Projektowanie części blaszanych

Sheet Metal Design

Kompleksowe, zautomatyzowane funkcje projektowania części blaszanych w oprogramowaniu Solid Edge

Aby sprostać wyzwaniom specyficznym dla projektowania części blaszanych, na przykład projektowaniu pod kątem łatwej produkcji, oprogramowanie Solid Edge usprawnia cały proces opracowywania części blaszanych — od projektu CAD przez rozwinięcie blachy i tworzenie rysunków technicznych. W odróżnieniu od narzędzi CAD do ogólnych zastosowań oprogramowanie Solid Edge jest wyposażone w szereg funkcji specyficznych dla projektowania części blaszanych, takich jak wytłoczenie, wgłębienie, wycięcie z zagięciem, kołnierz z wieloma krawędziami, kołnierz konturowy, modelowanie krawędziowe oraz grawerowanie. Dzięki zintegrowanym aplikacjom analitycznym, funkcjom programowania NC i powiązanym zadaniom oprogramowanie Solid Edge pozwala skrócić czas projektowania, poprawić jakość oraz zmniejszyć koszty.

Zmniejszenie liczby etapów modelowania modeli części blaszanych

Możesz bez wysiłku tworzyć modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D, a następnie pracować bezpośrednio z geometrią. Dzięki technologii synchronicznej w Solid Edge, w odróżnieniu od modelowania CAD opartego na danych historycznych, poszczególne cechy można edytować niezależnie. Można zmieniać ich kolejność, reorganizować i sortować według nazwy lub typu. Specjalistyczne funkcje projektowania części blaszanych umożliwiają tworzenie i wprowadzanie zmian w elementach typu wgłębienia poprzez edycję szkicu i parametrów, jednak bez konieczności ponownego przeliczania pozostałych elementów geometrii. Można utworzyć wiele kołnierzy w ramach jednej operacji. Kołnierze można przycinać automatycznie. Ponadto oprogramowanie Solid Edge umożliwia „owinięcie” blachy wokół litej części.

Łatwe wprowadzanie zmian na wszystkich etapach projektowania

Możesz łatwo wprowadzać nieprzewidziane zmiany w modelach części blaszanych, zachowując jednocześnie założenia projektowe. Założenia projektowe, w tym uwarunkowania geometryczne i parametry modelu, można automatycznie wyszukiwać i zachowywać podczas przeciągania elementów lub edytowania wymiarów. Dodawaj wymiary sterujące do każdej części modelu 3D części blaszanej. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CAD oprogramowanie Solid Edge z technologią synchroniczną nie wymusza edycji w dół hierarchii w kolejności utworzenia ani ponownego generowania niepowiązanych cech, dzięki czemu pierwszą operacje można edytować równie szybko, co ostatnią.

Bezproblemowe ponowne wykorzystywanie starszych oraz pochodzących od dostawców projektów 3D

Oprogramowanie umożliwia import plików modeli części blaszanych i konwertowanie ich na części gotowe do wykorzystania, w których można następnie wprowadzać zmiany. Oprogramowanie Solid Edge rozpoznaje kluczowe parametry zaimportowanych części, takie jak grubość i zgięcia. Dzięki oprogramowaniu Solid Edge można kontynuować prace projektowe i wprowadzać zmiany w importowanych częściach, jak w natywnych geometriach, przeciągając cechy takie jak zakładki lub zagięcia bez konieczności ponownego modelowania.

Oszczędzaj czas dzięki specjalistycznym funkcjom

Specjalistyczne funkcje do projektowania części blaszanych w oprogramowaniu Solid Edge zapewniają znaczący wzrost wydajności w porównaniu z narzędziami CAD do ogólnych zastosowań. Wyspecjalizowane polecenia dostosowane do specyfiki procesu (na przykład „zagięcie przez przekroje” do tworzenia kanałów, „konwertuj część na część blaszaną” do projektowania lejów i zsypów czy „rozwiń element” do rozwijania elementów wytłaczanych) umożliwiają jeszcze szybsze modelowanie części blaszanych. Wbudowana baza najlepszych praktyk pozwala dodatkowo zaoszczędzić czas dzięki automatycznemu wyznaczaniu obróbki materiałów oraz weryfikacji części pod kątem łatwości ich wytworzenia. Opcja tworzenia rozwinięć gotowych do produkcji pozwala również ograniczyć ilość odpadów i konieczność poprawek.

Lepsza jakość dzięki wbudowanym funkcjom sprawdzania poprawności projektu

Oprogramowanie Solid Edge oferuje niezrównane funkcje walidacji modelu w celu zweryfikowania możliwości jego wytworzenia, pozwalające jednocześnie ograniczyć konieczność korzystania z fizycznych prototypów. Oprogramowanie Solid Edge jest wyposażone w sensory, które mogą automatycznie mierzyć różne parametry, takie jak odległości między zgięciami, lub obliczać różne czynniki, takie jak koszty, zmienne i obszar powierzchni. Dzięki skalowalnym funkcjom elementów skończonych można wykonywać symulacje we wcześniejszej fazie projektu, co umożliwia poprawienie jakości części blaszanych i ograniczenie błędów w produkcie, a jednocześnie zminimalizowanie wykorzystania materiałów i masy produktu.

Szybkie tworzenie dokładnych rysunków

Za sprawą odznaczającego się największą wydajnością pracy systemu tworzenia rysunków CAD oprogramowanie Solid Edge usprawnia tworzenie rysunków części blaszanych, łącznie z tabelami zgięć. Części blaszane mogą być przedstawiane zarówno w stanie zagiętym, jak i rozwiniętym oraz posiadają szczegółowy opis i wymiary — wszystkie te elementy będą automatycznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie. Oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie tabel gięć oraz różnych typów widoków m.in. cieniowanych, rozstrzelonych i przekrojów szczegółowych. Dzięki wykorzystaniu standardowej technologii osadzania obiektów (OLE, ang. object link and embedding) można łatwo wykorzystywać całe rysunki, tabele gięć lub poszczególne widoki w dokumentach innego typu, na przykład plikach programu Word, Excel lub PowerPoint, jako ilustracje podręczników obsługi, specyfikacji technicznych, broszur i innych publikacji.

Tworzenie rozwinięć 2D gotowych do zastosowania w obrabiarkach NC

Oprogramowanie Solid Edge wykorzystuje standardową w branży formułę do tworzenia rozwinięć 2D gotowych do obróbki, zapewniając jednak możliwości zdefiniowania własnej formuły na podstawie tabel gięcia. Rozwinięcia 2D w Solid Edge będą zawsze pokazywać najbardziej efektywny rozmiar blachy do cięcia na potrzeby produkcji. Oprogramowanie Solid Edge pozwala przedstawić cechy deformacji w sposób optymalnie dostosowany do procesu produkcji części blaszanych. Tabele gięć można zapisywać w plikach części 3D, aby umożliwić udokumentowanie kolejności gięć, wykorzystanie jej na rysunkach i eksport w celu zaprogramowania maszyn CNC. Oprogramowanie Solid Edge obsługuje również używanie linii triangulacji do zwijania stożków — istotne udoskonalenie dla wszystkich użytkowników opracowujących różne przejściowe bryły z blachy, np. kwadratowe na okrągłe lub stożkowe. Oprogramowanie Solid Edge umożliwia również usuwanie niepożądanych podcięć z rozwinięć.

Wykorzystanie specjalistycznych funkcji do łatwego tworzenia złożonych modeli

Można w prostszy sposób tworzyć złożone modele części blaszanych 3D, korzystając z ulepszonej funkcji zagięcia przez przekroje oraz unikatowych możliwości podcięcia wypukłości zagięcia w środowisku CAD 3D. Funkcja zagięcia przez przekroje pomaga uzyskać modele możliwe do wytworzenia i obejmuje wiele przypadków: jeden do jednego, jeden do wielu, łuk do linii, przypadki symetryczne, niesymetryczne, równoległe i nierównoległe. Unikatowa funkcja automatycznego podcięcia sprawia, że tworzenie zagięć jest bardziej skuteczne. Natomiast opcja zagięcia przez przekroje daje większą elastyczność w tworzeniu i umożliwia tworzenie dokładnych rozwinięć. Ponadto nowa funkcja podcięcia wypukłości zagięcia tworzy podcięcie na prostych zakończeniach zgięć. Kołnierze wyciągnięte są szczególnie przydatne w projektowaniu maszyn rolniczych i sprzętu dla przemysłu spożywczego. Wypukłości, czyli deformacje mechaniczne, które powstają przy zginaniu metalowych płyt, mogą zostać usunięte — jest to krok niezbędny przed przystąpieniem do produkcji.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Film

Jak działa projektowanie części blaszanych w Solid Edge

Jedną z kluczowych funkcji oprogramowania Solid Edge jest projektowanie części blaszanych. Specjalne środowisko Sheet Metal oferuje narzędzia do kompleksowego opracowywania cyfrowych prototypów takich części, począwszy od fazy projektowej, a skończywszy na fazie wytwarzania. Dostępność technologii modelowania synchronicznego pozwala błyskawicznie projektować części blaszane o dowolnym stopniu skomplikowania.

Zobacz więcej materiałów wideo

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z narzędzi do projektowania części blaszanych w Solid Edge

See More Stories