Zarządzanie wymaganiami

Zarządzaj wymaganiami w zakresie projektowania produktu i przestrzegaj standardów dzięki kompleksowym funkcjom śledzenia

Projektowanie produktu bazuje na wymaganiach. Rozwiązanie do zarządzania wymaganiami w oprogramowaniu Solid Edge umożliwia precyzyjne łączenie i monitorowanie wymagań dotyczących produktu w procesach jego projektowania i produkcji, ułatwiając tym samym pomyślną realizację koncepcji produktu.

Możliwości

Bezproblemowe zarządzanie wymaganiami i ich monitorowanie

Narzędzie Solid Edge Requirements Management stanowi odpowiedź na wyzwania dotyczące rejestrowania, utrzymywania i śledzenia kluczowych zasad dotyczących zadań projektowych, czyli wymagań. Wbudowany dostęp sprawia, że użytkownicy mogą błyskawicznie nawiązać kontakt lub wyszukiwać obiekty robocze i inne zadania. Możliwość pełnego śledzenia przydaje się kierownikom projektów i umożliwia podejmowanie właściwych decyzji.

Błyskawiczny dostęp do wymagań dotyczących produktu

Dzięki tablicy opartej na kartach użytkownicy mogą błyskawicznie odwołać się do zadań lub przypadków testowych, aby uniknąć kosztowych przeoczeń.

Oznaczanie wymagań w celu zapewnienia pełnego śledzenia

Aby zapewnić pełne śledzenie obiektu roboczego użytkownicy mogą przypisywać identyfikatory określonych wymagań do pliku w oprogramowaniu Solid Edge.

Wgląd w szczegółowe działania powiązane z zadaniami

Jedno kliknięcie myszy wystarczy, aby uzyskać dostęp do szczegółowej listy działań wykonanych w związku z konkretnym zadaniem. Administratorzy i kierownicy projektów mogą zezwolić użytkownikom na wprowadzanie komentarzy, załączanie powiązanych obiektów roboczych i definiowanie innych metod interakcji z obiektem roboczym.

Łatwa komunikacja z kadrą kierowniczą i dyrektorską

Dzięki połączeniu danych projektowych z obiektami roboczymi pliki PDF 3D umożliwiają podejmowanie decyzji na szczeblu kierowniczym bez konieczności dostępu do systemu CAD.

Film

Zobacz, jak działa narzędzie do zarządzania wymaganiami

Zobacz więcej filmów

Zarządzanie wymaganiami w Solid Edge

Projektowanie produktu bazuje na wymaganiach. Możliwość precyzyjnego łączenia i monitorowania wymagań dotyczących produktu w procesach jego projektowania i produkcji ma pierwszorzędne znaczenie. Oprogramowanie Solid Edge rozwiązuje ten problem dzięki narzędziu do zarządzania wymaganiami.