Definicja oparta na modelu


Moduł Solid Edge Model Based Definition umożliwia tworzenie kompletnych cyfrowych definicji części i/lub złożeń przy użyciu modelu 3D, co przenosi użytkowników do w pełni cyfrowego środowiska projektowania i produkcji. Opisane modele 3D można o wiele łatwiej zrozumieć niż skomplikowane rysunki, co ogranicza czas spędzony nad dokumentacją techniczną i usprawnia sprawdzanie poprawności na kolejnych etapach oraz dalsze działania produkcyjne. Umożliwia to pełną digitalizację pracowni projektowej, z wyeliminowaniem dokumentacji papierowej, co z kolei przyczynia się do ograniczenia nakładów pracy związanych z wprowadzaniem poprawek, skrócenia czasu do przekazania produktu do produkcji, szybszego opracowywania dokumentacji oraz bardziej precyzyjnej komunikacji w produkcji.Szybsze tworzenie dokumentacji produkcyjnej — bardziej przejrzysta komunikacja w produkcji


Cyfrowa komunikacja przyspiesza proces przejścia od projektu do produkcji. Dzięki definicji opartej na modelu w Solid Edge modele 3D z informacjami o produkcji (PMI) oraz powiązane metadane można przedstawić przy użyciu uniwersalnego pliku 3D PDF, co pozwala na interaktywne przeglądanie danych produkcyjnych. Informacje PMI użyte w modelu 3D to te same dane, które wykorzystuje się do stworzenia pliku 3D PDF, co zapobiega konieczności tworzenia dodatkowej dokumentacji PMI. Jeśli wymaga tego proces certyfikacyjny, format 3D PDF pozwala na prosty wydruk dokumentacji papierowej.


Publikowanie plików bezpośrednio ze środowiska tworzenia rysunków technicznych


Pliki 3D PDF uzyskane z modułu Solid Edge Model Based Definition można publikować bezpośrednio ze środowiska tworzenia rysunków technicznych. Układ publikowanych dokumentów PDF można zdefiniować przy użyciu szablonów, z liczbą stron szablonie odpowiadającą liczbie stron w dokumencie PDF. Do arkusza tła można dodawać logotypy i inne wspólne dane. Pola edytowalne umożliwiają użytkownikom dodawanie do dokumentu uwag i podglądów miniatur modelu.Wykorzystanie najbardziej efektywnych kosztowo procesów we współpracy z dostawcami


Definicja oparta na modelu w Solid Edge pozwala dostawcom wykorzystać najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie dla ich potrzeb biznesowych, umożliwiając producentom i ich dostawcom cyfrowe zarządzanie działaniami produkcyjnymi opartymi na modelu, przy wykorzystaniu efektywnych kosztowo i otwartych procesów. Dane PMI można wymieniać między producentem i dostawcą (lub działami inżynierii i produkcji), nawet jeśli pracują oni w różnych środowiskach.Zgodność ze standardami


Zgodność ze standardami branżowymi może dać użytkownikom przewagę konkurencyjną, ponieważ wiele branż wymaga dostosowania się do wymagań w przypadku cyfrowych procesów opartych na danych. Definicja oparta na modelu Solid Edge jest zgodna z normą MIL-STD-31000B, ASME Y 14.41, ISO 16792, ISO 1101, ISO 1405, DIN ISO 16792 oraz GB/T 24734, a oprogramowanie importuje i eksportuje dane PMI przy użyciu standardu STEP AP242.


Film

Zobacz działanie modułu Solid Edge Model Based Definition


Zrezygnuj z dokumentacji papierowej, korzystając z szablonów do rysowania w plikach 3D PDF. Definicja oparta na modelu udostępnia opisane trójwymiarowe modele, które można zrozumieć łatwiej niż skomplikowane rysunki.


Zobacz więcej materiałów wideo