Návrh průmyslových zařízení
pro zpracování potravin

Zrychlení vývoje zařízení vedoucí ke zvýšení toku financí a marží

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industrial Food Processing

Industry Insights

Zrychlete návrh zařízení pro zpracování potravin pomocí Solid Edge

Software Solid Edge umožňuje výrobcům zjednodušit návrh nového zařízení, zrychlit tak vývoj a zvýšit marže

Další informace

Přehled

Zrychlení procesu návrhu
zařízení pro zpracování potravin

Výrobci průmyslových zařízení pro zpracování potravin (IFPE) čelí mnoha výzvám při dodávání vysoce kvalitních strojů, které splňují náročné požadavky zákazníků. Mezi tyto výzvy patří například následující:

Icon: Stopwatch
 • Prezentace nejlepších návrhů, díky nimž zákazníci pochopí jedinečné výhody vašich návrhů zařízení
 • Návrh a výroba zařízení, která splňují všechny podnikové normy, a dokumentace dodržování těchto norem
 • Reakce na poptávku zákazníků po zařízeních, která snižují náklady na pracovní sílu a nabízí lepší pracovní prostředí a bezpečnost obsluhy
 • Snížení provozních nákladů na zařízení včetně spotřeby energií
 • Návrh zařízení, která se snadno čistí, snadno udržují a jsou vysoce spolehlivá
 • Zajištění bezproblémové instalace a následné podpory

Výrobci IFPE jsou často malé až střední firmy, které nemají patřičné množství zdrojů na správu informačních technologií, pomocí nichž mohou větší podniky implementovat a udržovat špičková softwarová řešení. Potřebují profesionální CAD systém a řešení produktivity, která jsou snadno implementovatelná, udržovatelná a cenově dostupná.

Funkce

Dostupná a profesionální řešení produktivity

Solid Edge nabízí řešení pro návrh, ověření a výrobu průmyslových zařízení pro zpracování potravin, která pomáhají tyto problémy řešit. Solid Edge může vaší společnosti pomoci prosperovat v náročném podnikání v oblasti IFPE díky následujícím výhodám:

Vestavěné nástroje pro fotorealistické rendrování, které umožňují tvorbu úžasných obrázků a animací výrobku

Virtuální testování a ověření důležitých komponent pomocí integrovaného softwaru škálovatelné simulace, k jehož ovládání není třeba analytik specialista

Možnost sledovat konfigurace zařízení „podle sestavení“ k usnadnění instalace a následného servisu

Správa dat Solid Edge nabízí škálovatelná řešení správy CAD souborů a souvisejících technických dat, která splňují potřeby výrobců IFPE od startupů a velmi malých firem až po globální výrobce s více provozy.

Možnost rychle navrhnout, analyzovat a upravit 3D součásti a modely sestav k zajištění přesného umístění a funkce všech komponent

Přesné a včasné dodání informací k výrobě do dílny – včetně 2D výkresů, 3D modelů a rozpisek – díky tomu dochází k snížení chybovosti a přepracovávání ve výrobě

Výrobní moduly Solid Edge pro obrábění, výrobu plechových součástí a návrh pro výrobu

S funkcemi 3D CAD, simulace, obrábění a správy dokumentace nabízí Solid Edge integrované portfolio dostupných a snadno použitelných nástrojů pro konstrukci zařízení, která pomáhají tvořit lepší návrhy a plnit potřeby zákazníků.

Příklad zákazníka

Zrychlení návrhu průmyslových zařízení pro zpracování potravin

Společnost Reading Bakery Systems navrhuje a vyrábí zařízení pro velkoobjemovou výrobu preclíků, sušenek a keksů.
Díky Solid Edge dosáhli 63% zvýšení produktivity navrhování.

Výzvy

 • Výrobky vyžadují značné přizpůsobení a tisíce výkresů
 • Dodací lhůty zákazníků je nutno dodržet, aby se předešlo nákladným sankcím
 • Nespravované, neaktuální návrhy nejsou důvěryhodné a mohou vést k nákladnému přepracování

Klíč k úspěchu

 • Přesun od starého procesu 2D návrhu k produktivnějšímu 3D
 • Nalezení snadno použitelného systému 3D návrhu s výkonnými funkcemi návrhu plechových součástí v sestavách
 • Správa firemního návrhu k zajištění integrity návrhu a ke sdílení i jiných než technických informací o výrobku

Výsledky

 • 3procentní zvýšení produktivity návrhu
 • Tvorba podrobného výkresu se zrychlí z 3,2 hodiny na 1,2 hodiny
 • Téměř trojnásobný nárůst tvorby výkresů v prvním roce
 • Přibližně polovina všech zaměstnanců RBS (výroba, nákup, prodej, CNC obchod) má nyní přístup k aktuálním datům návrhu

Příběhy zákazníků

Solid Edge a návrh průmyslového zpracování potravin

See More Stories