Wiodące oprogramowanie do projektowania 3D

Oprogramowanie Solid Edge wykorzystuje technologię synchroniczną, która pozwala skrócić czas projektowania produktu, szybciej tworzyć rewizje, a także skuteczniej wykorzystywać dane projektowe ponownie. Dzięki możliwości szybszego tworzenia rysunków 2D, najlepszym w swojej klasie funkcjom projektowania części blaszanych, elastycznym funkcjom modelowania części i złożeń, wbudowanej funkcji fotorealistycznego renderingu oraz niezrównanej mobilności oprogramowanie Solid Edge pozwala tworzyć lepsze projekty tak szybko, jak myślisz.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny

Funkcje

Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do projektowania 3D

Projektowanie nowej generacji

Przyszłość rozwoju produktu 3D — modelowanie generatywne, wytwarzanie addytywne i inżynieria wsteczna, zapewniane przez technologię modelowania konwergentnego.

Technologia synchroniczna

Połączenie szybkości i prostoty modelowania bezpośredniego z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego.

Projektowanie części blaszanych

Opracuj kompletny system do projektowania części blaszanych obejmujący cały proces — od etapu projektowania aż po produkcję.

Assembly Modeling & Management

Superior assembly performance, whether you’re dealing with a few components or hundreds of thousands of parts.

Modułowe projektowanie hal przemysłowych

Usprawnij proces tworzenia schematów oprzyrządowania i orurowania dzięki dostępowi do specyfikacji rur opartemu na bazach danych.

CAD Drawing & Drafting

Drawing layout, detailing, annotation and dimensioning controls that automatically comply with mechanical drafting standards.

Cloud-Ready Design

Easy access across different devices, instant configuration of your CAD environment, and quick sharing of data with team members, suppliers and customers.

Definicja oparta na modelu

Osiągnij znaczące zyski w zakresie wydajności produkcji i poświęć mniej czasu na tworzenie dokumentacji technicznej, korzystając z całkowicie cyfrowych procesów.

Adaptacyjny interfejs użytkownika

Zwiększ swoją produktywność dzięki nowym funkcjom adaptacyjnego interfejsu użytkownika, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby przewidzieć kolejne kroki na podstawie podejmowanych działań.

Parasolid

Solid Edge został oparty na oprogramowaniu Siemens Parasolid® — najbardziej rozpowszechnionym w branży jądrze wspomaganego komputerowo modelowania geometrycznego. Parasolid zapewnia pełną zgodność modeli 3D między aplikacjami do rozwoju produktu. Oprogramowanie Solid Edge, oferując funkcje tworzenia i modyfikacji cyfrowych modeli 3D, spełnia zobowiązanie firmy Siemens do zapewnienia użytkownikom wsparcia w procesie cyfrowej transformacji. Dzięki cyfrowej transformacji nawet najmniejsze organizacje mogą wykorzystać technologię do wyrównania swoich szans na rynku względem dużych przedsiębiorstw.

Możemy Ci zaoferować pakiet narzędzi Solid Edge do projektowania 3D dostosowany do Twoich potrzeb.

Wybierz potrzebne Ci funkcje zapewniające wymagane korzyści.

Solid Edge Design and Drafting

Sprawnie rozpocznij pracę z naszym najbardziej przystępnym cenowo pakietem oprogramowania 3D CAD. Pakiet Solid Edge Design and Drafting zawiera podstawowe narzędzia do projektowania części i złożeń, funkcje automatycznego rysowania, podstawowe funkcje animacji i renderingu, narzędzia do przygotowywania do druku 3D oraz funkcje umożliwiające pracę w chmurze.

Solid Edge Foundation

Kompletny pakiet oprogramowania CAD 3D z dodatkowymi funkcjami projektowania elementów blaszanych, konstrukcyjnych i spawanych oraz modelowania powierzchniowego. Funkcje frezowania 2,5-osiowego i projektowania części plastikowych. Użytkownik otrzymuje do swojej dyspozycji narzędzia do migracji zbiorczej, funkcje konfiguracji oraz funkcje podstawowej symulacji metodą elementów skończonych (MES) pod kątem ruchu, obciążeń i wibracji.

Solid Edge Classic

Solid Edge Classic to kompleksowy pakiet 3D CAD zawierający wszystkie niezbędne narzędzia, łącznie ze wszystkimi funkcjami Solid Edge Foundation, a także funkcjami zaawansowanymi, takimi jak projektowanie z uwzględnieniem kosztów, inżynieria odwrotna (skanowanie 3D), interfejs użytkownika obsługiwany przez sztuczną inteligencję, modelowanie podziałowe, projektowanie generatywne, renderowanie fotorealistycznych obrazów, dynamiczna wizualizacja, CAD Direct, biblioteka Standard Parts, integracja z katalogiem dostawców i odniesienia inżynieryjne (sprężyny, przekładnie itp.).

Solid Edge Premium

Najbardziej zaawansowany i najpopularniejszy z naszych pakietów narzędzi 3D CAD, Solid Edge Premium, zawiera wszystkie funkcje pakietu Solid Edge Classic w połączeniu z narzędziami do zaawansowanej symulacji ruchu, symulacji obciążeń, optymalizacji symulacji, wizualizacji chmury punktów, projektowania przebiegu przewodów elektrycznych, tworzenia obwodów drukowanych oraz projektowania przewodów i rur.

Solid Edge Features Design & Drafting Foundation Classic Premium
Basic part and assembly design
2D drafting
Import/export to all popular 2D/3D file formats
Synchronous Technology (intelligent direct editing)
Data management
Mesh modeling (convergent technology)
Visualization tools
Cloud enabled
Prep for additive manufacturing
Basic motion simulation
Advanced part and assembly design
Sheet metal design
Frame and weldments
Bulk migrators
Surface modeling
Simulation for parts
2.5 Axis milling
Subdivision modeling (advanced surfacing)
Photorealistic rendering
Standard parts & Libraries (nuts, bolts, etc.)
Vendor catalog integration (CADENAS)
Adaptive UI
Reverse engineering
Dynamic visualization
Engineering reference (springs, CAMS, gears, etc.)
CAD Direct
Design for cost
Generative design
Pipe and tube design
PCB collaboration
Electrical routing
Point cloud visualization
Linear stress simulation (parts/assemblies)
Advanced motion simulation
Simulation optimization

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów

Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.

Filmy

Projektowanie elementów mechanicznych w Solid Edge 2022

Każda nowa wersja oprogramowania Solid Edge przynosi nowe udoskonalenia w dziedzinie projektowania.

Zobacz więcej materiałów wideo

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z projektowania 3D?

See More Stories