Certyfikacja Solid Edge

Wyróżnij się jako certyfikowany specjalista dzięki swojej wiedzy i biegłości w użytkowaniu oprogramowania Solid Edge

Certyfikację Solid Edge można uzyskać po zdaniu egzaminu online, który sprawdza umiejętności i wiedzę specjalistów oraz uczniów i studentów posiadających doświadczenie w obsłudze oprogramowania Solid Edge. Certyfikacja Solid Edge pozwala użytkownikom i organizacjom zdobyć większą przewagę konkurencyjną i polepszyć reputację. Stanowi również uznawane w branży potwierdzenie umiejętności, które może być przydatne dla specjalistów, uczniów i studentów w rozwoju ich kariery.

Certyfikacja

Certyfikacja Solid Edge
dla specjalistów

Użytkownicy Solid Edge, którzy osiągnęli wysoki poziom umiejętności i zdobyli doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania, mogą przystąpić do egzaminu online i zostać certyfikowanymi specjalistami Solid Edge (Solid Edge Certified Professional). Egzamin jest dostępny na całym świecie, przeprowadzany w języku angielskim, a żeby do niego przystąpić, należy uiścić opłatę. Certyfikat potwierdza, że użytkownik oraz zatrudniająca go firma potrafią przy użyciu oprogramowania Solid Edge tworzyć najlepsze w swojej klasie produkty.

Professionals
Students

Certyfikacja Solid Edge
dla uczniów i studentów

Solid Edge oferuje doskonałe zasoby dla uczniów i studentów oraz nauczycieli, w tym bezpłatną wersję Solid Edge dla studentów i uczniów szkół średnich, a także sprawdzone programy nauczania dostosowane do różnych poziomów szkół: od szkoły średniej po uniwersytet. Uczniowie i studenci mogą potwierdzić poziom swoich umiejętności, przystępując do egzaminów online i uzyskując certyfikat Solid Edge I stopnia (dla uczniów szkół średnich) lub II stopnia (dla studentów szkół wyższych). Egzaminy certyfikacyjne są dostępne na całym świecie i przeprowadzane w języku angielskim. Są łatwiejsze od egzaminów skierowanych do profesjonalistów, a opłata egzaminacyjna jest niższa.

Zalety certyfikacji Solid Edge
dla firm

Certyfikowani użytkownicy Solid Edge zwiększają reputację działu projektowego firmy, a sam certyfikat potwierdza umiejętności i doświadczenie pracowników. Rekrutując nowych pracowników do zespołu projektowego, sprawdź, czy mają certyfikat specjalisty Solid Edge — jest to potwierdzenie, że umieją korzystać z oprogramowania Solid Edge.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów

Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.