Solid Edge Simulation

Analiza metodą elementów skończonych (MES) w Solid Edge

Moduł Solid Edge Simulation jest wbudowanym narzędziem do analiz metodą elementów skończonych (MES), umożliwiającym projektantom cyfrowe sprawdzanie poprawności projektów części i złożeń w środowisku Solid Edge. Oparty na sprawdzonej metodzie modelowania elementów skończonych Femap oraz technologii NX Nastran moduł Solid Edge Simulation znacząco ogranicza konieczność korzystania z fizycznych prototypów, co z kolei pozwala obniżyć koszty materiałów i testowania oraz skrócić czas projektowania.

Funkcje

Wydajna funkcja symulacji wbudowana w oprogramowanie Solid Edge

Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji to sprawnie działające narzędzia do cyfrowego sprawdzania poprawności projektów.

Buckling Simulation

Automatyczne tworzenie modeli elementów skończonych

Możesz automatycznie tworzyć modele elementów skończonych dla brył i części blaszanych, a także dopracowywać siatkę, aby zwiększyć dokładność wyników. W przypadku złożeń moduł Solid Edge Simulation oferuje automatyczne wykrywanie kontaktu oraz konfigurowanie realistycznej interakcji komponentów, łącznie z iteracyjnymi kontaktami typu liniowego i klejonego.

Thermal Simulation

Definicje warunków granicznych umożliwiające uzyskanie realistycznych środowisk

Można wykorzystywać definicje warunków granicznych niezbędne do modelowania realistycznych środowisk operacyjnych na potrzeby analizy. Obciążenia i więzy są oparte na geometrii i można je łatwo skonfigurować, wykorzystując uchwyty i filtr Quick Bar. Użytkownik może weryfikować wydajność grzewczą i chłodzącą, na przykład przejściowe przekazywanie ciepła, z wynikami aktualnymi i historycznymi.

Motion Simulation

Wszechstronne graficzne narzędzia do działań post-processingowych

Wszechstronne graficzne narzędzia do postprocessingu umożliwiają szybką interpretację i zrozumienie zachowania uzyskanego modelu. Jeśli wyniki wskazują, że występuje konieczność dopracowania projektu, funkcje technologii synchronicznej ułatwią wprowadzenie żądanych zmian w modelu.

Automatyzacja procesu generowania siatki

Wysoka jakość siatki przy minimalnym wysiłku i odpowiednia kontrola bez konieczności wprowadzania parametrów, co umożliwia prowadzenie symulacji strukturalnych i termicznych na obiektach siatkowych.

Pełna symulacja ruchu

Oceń, jak części będą zachowywać się w złożeniu i stwórz wizualizację projektu. Możesz lepiej zrozumieć, jak produkt będzie działać przez cały czas trwania cyklu operacyjnego, i przekonać się, jak będzie funkcjonować w środowisku rzeczywistym.

Analiza i symulacja obciążeń

Przy użyciu analizy dźwigarów i wywieranego na nie nacisku można sprawdzić, czy złożenia nie są przebudowane, co pozwala oszczędniej gospodarować zasobami produkcyjnymi.

Symulacja drgań

Możliwość określenia naturalnej częstotliwości drgań swobodnych części lub złożenia, a także oczekiwanych względnych przemieszczeń elementów struktury przy takich naturalnych częstotliwościach.

Symulacja wyboczeń

Moduł do symulacji pozwala określić obciążenia, przy których struktura staje się niestabilna. Jest to szczególnie istotne w przypadku modeli zawierających wąskie części lub złożeń zawierających wąskie komponenty.

Symulacja termiczna

Możliwość wykonywania zarówno analiz przekazywania ciepła w stanie ustalonym, jak i analiz obciążeń termicznych pozwala analizować warunki termiczne w złożeniach mechanicznych lub elektromechanicznych.

Wyniki FLOEFD

Import wyników dotyczących ciśnienia cieczy i pomiarów temperatury z oprogramowania Simcenter FloEFD for Solid Edge w formie danych obciążeń strukturalnych na potrzeby analizy.

Film

Sprawdź działanie narzędzi do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge

Zobacz więcej materiałów wideo

Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji Solid Edge dają projektantom potężne narzędzia, które pomagają im cyfrowo sprawdzać projekty, aby mogli tworzyć lepsze produkty w krótszym czasie przez przeniesienie symulacji na początek procesu projektowania.

Projektanci mogą szybko przeprowadzić analizę metodą elementów skończonych (MES), aby ocenić struktury pod względem odporności na obciążenia i spełnić wymogi dotyczące wytrzymałości przy jednoczesnym zminimalizowaniu wykorzystania materiałów. Pozwala to uzyskać projekty prawidłowe pod względem strukturalnym, a jednocześnie efektywne kosztowo.

Ben Monkton, główny inżynier mechanik, Calder

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z narzędzi do symulacji?

See More Stories