. MTC has achieved up to a 50 percent faster design time for these complex machines using Solid Edge.

Challenges

  • Simplify and rationalize the installation, training and assistance activities
  • Migrate from 2D to 3D
  • Minimize design errors
  • Reduce design time

Keys to Success

  • Advanced 3D software
  • Realistic preview visualization to improve machine ergonomics
  • Technical features preview of the machine—weight and component interferences

Results

  • Enhanced design ability with up to 50 percent reduced design time
  • Management of very complex assemblies—over 18,000 components

Customer Stories

Solid Edge and industrial machinery design

See More Stories