Projektowanie instalacji elektrycznych

Solid Edge Electrical Design

Oprogramowanie do projektowania elektrycznego dla współpracy między domenami ECAD i MCAD

Solid Edge pomaga przezwyciężać wyzwania dotyczące projektowania elektromechanicznego dzięki wyspecjalizowanemu rozwiązaniu w zakresie projektowania elektrycznego — umożliwiając prawdziwą współpracę w projektowaniu w domenie elektrycznej i mechanicznej. Wykorzystujące jako podstawę działania wiodącą w branży technologię firmy Mentor Graphics, podmiotu należącego do firmy Siemens, nasze produkty do projektowania elektrycznego są godne zaufania i zostały już sprawdzone na całym świecie.

Możliwości

Twórz projekty w 3D — Projektuj elementy elektryczne

Rozwiązania Solid Edge do projektowania elektrycznego umożliwiają:

  • Projektowanie i symulację instalacji elektrycznych — od prostych obwodów elektrycznych po złożone okablowanie
  • Trasowanie kabli i rozmieszczanie elementów w modelach złożeń 3D
  • Analizę modeli w celu obliczenia prawidłowych długości przewodów i wiązek przewodów
  • Wykorzystanie wirtualnej symulacji, aby zagwarantować, że obwody działają zgodnie ze specyfikacją, bez potrzeby czekania na wykonanie fizycznych prototypów
  • Interaktywną współpracę między domenami ECAD i MCAD, nawet w rozproszonych lokalizacjach
  • Wizualizację elektrycznych aspektów projektu w środowisku 3D
  • Pełną integrację projektów układów płytek drukowanych ze środowiskami projektowania elementów mechanicznych
  • Dostęp do szerokich bibliotek i repozytoriów części

Solid Edge Wiring Design

Solid Edge Wiring Design

Aplikacja do tworzenia schematów, zapewniająca unikatową, zintegrowaną analizę elektryczną i symulację, która pozwala zespołom projektowym pokonać wyzwania elektromechaniczne już na wczesnym etapie pracy.

Solid Edge Harness Design

Solid Edge Harness Design

Narzędzie do projektowania i układania okablowania, które obejmuje tworzenie gotowych do produkcji rysunków w pełnej skali, automatycznych list materiałowych BOM i raportów.

Solid Edge Electrical Routing

Solid Edge Electrical Routing

Wyspecjalizowane, oparte na procesach środowisko wydajnego tworzenia, trasowania i organizacji przewodów, kabli i wiązek w złożeniu mechanicznym.

Solid Edge PCB Design

Solid Edge PCB Design

Narzędzia do odwzorowywania schematów i układów płytek drukowanych, które upraszczają złożone zadania związane z projektowaniem płytek drukowanych. Obejmuje trasowanie wstępne (szkicowanie), hierarchiczne planowanie i rozmieszczanie 2D/3D oraz współpracę ECAD-MCAD.

Solid Edge PCB Collaboration

Solid Edge PCB Collaboration

Pokonaj bariery w komunikacji przy projektowaniu płytek PCB, efektywnie przekazując założenia projektowe między systemami ECAD i MCAD.

Electromechanical Design Collaboration

Artykuł techniczny

Jak poprawić współpracę w zakresie projektowania elektromechanicznego?

W jaki sposób efektywna współpraca może zwiększyć produktywność i zagwarantować solidność konstrukcji? Co można zrobić, by połączyć pracę elektrycznych i mechanicznych zespołów projektowych?

Zapoznaj się z treścią artykułu technicznego »

Film

Zobacz, jak działają te narzędzia

Zobacz więcej filmów

Projektowanie okablowania i wiązek przewodów w Solid Edge

W obliczu rosnącej złożoności instalacji elektrycznych możliwość tworzenia dokładnej dokumentacji i kompleksowego projektowania produktów staje się prawdziwym wyzwaniem. Nieinteligentne narzędzia do rysowania i arkusze kalkulacyjne nie są już w stanie zapewnić pełnej kontroli nad komponentami elektrycznymi w projektach. Przedsiębiorstwa potrzebują obecnie inteligentnego środowiska projektowania instalacji elektrycznych wraz z funkcjami weryfikacji i automatyzacji.

Oprogramowanie Solid Edge zawiera zestaw aplikacji do projektowania, symulacji i produkcji instalacji elektrycznych i okablowania. Opracowane specjalnie dla tych zadań narzędzia do projektowania elektrycznego w Solid Edge automatyzują wiele typowych operacji ręcznych, które pochłaniają czas inżyniera, a jednocześnie ograniczają ryzyko popełnienia błędu ludzkiego.

Oglądając ten film, poznasz narzędzie Solid Edge Electrical Routing — wyspecjalizowane, oparte na procesach środowisko wydajnego tworzenia, trasowania i organizacji przewodów, kabli i wiązek w ramach złożenia Solid Edge. Narzędzie umożliwia zespołom projektowym współpracę w celu stworzenia kompletnych i dokładnych modeli cyfrowych, zawierających zarówno komponenty mechaniczne, jak i elektryczne.