Zarządzanie wymaganiami

Zarządzaj wymaganiami w zakresie projektowania produktu i przestrzegaj standardów dzięki kompleksowym funkcjom śledzenia wymogów

Projektowanie produktu bazuje na wymaganiach. Rozwiązanie do zarządzania wymaganiami w oprogramowaniu Solid Edge umożliwia precyzyjne łączenie i monitorowanie wymagań dotyczących produktu w procesach jego projektowania i produkcji, ułatwiając tym samym pomyślną realizację koncepcji produktu.

Funkcje

Bezproblemowe zarządzanie wymaganiami i ich monitorowanie

Narzędzie Solid Edge Requirements Management jest odpowiedzią na wyzwanie dotyczące rejestrowania, utrzymywania i śledzenia kluczowych zasad dotyczących zadań projektowych — wymagań. Wbudowana kontrola dostępu sprawia, że użytkownicy mogą błyskawicznie nawiązywać kontakty lub wyszukiwać obiekty robocze i inne zadania. Pełna identyfikowalność jest korzystna dla kierowników projektów i umożliwia podejmowanie właściwych decyzji.

Błyskawiczny dostęp do wymagań dotyczących produktu

Dzięki przypominającej pulpit komputerowy strukturze opartej na kartach użytkownicy mogą błyskawicznie sprawdzać zadania referencyjne lub przypadki testowe, aby uniknąć kosztowych przeoczeń.

Oznaczanie wymagań w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności

Aby zapewnić pełną identyfikowalność obiektu roboczego użytkownicy mogą przypisywać identyfikatory określonych wymagań do pliku w oprogramowaniu Solid Edge.

Widoczność szczegółowych działań powiązanych z zadaniami

Dostęp jednym kliknięciem myszy do szczegółowej listy działań wykonanych w odniesieniu do danego działania. Administratorzy i kierownicy projektów mogą zezwolić użytkownikom na wprowadzanie komentarzy, załączanie powiązanych obiektów roboczych i definiowanie innych metod interakcji z obiektem roboczym.

Łatwa komunikacja z kadrą kierowniczą i dyrektorską

Dzięki połączeniu danych projektowych z obiektami roboczymi pliki PDF 3D umożliwiają podejmowanie decyzji na szczeblu kierowniczym bez konieczności uzyskiwania dostępu do systemu CAD.

Film

Zobacz, jak działa narzędzie do zarządzania wymaganiami

Zobacz więcej materiałów wideo

Zarządzanie wymaganiami w Solid Edge

Projektowanie produktu bazuje na wymaganiach. Możliwość precyzyjnego łączenia i monitorowania wymagań dotyczących produktu w procesach jego projektowania i produkcji ma pierwszorzędne znaczenie. Oprogramowanie Solid Edge rozwiązuje ten problem dzięki narzędziu do zarządzania wymaganiami.