Zarządzanie wymaganiamiZarządzaj wymaganiami w zakresie projektowania produktu i przestrzegaj standardów dzięki kompleksowym funkcjom śledzenia wymogów


Projektowanie produktu bazuje na wymaganiach. Rozwiązanie do zarządzania wymaganiami w oprogramowaniu Solid Edge umożliwia precyzyjne łączenie i monitorowanie wymagań dotyczących produktu w procesach jego projektowania i produkcji, ułatwiając tym samym pomyślną realizację koncepcji produktu.

Funkcje

Bezproblemowe zarządzanie wymaganiami i ich monitorowanie


Narzędzie Solid Edge Requirements Management stanowi odpowiedź na wyzwania dotyczące rejestrowania, utrzymywania i śledzenia kluczowych zasad dotyczących zadań projektowych, czyli wymagań. Wbudowany dostęp sprawia, że użytkownicy mogą błyskawicznie nawiązać kontakt lub wyszukiwać obiekty robocze i inne zadania. Pełna identyfikowalność jest korzystna dla kierowników projektów i umożliwia podejmowanie właściwych decyzji.


Błyskawiczny dostęp do wymagań dotyczących produktu


Dzięki przypominającej pulpit komputerowy strukturze opartej na kartach użytkownicy mogą błyskawicznie sprawdzać zadania referencyjne lub przypadki testowe, aby uniknąć kosztowych przeoczeń.


Oznaczanie wymagań w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności


Aby zapewnić pełną identyfikowalność obiektu roboczego użytkownicy mogą przypisywać identyfikatory określonych wymagań do pliku w oprogramowaniu Solid Edge.


Widoczność szczegółowych działań powiązanych z zadaniami


Jedno kliknięcie myszy wystarczy, aby uzyskać dostęp do szczegółowej listy działań wykonanych w związku z konkretnym zadaniem. Administratorzy i kierownicy projektów mogą zezwolić użytkownikom na wprowadzanie komentarzy, załączanie powiązanych obiektów roboczych i definiowanie innych metod interakcji z obiektem roboczym.


Łatwa komunikacja z kadrą kierowniczą i dyrektorską


Dzięki połączeniu danych projektowych z obiektami roboczymi pliki PDF 3D umożliwiają podejmowanie decyzji na szczeblu kierowniczym bez konieczności uzyskiwania dostępu do systemu CAD.

Film

Zobacz, jak działa narzędzie do zarządzania wymaganiami


Zobacz więcej materiałów wideoZarządzanie wymaganiami w Solid Edge


Projektowanie produktu bazuje na wymaganiach. Możliwość precyzyjnego łączenia i monitorowania wymagań dotyczących produktu w procesach jego projektowania i produkcji ma pierwszorzędne znaczenie. Oprogramowanie Solid Edge rozwiązuje ten problem dzięki narzędziu do zarządzania wymaganiami.