Symulacje w Solid Edge


Analiza metodą elementów skończonych (MES) w Solid Edge


Moduł Solid Edge Simulation jest wbudowanym narzędziem do analiz metodą elementów skończonych (MES), umożliwiającym projektantom cyfrowe sprawdzanie poprawności projektów części i złożeń w środowisku Solid Edge. Oparty na sprawdzonej metodzie modelowania elementów skończonych Femap oraz technologii NX Nastran moduł Solid Edge Simulation znacząco ogranicza konieczność korzystania z fizycznych prototypów, co z kolei pozwala obniżyć koszty materiałów i testowania oraz skrócić czas projektowania.

Funkcje

Wydajna funkcja symulacji wbudowana w oprogramowanie Solid Edge


Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji stanowią sprawnie działające narzędzia do cyfrowego sprawdzania poprawności projektów.

Buckling Simulation


Automatyczne tworzenie modeli elementów skończonych


Można automatycznie tworzyć modele elementów skończonych dla brył i części blaszanych, a także dopracowywać siatkę, aby zwiększyć dokładność wyników. W odniesieniu do złożeń moduł Solid Edge Simulation oferuje automatyczne wykrywanie kontaktu oraz konfigurowanie realistycznej interakcji komponentów, łącznie z iteracyjnymi kontaktami typu liniowego i klejonego.

Thermal Simulation


Definicje warunków granicznych umożliwiające uzyskanie realistycznych środowisk


Można wykorzystywać definicje warunków granicznych niezbędne do modelowania realistycznych środowisk operacyjnych na potrzeby analizy. Obciążenia i więzy są oparte na geometrii i można je łatwo skonfigurować, wykorzystując uchwyty i filtr Quick Bar. Użytkownik może weryfikować wydajność grzewczą i chłodzącą, na przykład przejściowe przekazywanie ciepła, z wynikami aktualnymi i historycznymi.

Motion Simulation


Wszechstronne graficzne narzędzia do działań post-procesingowych


Wszechstronne graficzne narzędzia do postprocessingu umożliwiają szybką interpretację i zrozumienie zachowania uzyskanego modelu. Jeśli wyniki wskazują, że występuje konieczność dopracowania projektu, funkcje technologii synchronicznej ułatwią wprowadzenie żądanych zmian w modelu.


Pełna symulacja ruchu


Oceń, jak części będą zachowywać się w złożeniu i stwórz wizualizację projektu. Możesz lepiej zrozumieć, jak produkt będzie działać przez cały czas trwania cyklu operacyjnego, i przekonać się, jak będzie funkcjonować w środowisku rzeczywistym.


Analiza i symulacja obciążeń


Przy użyciu analizy dźwigarów i wywieranego na nie nacisku można sprawdzić, czy złożenia nie są przebudowane, co pozwala oszczędniej gospodarować zasobami produkcyjnymi.


Symulacja drgań


Moduł do symulacji umożliwia określenie naturalnej częstotliwości drgań swobodnych części lub złożenia, a także oczekiwane względne przemieszczenia elementów struktury przy takich naturalnych częstotliwościach.


Symulacja wyboczeń


Moduł do symulacji pozwala określić obciążenia, przy których struktura staje się niestabilna. Jest to szczególnie istotne w przypadku modeli zawierających wąskie części lub złożeń zawierających wąskie komponenty.


Symulacja termiczna


Możliwość wykonywania zarówno analiz przekazywania ciepła w stanie ustalonym, jak i analiz obciążeń termicznych pozwala analizować warunki termiczne w złożeniach mechanicznych lub elektromechanicznych.


Wyniki FLOEFD


Wyniki ciśnienia cieczy i pomiarów temperatury można zaimportować z oprogramowania Simcenter FloEFD for Solid Edge jako dane obciążeń strukturalnych na potrzeby analizy.


Film

Sprawdź działanie narzędzi do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge


Zobacz więcej materiałów wideo


Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji Solid Edge dają projektantom potężne narzędzia, które pomagają im cyfrowo sprawdzać projekty, aby mogli tworzyć lepsze produkty w krótszym czasie przez przeniesienie symulacji na początek procesu projektowania.

Projektanci mogą szybko przeprowadzić analizę metodą elementów skończonych (MES), aby ocenić struktury pod względem odporności na obciążenia i spełnić wymogi dotyczące wytrzymałości przy jednoczesnym zminimalizowaniu wykorzystania materiałów. Pozwala to uzyskać projekty prawidłowe pod względem strukturalnym, a jednocześnie efektywne kosztowo.

Ben Monkton, główny inżynier mechanik, Calder


Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z narzędzi do symulacji


See More Stories