Symulacje w Solid Edge

Analiza metodą elementów skończonych (FEA) w Solid Edge

Moduł Solid Edge Simulation jest wbudowanym narzędziem do analiz metodą elementów skończonych (FEA), umożliwiającym konstruktorom cyfrowe sprawdzanie poprawności projektów części i złożeń w środowisku Solid Edge. Oparty na sprawdzonej metodzie modelowania elementów skończonych Femap oraz technologii solvera NX Nastran moduł Solid Edge Simulation znacząco ogranicza konieczność korzystania z fizycznych prototypów, co z kolei pozwala obniżyć koszty materiałów i testowania oraz skrócić czas projektowania.

Funkcje

Wydajna funkcja symulacji wbudowana w oprogramowanie Solid Edge

Moduł do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge znacząco ogranicza konieczność korzystania z fizycznych prototypów, co z kolei pozwala obniżyć koszty materiałów i testowania oraz skrócić czas projektowania.

Buckling Simulation

Automatyczne tworzenie modeli elementów skończonych

Przy użyciu modułu do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge można automatycznie tworzyć modele elementów skończonych struktur litych i blaszanych, a także dopracowywać siatkę, aby zwiększyć dokładność wyników. W odniesieniu do złożeń moduł do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge oferuje automatyczne wykrywanie kontaktu oraz konfigurowanie realistycznej interakcji komponentów, łącznie z iteracyjnymi kontaktami typu liniowego i klejonego.

Thermal Simulation

Definicje warunków granicznych umożliwiające uzyskanie realistycznych środowisk

Moduł do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge zapewnia wszystkie definicje warunków granicznych niezbędne do modelowania realistycznych środowisk operacyjnych na potrzeby analizy. Obciążenia i więzy są stosowane bezpośrednio do geometrii i można je łatwo skonfigurować wykorzystując dostępne w Solid Edge Uchwyty i filtr QuickBar. Użytkownik może weryfikować wydajność grzewczą i chłodzącą, na przykład przejściowe przekazywanie ciepła, z wynikami aktualnymi i historycznymi.

Motion Simulation

Wszechstronne graficzne narzędzia do działań post-procesingowych

Wszechstronne graficzne narzędzia do działań post-procesingowych w module do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge umożliwiają szybką interpretację i zrozumienia zachowania uzyskanego modelu. Jeśli wyniki wskazują, że występuje konieczność dopracowania projektu, moduł do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge ułatwi wprowadzenie żądanych zmian w modelu dzięki zastosowaniu technologii synchronicznej.

Pełna symulacja ruchu

Połączenie zaawansowanych relacji przekładni i silnika pod kontrolą osi czasowej umożliwia konstruktorom automatyczne sprawdzanie całego zakresu ruchu, odstępów oraz punktów potencjalnych kolizji.

Analiza i symulacja obciążeń

Przy użyciu analizy dźwigarów i wywieranego na nie nacisku można sprawdzić, czy złożenia nie są przebudowane, co pozwala oszczędniej gospodarować zasobami produkcyjnymi.

Symulacja drgań

Moduł do symulacji umożliwia określenie naturalnej częstotliwości drgań swobodnych części lub złożenia, a także oczekiwane względne przemieszczenia elementów struktury przy takich naturalnych częstotliwościach.

Symulacja wyboczeń

Moduł do symulacji pozwala określić obciążenia, przy których struktura staje się niestabilna. Jest to szczególnie istotne w przypadku modeli zawierających wąskie części lub złożeń zawierających wąskie komponenty.

Symulacja termiczna

Możliwość wykonywania zarówno analiz przekazywania ciepła w stanie ustalonym, jak i analiz obciążeń termicznych pozwala projektantom lub inżynierom analizować warunki termiczne w złożeniach mechanicznych lub elektromechanicznych.

Film

Zobacz, jak działa moduł do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge

Zobacz więcej materiałów wideo

Symulacja w Solid Edge

W tej demonstracji wideo przedstawimy wbudowane funkcje symulacji dostępne w oprogramowaniu Solid Edge, pozwalające upewnić się, że projekty zostały skonstruowane adekwatnie do ich przeznaczenia i są wystarczająco wytrzymałe, lecz nie przebudowane. Demonstracja przedstawia sprawdzanie obciążeń oddziałujących na wciągnik silnika przy zastosowaniu różnych typów siatek oraz optymalizowanie pod kątem zastosowania z perspektywy konstruktora.

Projektanci mogą szybko przeprowadzić analizę metodą elementów skończonych (FEA), aby ocenić struktury pod względem odporności na obciążenia w celu spełnienia wymogów dotyczących wytrzymałości przy jednoczesnym zminimalizowaniu wykorzystania materiałów. Pozwala to uzyskać projekty prawidłowe pod względem strukturalnym, a jednocześnie efektywne kosztowo.

Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z narzędzi do symulacji

Zobacz więcej wdrożeń