Projektowanie instalacji elektrycznych

Solid Edge Wiring Design 2019

Rozwiąż problemy związane z projektowaniem elementów elektrycznych już we wczesnej fazie cyklu projektowania

Aby producenci mogli sprostać oczekiwaniom rynku i zapewnić odpowiednią jakość produktów, muszą jak najefektywniej integrować elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w swoich projektach. Oprogramowanie Solid Edge do projektowania elektryki powstało z myślą o spełnieniu wymogów firm, w których prostota obsługi i wartość są tak samo ważne, jak funkcjonalność.

Możliwości

Twórz swoje projekty w 3D —Projektuj elementy elektryczne

Spełnienie komercyjnych wymagań dotyczących skrócenia czasu wprowadzenia produktów na rynek, zapewnienia wyższej jakości oraz zminimalizowania całkowitych kosztów wymaga zmian w procesie projektowania. Zastosowanie cyfrowego modelu, umożliwiającego zrozumienie i optymalizację parametrów produktu na wczesnym etapie cyklu projektowania, może być właśnie taką zmianą. Dostępne w oprogramowaniu Solid Edge rozwiązania umożliwiają inżynierom tworzenie układów elektrycznych i elektronicznych oraz współpracę bezpośrednio z inżynierami mechanikami w środowisku projektowym 3D Solid Edge.

Modułów Solid Edge Wiring Design i Solid Edge Harness Design można używać osobno lub wdrażać je razem. To drugie podejście umożliwia automatyczny przepływ danych projektowych dotyczących okablowania do powiązanych projektów wiązek przewodów, ograniczając tym samym nakład pracy i minimalizując ryzyko kosztownych błędów.

Projektowanie okablowania w Solid Edge

Narzędzia do projektowania i symulacji okablowania umożliwiają szybkie tworzenie i weryfikację układów elektrycznych, dzięki czemu zespoły projektowe mogą rozwiązać problemy natury elektromechanicznej już we wczesnej fazie projektu.

Solid Edge Harness Design

Szybkie i intuicyjne narzędzia do projektowania wiązek i tablic montażowych oferują funkcje automatycznego wyboru części, weryfikacji projektu i generowanie raportów produkcyjnych, umożliwiając szybkie i pewne wprowadzenie produktu na rynek.

Trasowanie przewodów instalacji elektrycznej w Solid Edge

Efektywne tworzenie, trasowanie i organizowanie przewodów, kabli i wiązek przy użyciu modułu Solid Edge Electrical Routing. Połączenie z narzędziami do projektowania okablowania i wiązek w Solid Edge pozwala zespołom opracowującym projekty elektromechaniczne tworzyć kompletne i dokładne cyfrowe modele zawierające zarówno komponenty mechaniczne, jak i elektryczne, co eliminuje konieczność budowania drogich fizycznych prototypów.

Solid Edge PCB Design

Narzędzia do tworzenia schematów i layoutów PCB, w tym narzędzia do trasowania ścieżek, hierarchicznego planowania i rozmieszczania elementów 2D i 3D, a także współpracy z narzędziami ECAD/MCAD upraszczają zaawansowany proces projektowania płytek drukowanych.

Wideo

Zobacz, jak działa rozwiązanie

Zobacz więcej materiałów wideo

Projektowanie okablowania i wiązek w Solid Edge

W obliczu rosnącej złożoności instalacji elektrycznych możliwość tworzenia dokładnej dokumentacji i kompleksowego projektowania produktów staje się prawdziwym wyzwaniem.Nieinteligentne narzędzia do rysowania i arkusze kalkulacyjne nie są już w stanie zapewnić pełnej kontroli nad elektrycznymi komponentami projektów.Przedsiębiorstwa potrzebują obecnie inteligentnego środowiska projektowania instalacji elektrycznych, z funkcjami weryfikacji i automatyzacji.