Projektowanie generatywne zapewnia optymalizację topologii w oprogramowaniu Solid Edge

Projektowanie generatywne opiera się na tradycyjnym podejściu projektowym i rozwija je przez wykorzystanie mocy obliczeniowej i technik optymalizacji do projektowania komponentów. Projektowanie generatywne umożliwia zmniejszenie zarówno masy, jak i ilości materiału używanego do wytworzenia danego komponentu przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości konstrukcji. Nasze rozwiązanie dotyczące projektowania generatywnego umożliwia zastępowanie małych złożeń pojedynczym komponentem, co pozwala obniżyć koszty wytwarzania i uprościć listy materiałowe (BOM). Przeprowadzenie studium projektowania generatywnego może zaowocować interesującymi nowymi koncepcjami projektowymi, które można następnie uwzględnić w tradycyjnym procesie projektowania.

Wypróbuj bezpłatną wersję próbną

E-book

Co to jest projektowanie generatywne?

Projektowanie generatywne jest stosowane w wielu dziedzinach, między innymi w projektowaniu, architekturze i sztuce. Ta metoda projektowania umożliwia tworzenie projektów przy użyciu algorytmu i jest przydatna szczególnie w procesie rozwoju produktu, umożliwiając generowanie bryły komponentu przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu materiału oraz z uwzględnieniem warunków takich jak przestrzeń pakowania i wymagania dotyczące wytwarzania.

Przeczytaj e-book

Funkcje

Oprogramowanie do projektowania generatywnego przez optymalizację topologii

Projektowanie generatywne opiera się na tradycyjnym podejściu projektowym i rozwija je przez wykorzystanie mocy obliczeniowej i technik optymalizacji do projektowania komponentów. Projektowanie generatywne umożliwia zmniejszenie zarówno masy, jak i ilości materiału używanego do wytworzenia danego komponentu przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości konstrukcji. Nasze rozwiązanie dotyczące projektowania generatywnego umożliwia zastępowanie małych złożeń pojedynczym komponentem, co pozwala obniżyć koszty wytwarzania i uprościć listy materiałowe (BOM). Przeprowadzenie studium projektowania generatywnego może zaowocować interesującymi nowymi koncepcjami projektowymi, które można następnie uwzględnić w tradycyjnym procesie projektowania.

Generative design being used to perform stress analysis, ensuring components perform as needed

Efektywna optymalizacja topologii części CAD

Na podstawie zadanych parametrów określonego materiału komponentu, przestrzeni projektowej (lub obwiedni) oraz dopuszczalnych obciążeń i więzów — oprogramowanie Solid Edge opracuje model obliczeniowy o zmniejszonej masie, zachowując jednocześnie pełną wytrzymałość konstrukcji. Można równocześnie uruchamiać zadania z różnymi docelowymi parametrami masy, przypadkami obciążeń i scenariuszami więzów.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

Zaawansowane części gotowe do drukowania 3D

Części utworzone w procesie projektowania generatywnego w oprogramowaniu Solid Edge są gotowe do wytwarzania addytywnego. Drukarki 3D o wysokiej rozdzielczości obsługują złożone kształty, co pozwala skrócić czas wprowadzenia nowego produktu na rynek lub przyspieszyć produkcję części zamiennych.

Generative design minimizes weight and reduces material usage while meeting structural requirements

Rozwijanie projektów przy użyciu technologii konwergentnej

Zoptymalizowane komponenty uzyskane dzięki projektowaniu generatywnemu można poddawać dalszym modyfikacjom przy użyciu funkcji modelowania konwergentnegotechnologii synchronicznej. Wyniki siatkowe można bezproblemowo zintegrować z normalnym procesem edycji modeli, co pozwala na uzyskanie finalnego projektu koniecznego do wykonania danego zadania. Koniec z męczącym czekaniem na niedokładne wyniki konwersji trójkątnych modeli siatek na modele b-rep.

Od samego początku wiedzieliśmy, że oprogramowanie do projektowania generatywnego pozwoli nam zmniejszyć masę produktów i zapewni nam unikatowy ogląd części, stanowiący istotny czynnik wyróżniający w porównaniu z częściami wytwarzanymi w przeszłości.

Craig Hall, właściciel firmy Hall Designs

Film

Zobacz, jak działa oprogramowanie do projektowania generatywnego

Nasze zaawansowane rozwiązanie do optymalizacji topologii pomaga projektantom w tworzeniu lżejszych komponentów, minimalizowaniu odpadów materiałowych i tworzeniu spersonalizowanych projektów, doskonale nadających się do druku 3D w wysokiej rozdzielczości.

Zobacz więcej materiałów wideo

W tej demonstracji pokażemy, jak funkcje projektowania generatywnego wbudowane w oprogramowanie Solid Edge umożliwiają stosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwoju produktu. Projektowanie generatywne umożliwia tworzenie organicznych rozwiązań geometrycznych o zmniejszonej masie dla określonego materiału w zdefiniowanej przestrzeni, z uwzględnieniem dopuszczalnych obciążeń i więzów.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!