Průmyslové zpracování potravin
Návrh zařízení

Dodávejte zařízení rychleji a zvyšte tok financí i marže

Bezplatná verze Solid Edge

Industry Insights

Zrychlete návrh zařízení pro zpracování potravin pomocí Solid Edge

Software Solid Edge umožňuje výrobcům zjednodušit návrh nových zařízení, urychlit jejich dodání a zvýšit marže

Další informace

Přehled

Zrychlení procesu návrhu
zařízení pro zpracování potravin

Výrobci průmyslových zařízení pro zpracování potravin (IFPE) musí dodávat vysoce kvalitní stroje, které budou splňovat náročné požadavky zákazníků, získávat nové obchodní příležitosti a zároveň zajistí ziskovost výroby. Mezi hlavní požadavky patří:

Icon: Stopwatch
 • Prezentace návrhů, díky nimž zákazníci pochopí výhody budoucích výrobků
 • Návrh a výroba zařízení, která splňují všechny průmyslové normy, a dokumentace dodržování těchto norem
 • Reakce na poptávku zákazníků po zařízeních, která snižují náklady na pracovní sílu a nabízí lepší pracovní prostředí a bezpečnost obsluhy
 • Snížení provozních nákladů na zařízení včetně spotřeby energií
 • Návrh zařízení, která se snadno čistí, snadno udržují a jsou vysoce spolehlivá
 • Zajištění bezproblémové instalace a následné podpory

Výrobci IFPE jsou často malé až střední podniky, které nemají patřičné množství zdrojů na správu informačních technologií, pomocí nichž mohou větší podniky implementovat a udržovat špičková softwarová řešení. Potřebují profesionální CAD systém a řešení produktivity, která jsou snadno implementovatelná, udržovatelná a cenově dostupná.

Funkce

Dostupná a profesionální řešení produktivity

Solid Edge nabízí řešení pro návrh, validaci a výrobu průmyslových zařízení pro zpracování potravin, která pomáhají tyto problémy řešit. V náročném konkurenčním prostředí může Solid Edge vaší společnosti pomoci:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převádějte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100.000 součástí. Optimalizujte své výrobky pomocí generativního návrhu.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Poznejte výhody modelování 3D CAD bez historie díky synchronní technologii. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Validujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné výrobky pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Zjednodušit přístup k výrobním metodám. Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.

Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k nastaveným požadavkům a sledujte jejich plnění.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Validovat a zlepšovat chování a vlastnosti výrobků. Validujte a vylepšujte vlastnosti výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuální prototypy a analýzy pohybů i vibrací. Nabídněte digitální dokumentaci návrhů v jiných jazycích díky překladu pomocí formátu XLIFF.

Automatizovat modulární návrh továrny. Automatizovat návrh modulární továrny pomocí návrhu 3D potrubí, obsáhlých knihoven součástí a plně automatického výstupu výkresů Isogen® pro návrh závodu.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Zjednodušit opakované využívání a migraci dat. Zjednodušíte migraci a opakované využití 3D modelů a 2D výkresů z jiných CAD řešení. Využijte asociativitu průmyslových 3D modelů a původních 2D výkresů.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

Díky výkonným funkcím 3D CAD návrhu, simulací, návrhu elektrických zařízení a správy výrobních dat představuje Solid Edge ucelené portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů pro vývoj průmyslových strojů.

Digitální modely mohou zlepšit celkovou efektivitu práce

Portfolio Solid Edge malým a středním podnikům umožňuje digitalizovat jejich návrhy a vývojové procesy, což je důležitý krok k dosažení plně digitálního podniku.
Díky digitální validaci důležitých komponent není potřeba vytvářet a testovat fyzické prototypy, což urychluje vývoj a zajišťuje, že výsledné výrobky budou mít očekávané vlastnosti.
3D digitální modely nazývané digitální dvojčata umožňují dosáhnout úplné sledovatelnosti v celém vývojovém procesu.

Zkušenosti zákazníků

Zrychlení návrhu průmyslových zařízení pro zpracování potravin

Společnost Reading Bakery Systems navrhuje a vyrábí zařízení pro velkoobjemovou výrobu preclíků, sušenek a keksů.
Díky Solid Edge dosáhli 63% zvýšení produktivity práce.

Problémové oblasti

 • Výrobky vyžadují značné přizpůsobení a tisíce výkresů
 • Dodací lhůty zákazníků je nutno dodržet, aby se předešlo nákladným sankcím
 • Nespravované, neaktuální návrhy nejsou spolehlivé a může je být nutné nákladně přepracovat

Klíče k úspěchu

 • Přesun od starého procesu 2D návrhu k produktivnějšímu 3D
 • Nalezení snadno použitelného systému 3D návrhu s výkonnými funkcemi návrhu plechových součástí v sestavách
 • Využití správy návrhů k zajištění jejich integrity a sdílení i jiných než technických informací o výrobku

Výsledky

 • 3procentní zvýšení produktivity návrhu
 • Tvorba podrobného výkresu se zrychlila z 3,2 hodiny na 1,2 hodiny
 • Téměř trojnásobný nárůst tvorby výkresů v prvním roce
 • Přibližně polovina všech zaměstnanců RBS (výroba, nákup, prodej, CNC obchod) má nyní přístup k aktuálním datům návrhu

Případové studie

Solid Edge a návrh průmyslového zpracování potravin

See More Stories