Solid Edge Simulation

Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji to sprawnie działające narzędzia do cyfrowego sprawdzania poprawności projektów.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Funkcje

Wydajne funkcje symulacji wbudowane w oprogramowanie Solid Edge

Oprogramowanie do symulacji jest kluczowe, jeśli chodzi o dostarczanie lepszych produktów na rynek i obniżanie kosztów. Portfolio najlepszych w swojej klasie narzędzi do symulacji od firmy Siemens zapewnia szybszą realizację produktów dzięki tworzeniu i testowaniu cyfrowych bliźniaków.

Oparte na sprawdzonych technologiach modelowania MES – Femap oraz Simcenter Nastran – rozwiązanie Solid Edge Simulation ogranicza konieczność tworzenia fizycznych prototypów, co obniża koszty materiałów i testowania oraz pozwala oszczędzić czas przy projektowaniu.

Tworzenie modeli MES

Możesz automatycznie tworzyć modele elementów skończonych dla brył i części blaszanych, a także dopracowywać siatkę, aby zwiększyć dokładność wyników. W odniesieniu do złożeń oprogramowanie oferuje automatyczne wykrywanie kontaktu oraz konfigurowanie realistycznej interakcji komponentów, łącznie z iteracyjnymi kontaktami typu liniowego i klejonego. Przy użyciu analizy dźwigarów opartej na projekcie ram i wywieranego na nie nacisku można sprawdzić, czy złożenia nie są przebudowane.

Wysoka jakość siatki przy minimalnym wysiłku i odpowiednia kontrola bez konieczności wprowadzania parametrów, co umożliwia prowadzenie symulacji strukturalnych i termicznych na obiektach siatkowych.

Definicja warunków brzegowych

Można wykorzystywać definicje warunków granicznych niezbędne do modelowania realistycznych środowisk operacyjnych na potrzeby analizy. Obciążenia i więzy są oparte na geometrii i można je łatwo skonfigurować, wykorzystując uchwyty i filtr Quick Bar. Użytkownik może weryfikować wydajność grzewczą i chłodzącą, na przykład przejściowe przekazywanie ciepła, z wynikami aktualnymi i historycznymi.

Możesz spełnić rosnące wymagania dotyczące wydajności układów hydraulicznych, definiując maksymalny i minimalny nacisk wywierany przez ciecz w stanie równowagi ze względu na grawitację.

Import wyników dotyczących ciśnienia cieczy i pomiarów temperatury z oprogramowania Simcenter FloEFD for Solid Edge w formie danych obciążeń strukturalnych na potrzeby analizy.

Postprocessing rezultatów

Wszechstronne graficzne narzędzia do postprocessingu umożliwiają szybką interpretację i zrozumienie zachowania uzyskanego modelu. Jeśli wyniki wskazują, że występuje konieczność dopracowania projektu, funkcje technologii synchronicznej ułatwią wprowadzenie żądanych zmian w modelu.

Rozwiązanie MES

Oceń, jak części będą zachowywać się w złożeniu i stwórz wizualizację projektu. Możesz lepiej zrozumieć, jak produkt będzie działać przez cały czas trwania cyklu operacyjnego, i przekonać się, jak będzie funkcjonować w środowisku rzeczywistym.

Przy użyciu analizy dźwigarów i wywieranego na nie nacisku można sprawdzić, czy złożenia nie są przebudowane, co pozwala oszczędniej gospodarować zasobami produkcyjnymi.

Możliwość określenia naturalnej częstotliwości drgań swobodnych części lub złożenia, a także oczekiwanych względnych przemieszczeń elementów struktury przy takich naturalnych częstotliwościach.

Symuluj poziomy drgań, łącznie z przemieszczeniami i przyspieszeniem, w określonym zakresie frekwencji, opierając się na zdefiniowanych siłach wzbudzenia. Obliczenia można wykonać w sposób szybki i wydajny, korzystając z metod superpozycji modalnej.

Moduł do symulacji pozwala określić obciążenia, przy których struktura staje się niestabilna. Jest to szczególnie istotne w przypadku modeli zawierających wąskie części lub złożeń zawierających wąskie komponenty.

Możliwość wykonywania zarówno analiz przekazywania ciepła w stanie ustalonym, jak i analiz obciążeń termicznych pozwala analizować warunki termiczne w złożeniach mechanicznych lub elektromechanicznych. Użytkownik może weryfikować wydajność grzewczą i chłodzącą, na przykład przejściowe przekazywanie ciepła, z wynikami aktualnymi i historycznymi.

Skalowanie w stronę Simcenter

Kluczowe technologie symulacji wykorzystywane w Solid Edge są oparte na produktach Siemens Simcenter i są również skalowalne w ich stronę, co pozwala na szybką edycję i aktualizację geometrii z dowolnego źródła. W ramach Solid Edge można na przykład automatycznie uruchomić Simcenter Femap. Dane Solid Edge Simulation mogą być zapisywane jako pliki modeli Femap. Geometria, obciążenia i więzy są przesyłane bez problemów.

Film

Sprawdź działanie narzędzi do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge

Zobacz więcej materiałów wideo

Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji w Solid Edge dają projektantom solidne narzędzia, które pomagają im cyfrowo sprawdzać projekty, aby mogli tworzyć lepsze produkty w krótszym czasie przez przeniesienie symulacji na początek procesu projektowania.

Projektanci mogą szybko przeprowadzić analizę metodą elementów skończonych (MES), aby ocenić struktury pod względem odporności na obciążenia i spełnić wymogi dotyczące wytrzymałości przy jednoczesnym zminimalizowaniu wykorzystania materiałów. Pozwala to uzyskać projekty prawidłowe pod względem strukturalnym, a jednocześnie efektywne kosztowo.

Ben Monkton, główny inżynier mechanik, Calder

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z narzędzi do symulacji?

See More Stories