Projektowanie części blaszanych

Sheet Metal Design

Pełne i zautomatyzowane funkcje projektowania części blaszanych w Solid Edge

Aby sprostać unikatowym wyzwaniom związanym z projektowaniem części blaszanych, na przykład możliwości produkcji, oprogramowanie Solid Edge usprawnia cały proces opracowywania części blaszanych, od projektu CAD przez rozwinięcie blachy i opracowanie rysunków technicznych. W odróżnieniu od uniwersalnych narzędzi CAD oprogramowanie Solid Edge jest wyposażone w szereg funkcji specyficznych dla projektowania części blaszanych, takich jak Przetłoczenie, Wgłębienie, Wycięcie z zagięciem, Wgłębienie liniowe, Zagięcie profilowe, Załamanie krzyżowe oraz Grawerka. Dzięki zintegrowanym aplikacjom analitycznym, funkcjom programowania NC i powiązanym zadaniom oprogramowanie Solid Edge pozwala skrócić czas projektowania, poprawić jakość oraz zmniejszyć koszty.

Zmniejszenie liczby etapów modelowania modeli części blaszanych

Możesz bez wysiłku tworzyć modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D, a następnie pracować bezpośrednio z geometrią. Dzięki technologii synchronicznej w Solid Edge, w odróżnieniu od modelowania CAD opartego na historii, poszczególne operacje można edytować niezależnie. Można zmieniać ich kolejność, reorganizować i sortować według nazwy lub typu. Specjalistyczne funkcje projektowania części blaszanych umożliwiają tworzenie i wprowadzanie zmian w elementach typu wgłębienia poprzez edycję szkicu i parametrów, jednak bez konieczności ponownego przeliczania pozostałych elementów geometrii. Ponadto oprogramowanie Solid Edge umożliwia „owinięcie” blachy wokół litej części.

Faster Sheet Metal Design

Łatwe wprowadzanie zmian na wszystkich etapach projektowania

Możesz łatwo wprowadzać nieplanowane zmiany projektowe w modelach części blaszanych, zachowując jednocześnie założenia projektowe. Założenia projektowe, w tym uwarunkowania geometryczne i parametry modelu, można automatycznie wyszukiwać i zachowywać podczas przeciągania elementów lub edytowania wymiarów. Dodaj wymiary sterujące do każdej części modelu 3D części blaszanych. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CAD oprogramowanie Solid Edge z technologią synchroniczną nie wymusza edycji w dół hierarchii w kolejności utworzenia ani ponownego generowania niepowiązanych cech, dzięki czemu pierwszą operacje można edytować równie szybko, co ostatnią.

Easy Sheet Metal Changes

Bezproblemowe ponowne wykorzystywanie starszych oraz pochodzących od dostawców projektów 3D

Oprogramowanie umożliwia importowanie plików modeli części blaszanych i konwertowanie ich na części zdatne do użytku, w których można następnie wprowadzać zmiany. Oprogramowanie Solid Edge rozpoznaje kluczowe parametry zaimportowanych części, takie jak grubość i gięcia. Dzięki oprogramowaniu Solid Edge można kontynuować prace projektowe i wprowadzać zmiany w importowanych częściach, jak w natywnych geometriach, przeciągając cechy takie jak zakładki lub zagięcia bez konieczności ponownego modelowania.

Reuse Sheet Metal Designs

Oszczędzaj czas dzięki specjalistycznym funkcjom

Specjalistyczne funkcje do projektowania części blaszanych w oprogramowaniu Solid Edge zapewniają znaczący wzrost wydajności w porównaniu z uniwersalnymi narzędziami CAD. Polecenia specjalizowane – dostosowane do specyfiki projektowanych wyrobów (na przykład Zagięcie przez przekroje służące do tworzenia kanałów, Konwertuj część na częsć blaszaną – do projektowania lejów i zsypów czy Rowiń element – do rozwijania elementów przetłaczanych) umożliwiają jeszcze szybsze modelowanie części blaszanych o określoncyh wymogach. Wbudowana baza najlepszych praktyk pozwala dodatkowo zaoszczędzić czas dzięki automatycznemu obliczaniu obróbki materiałów oraz weryfikacji części pod kątem możliwości ich wytworzenia. Ponadto możliwość tworzenia rozwinięć blachy gotowych do produkcji pozwala ograniczyć ilość odpadów i konieczność poprawek.

Lepsza jakość dzięki wbudowanym funkcjom sprawdzania poprawności projektu

Oprogramowanie Solid Edge zawiera niezrównane funkcje walidacji modelu w celu zweryfikowania możliwości jego wytworzenia, pozwalające jednocześnie ograniczyć konieczność korzystania z fizycznych prototypów. Oprogramowanie Solid Edge jest wyposażone w czujniki projektu automatycznie mierzące różne parametry, takie jak odległości między gięciami, lub obliczające różne czynniki, takie jak koszty, zmienne i obszar powierzchni. Dzięki skalowalnym funkcjom elementów skończonych można wykonywać symulacje we wcześniejszej fazie projektu, co umożliwia poprawienie jakości części blaszanych i ograniczenie błędów w produkcie, a jednocześnie zminimalizowanie wykorzystania materiałów i masy produktu.

Szybkie tworzenie dokładnych rysunków

Za sprawą odznaczającego się największą wydajnością pracy systemu tworzenia rysunków CAD oprogramowanie Solid Edge usprawnia tworzenie rysunków części blaszanych, łącznie z tabelami gięć. Części blaszane mogą być przedstawiane zarówno w stanie zagiętym, jak i rozwiniętym oraz posiadać szczegółowy opis i wymiary – wszystkie te elementy będą się automatycznie aktualizować w przypadku wprowadzenia zmian w modelu . Oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie tabel (np. zagięć) oraz różnych typów widoków m.in.. widoki cieniowane, widoki rozstrzelone zespołów, widoki szczegółowe i przekroje. Dzięki wykorzystaniu standardowej technologii osadzania obiektów (OLE, ang. object link and embedding) można łatwo wykorzystywać całe rysunki, tabele gięć lub poszczególne widoki w dokumentach innego typu, na przykład plikach programu Word, Excel lub PowerPoint, jako ilustracje podręczników obsługi, specyfikacji technicznych, broszur i innych publikacji.

Sheet Metal Drawings

Tworzenie rozwinięć 2D gotowych do zastosowania w obrabiarkach NC

Oprogramowanie Solid Edge wykorzystuje standardową formułę do tworzenia rozwinięć 2D gotowych do zastosowania w obrabiarkach NC, zapewniając jednak możliwości zdefiniowania własnej formuły na podstawie tabel gięcia. Na potrzeby produkcji rozwinięcia 2D w Solid Edge będą zawsze pokazywać najbardziej efektywny rozmiar cięcia blachy. Oprogramowanie Solid Edge pozwala przedstawić cechy deformacji w sposób optymalnie dostosowany do procesu produkcji części blaszanych. Tabele gięć można zapisywać w plikach części 3D, aby umożliwić udokumentowanie kolejności gięć użytej na rysunkach i wyeksportować je w celu zaprogramowania obrabiarek CNC. Oprogramowanie Solid Edge obsługuje również używanie linii triangulacji do zwijania stożków — istotne udoskonalenie dla wszystkich użytkowników opracowujących różne przejściowe bryły z blachy, np. kwadratowe na okrągłe lub stożkowe.

NC Ready Flat Patterns

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Film

Jak działa projektowanie części blaszanych w Solid Edge

Jedną z kluczowych funkcji oprogramowania Solid Edge jest projektowanie części blaszanych. Specjalne środowisko Sheet Metal oferuje narzędzia do kompleksowego opracowywania cyfrowych prototypów takich części, począwszy od fazy projektowej, a skończywszy na fazie wytwarzania. Dostępność technologii modelowania synchronicznego pozwala błyskawicznie projektować części blaszane o dowolnym stopniu skomplikowania.

Zobacz więcej materiałów wideo

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z narzędzi do projektowania części blaszanych w Solid Edge

Zobacz więcej wdrożeń