Projektowanie maszyn rolniczych

Szybsze procesy projektowania w połączeniu z funkcjami wirtualnego testowania przyspieszają dostarczanie produktów, obniżają koszty i zwiększają wydajność maszyn rolniczych

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Opinie i analizy ekspertów z branży

Przyspieszenie procesów projektowania maszyn rolniczych dzięki oprogramowaniu Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia producentom maszyn rolniczych błyskawiczne reagowanie na najważniejsze trendy, które wpływają na branżę i proces produkcji maszyn.

Więcej informacji

Omówienie

Przyspieszenie procesu projektowania
maszyn rolniczych

Aby zachować konkurencyjność w obecnych warunkach rynkowych, konieczne jest przyspieszenie procesów projektowania maszyn rolniczych, co pozwala dotrzymać terminów wprowadzenia produktów na rynek i spełniać wymagania klientów dotyczące wysokiej jakości i niezawodności sprzętu. Oprogramowanie Solid Edge to wydajna, zintegrowana platforma do projektowania 3D, umożliwiająca wirtualne testowanie projektów w celu zminimalizowania problemów na etapie produkcji, obniżenia kosztów oraz zapewnienia trwałości i niezrównanej wydajności sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

Icon: Stopwatch

Zestaw narzędzi Solid Edge obejmuje wszystkie aspekty procesu rozwoju produktu, w tym projektowanie 3D, projektowanie, elektryczne, tworzenie symulacji, wytwarzanie i zarządzanie danymi projektowymi. Używając oprogramowania Solid Edge do projektowania maszyn rolniczych, można:

 • Sprostać rosnącemu popytowi na maszyny rolnicze dzięki skróceniu czasu rozwoju produktu
 • Opracowywać innowacyjne projekty maszyn i sprzętu przy użyciu wydajnych, elastycznych narzędzi do projektowania 3D
 • Łatwiej opracowywać analizy wykonalności dzięki funkcjom modelowania 3D pozwalającym oceniać projekty i konfiguracje nowych produktów
 • Łatwo integrować z projektami znormalizowanych i katalogowych części innych producentów
 • Wykonywać wirtualne testy projektów w celu wyeliminowania interferencji między ruchomymi częściami oraz zminimalizowania problemów na etapie produkcji
 • Przy użyciu modułu Solid Edge Simulation zoptymalizować projekty pod kątem wysokiej wydajności i trwałości, minimalizując jednocześnie koszty materiałowe
 • Zmniejszyć koszty operacyjne użytkownika końcowego dzięki projektowaniu wydajnych maszyn
 • Udokumentować zgodność z przepisami i regulacjami branżowymi za sprawą bezpiecznej kontroli nad dokumentami oraz elektronicznym zarządzaniem przepływem informacji i zatwierdzeniami
 • Udoskonalić obsługę klienta przez dostarczanie wysokiej jakości ilustrowanych dokumentów serwisowych oraz prowadzenie dokładnych list materiałowych BOM zgodnych ze stanem w momencie dostawy

Funkcje

Przystępne cenowo, profesjonalne rozwiązania zwiększające produktywność

Producenci maszyn rolniczych to często małe lub średnie firmy, które nie dysponują zasobami informatycznymi, jakie większe przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać do wdrożenia i utrzymania zaawansowanego oprogramowania. W związku z tym potrzebują profesjonalnych rozwiązań do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), które są przystępne cenowo, łatwe do wdrożenia i utrzymania i zwiększają produktywność. Oprogramowanie Solid Edge dostarcza pomocne rozwiązania zapewniające następujące korzyści:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy użyciu rozwiązań do projektowania nowej generacji. Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Korzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania, montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dla producentów maszyn rolniczych projektujących standardowe produkty dostępne w wielu konfiguracjach oraz opracowujących konstrukcje na zamówienie przyspieszenie procesu projektowania oznacza sprawne dostarczanie nowych produktów, spełnianie wymagań klientów oraz poprawienie przepływu środków pieniężnych i większą zyskowność.

Usprawnienie procesów projektowania dzięki zastosowaniu cyfrowych duplikatów

Tworzenie modeli cyfrowych lub „cyfrowych duplikatów” produktów umożliwia producentom maszyn rolniczych szybsze wprowadzanie zmian w projektach, co z kolei pozwala skrócić czas dostawy gotowego produktu. Użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w projekcie, sprawdzać je i montować nowe rozwiązania przy minimalnych nakładach czasu i pracy. Oprogramowanie Solid Edge to wydajna, zintegrowana platforma do cyfrowego rozwijania produktów 3D, umożliwiająca wirtualne testowanie w celu zminimalizowania problemów na etapie wytwarzania, obniżenia kosztów oraz zapewnienia trwałości i niezrównanej wydajności sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

Przykład klienta

Szybsze dostarczanie produktów odznaczających się większą innowacyjnością

Firma Theebo Tech, zajmująca się projektowaniem i wytwarzaniem sprzętu rolniczego, w tym siewników i sadzarek, uprościła i zautomatyzowała procesy rozwoju produktów dzięki zastosowaniu oprogramowania Solid Edge.

Wyzwania

 • Wybranie rozwiązania do projektowania zapewniającego optymalne zarządzanie częściami blaszanymi i dużymi złożeniami
 • Usprawnienie procesu projektowania
 • Poprawienie wykorzystania wymagań do produktu 3D

Klucze do sukcesu

 • Zrozumienie powiązań między plikami i pełnego wpływu zmian projektowych
 • Zapewnienie łatwego dostępu do kluczowych dokumentów
 • Wykorzystanie technologii synchronicznej do przyspieszenia rozwoju produktów

Wyniki

 • Zauważalnie szybsze tempo projektowania
 • Znaczący poziom ponownego wykorzystania projektów poprzednich modeli
 • Uproszczone i zautomatyzowane procesy rozwoju produktu skutkujące znaczącym wzrostem efektywności operacyjnej
 • Szybsze dostarczanie produktów odznaczających się większą innowacyjnością

Historie klientów

Oprogramowanie Solid Edge i projektowanie maszyn rolniczych

See More Stories