Certyfikacja Solid Edge

Daj się poznać jako certyfikowany specjalista dzięki swojej znajomości i biegłości w użytkowaniu oprogramowania Solid Edge

Certyfikację Solid Edge można uzyskać po zdaniu egzaminu online sprawdzającego umiejętności i wiedzę profesjonalistów oraz studentów będących doświadczonymi użytkownikami oprogramowania Solid Edge. Certyfikacja Solid Edge pozwala użytkownikom i organizacjom zdobyć reputację i uzyskać większą przewagę konkurencyjną. Stanowi także uznawane w branży potwierdzenie umiejętności, które może być przydatne dla profesjonalistów i studentów w rozwoju ich kariery.

Certyfikacja

Certyfikacja Solid Edge
dla profesjonalistów

Użytkownicy Solid Edge, którzy osiągnęli wysoki poziom umiejętności i zdobyli doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania, mogą przystąpić do egzaminu online i zostać certyfikowanymi profesjonalistami Solid Edge (Solid Edge Certified Professional). Egzamin jest dostępny w języku angielskim. Aby do niego przystąpić, należy uiścić opłatę. Certyfikat to potwierdzenie, że użytkownik oraz zatrudniająca go firma potrafią przy użyciu oprogramowania Solid Edge tworzyć najlepsze w swojej klasie produkty.

Professionals
Students

Certyfikacja Solid Edge
dla studentów

Solid Edge oferuje doskonałe zasoby dla studentów oraz nauczycieli, w tym bezpłatne wersje Solid Edge dla studentów i szkół średnich, a także sprawdzone programy nauczania dostosowane do różnych poziomów szkół: od gimnazjów po szkoły wyższe. Studenci mogą potwierdzić poziom swoich umiejętności, przystępując do egzaminów online i uzyskując certyfikat Solid Edge I stopnia (dla uczniów szkół średnich) lub II stopnia (dla studentów szkół wyższych). Egzaminy certyfikacyjne są prowadzone w języku angielskim. Są one łatwiejsze od egzaminów na poziomie profesjonalnym, a opłata egzaminacyjna jest niższa.

Zalety certyfikacji Solid Edge
dla firm

Certyfikowani użytkownicy Solid Edge to lepsza reputacja działu projektowego w Twojej firmie, a także potwierdzenie umiejętności i doświadczenia Twoich pracowników. Podczas rekrutacji nowych pracowników do zespołu projektowego sprawdź, czy mają certyfikat profesjonalnego użytkownika Solid Edge — jest to potwierdzenie ich umiejętności korzystania z oprogramowania Solid Edge.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów

Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.