Symulacje w Solid Edge

Analiza metodą elementów skończonych (MES) w Solid Edge

Moduł Solid Edge Simulation to wbudowane narzędzie do analiz metodą elementów skończonych (MES), umożliwiające konstruktorom cyfrowe sprawdzanie poprawności projektów części i złożeń w środowisku Solid Edge. Oparty na sprawdzonej metodzie modelowania elementów skończonych Femap oraz technologii solwera NX Nastran moduł ten znacząco ogranicza konieczność tworzenia fizycznych prototypów, co z kolei pozwala obniżyć koszty materiałów i testowania oraz skrócić czas projektowania.

Możliwości

Wydajna funkcja symulacji wbudowana w oprogramowanie Solid Edge

Moduł do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge znacząco ogranicza konieczność tworzenia fizycznych prototypów, co z kolei pozwala obniżyć koszty materiałów i testowania oraz skrócić czas projektowania.

Buckling Simulation

Automatyczne tworzenie modeli elementów skończonych

Przy użyciu modułu do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge można automatycznie tworzyć modele elementów skończonych dla brył i części blaszanych, a także dopracowywać siatkę, aby zwiększyć dokładność wyników. W przypadku złożeń moduł automatycznie wykrywa połączenia i konfiguruje realistyczne interakcje komponentów, łącznie z iteracyjnymi połączeniami typu liniowego i klejonego.

Thermal Simulation

Definicje warunków granicznych umożliwiają uzyskanie realistycznych środowisk

Moduł Solid Edge Simulation zapewnia definicje warunków granicznych niezbędne do modelowania realistycznych środowisk operacyjnych na potrzeby analizy. Obciążenia i więzy są oparte na geometrii i można je łatwo skonfigurować, wykorzystując dostępne w Solid Edge uchwyty i filtr Quick Bar. Użytkownik może weryfikować wydajność grzewczą i chłodzącą, na przykład przejściowe przekazywanie ciepła, posiłkując się danymi historycznymi.

Motion Simulation

Wszechstronne graficzne narzędzia do postprocessingu

Wszechstronne graficzne narzędzia do postprocessingu w module do symulacji Solid Edge umożliwiają szybką interpretację i zrozumienie zachowania uzyskanego modelu. Jeśli wyniki wskazują, że występuje konieczność dopracowania projektu, moduł ułatwia wprowadzenie żądanych zmian w modelu dzięki zastosowaniu technologii synchronicznej.

Pełna symulacja ruchu

Oceń, jak części będą zachowywać się w złożeniu i stwórz wizualizację projektu. Lepiej zrozum, jak produkt będzie działać przez cały czas trwania cyklu operacyjnego i zobacz, jak będzie funkcjonować w środowisku rzeczywistym.

Analiza i symulacja obciążeń

Przy użyciu analizy dźwigarów i wywieranego na nie nacisku można sprawdzić, czy złożenia nie są przebudowane, co pozwala oszczędniej gospodarować zasobami produkcyjnymi.

Symulacja drgań

Moduł do symulacji umożliwia określenie naturalnej częstotliwości drgań swobodnych części lub złożenia, a także oczekiwane względne przemieszczenia elementów struktury przy naturalnych częstotliwościach.

Symulacja wyboczeń

Moduł do symulacji pozwala określić obciążenia, przy których struktura staje się niestabilna. Jest to szczególnie istotne w przypadku modeli zawierających wąskie części lub złożeń zawierających wąskie komponenty.

Symulacja termiczna

Możliwość wykonywania zarówno analiz przekazywania ciepła w stanie ustalonym, jak i analiz obciążeń termicznych pozwala projektantom lub inżynierom analizować warunki termiczne w złożeniach mechanicznych lub elektromechanicznych.

Film

Sprawdź działanie narzędzi do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge

Zobacz więcej filmów

Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji Solid Edge dają projektantom potężne narzędzia, które pomagają im cyfrowo sprawdzać projekty, aby mogli tworzyć lepsze produkty w krótszym czasie przez przeniesienie symulacji na początek procesu.

Projektanci mogą szybko przeprowadzić analizę metodą elementów skończonych (MES), aby ocenić struktury pod względem odporności na obciążenia i spełnić wymogi dotyczące wytrzymałości przy jednoczesnym zminimalizowaniu wykorzystania materiałów. Pozwala to uzyskać projekty prawidłowe pod względem strukturalnym, a jednocześnie efektywne kosztowo.

Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści płynące z narzędzi do symulacji?

See More Stories