Projektowanie
maszyn przemysłowych

Wyprzedź konkurencję i dostarczaj klientom nowe, zgodne z ich potrzebami projekty maszyn przemysłowych.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Industrial Machinery

Analiza branży

Przyspieszenie procesu projektowania maszyn przemysłowych dzięki Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia wszystkim producentom maszyn przemysłowych, niezależnie od skali ich działalności, usprawnienie procesów projektowania oraz sprostanie wymogom rynku.

Dowiedz się więcej

Omówienie

Przyspieszenie procesu projektowania
maszyn przemysłowych

Aby zachować konkurencyjność w obecnych warunkach rynkowych, konieczne jest przyspieszenie procesów projektowania maszyn przemysłowych, co pozwala dotrzymać terminów wprowadzenia produktów na rynek i spełniać wymagania klientów dotyczące wysokiej jakości i niezawodności sprzętu. Oprogramowanie Solid Edge to wydajna, zintegrowana platforma do projektowania 3D, która umożliwia wirtualne testowanie projektów w celu zminimalizowania problemów występujących na etapie produkcji, obniżenia kosztów oraz zapewnienia trwałości i niezrównanej wydajności sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

Icon: Stopwatch

Możliwości

Korzyści płynące z oprogramowania Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge może pomóc w osiągnięciu sukcesu na wymagającym rynku maszyn przemysłowych. Przy użyciu narzędzi Solid Edge firmy z branży maszyn przemysłowych mają dostęp do następujących funkcji:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy pomocy projektowania nowej generacjiInżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Skorzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i natychmiastowo wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Pozwól na bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD dla inżynierów mechanicznych i elektrycznych.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D ze wsparciem dla całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Skorzystaj z unikalnych funkcji, takich jak zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania, montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsze osiągi produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ osiągi produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Automatyzacja modułowego projektowania hal produkcyjnych. Zautomatyzuj modułowe projektowanie hal produkcyjnych przy użyciu trójwymiarowych projektów orurowania, obszernych bibliotek części i w pełni zautomatyzowanych rysunków Isogen®.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcjonalności CAD 3D, projektowania elektrycznego, symulacji, wytwarzania oraz zarządzania danymi oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań do projektowania maszyn przemysłowych, ułatwiających tworzenie lepszych projektów.

Historia klienta

Skrócenie czasu projektowania zaawansowanych maszyn przemysłowych

Firma Macchine Trasformazione Carta (MTC) projektuje, wytwarza i serwisuje maszyny papiernicze. Dzięki oprogramowaniu Solid Edge MTC skróciło czas projektowania tych skomplikowanych maszyn aż o 50%.

Industrial Machinery

Wyzwania

  • Uproszczenie i zwiększenie wydajności działań związanych z instalacją, szkoleniem i pomocą techniczną
  • Migracja ze środowiska 2D do środowiska 3D
  • Minimalizacja błędów w projektach
  • Skrócenie czasu projektowania

Klucze do sukcesu

  • Zaawansowane oprogramowanie do projektowania 3D
  • Realistyczna wizualizacja podglądu umożliwiająca udoskonalenie ergonomii maszyny
  • Podgląd technicznych cech maszyny: masy i interferencji komponentów

Wyniki

  • Większe możliwości dzięki skróceniu czasu projektowania aż o 50%
  • Zarządzanie bardzo skomplikowanymi złożeniami, składającymi się z ponad 18 000 komponentów

Historie klientów

Oprogramowanie Solid Edge i projektowanie maszyn przemysłowych

See More Stories