Bezpłatne zasoby edukacyjne
Solid Edge

Nauczyciele i wykładowcy mogą uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji łatwego w obsłudze pakietu oprogramowania Solid Edge używanego przez profesjonalistów. Oprócz bezpłatnego oprogramowania zapewniamy również zasoby związane z planem nauczania w charakterze pomocy naukowych.

Zachęć i przyciągnij uczniów w każdym wieku do nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), posiłkując się atrakcyjnymi i konkretnymi metodami, łatwymi do stosowania.

Bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla nauczycieli

Przygotuj studentów od szkoły podstawowej po liceum na karierę zawodową w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) za pomocą bezpłatnej licencji programu Solid Edge Teacher Edition dla całego kampusu.

Aplikacja Catchbook dla młodych użytkowników

Bezpłatna aplikacja do rysowania, Catchbook, oferowana przez firmę Siemens PLM Software, umożliwia młodym użytkownikom naukę szkicowania podstawowych brył geometrycznych.

Program nauczania dla szkół średnich

Szkoły ponadpodstawowe i średnie pełnią istotna rolę w kształceniu przyszłych inżynierów i projektantów produktów. To właśnie na tym etapie edukacji wielu uczniów po raz pierwszy doświadcza przebłysku, który skłania ich do rozwijania pasji do projektowania i inżynierii.

Wykłady z dziedzin STEM dla szkół

Zestaw czterech wykładów dla szkół porusza najważniejsze obszary programu nauczania w dziedzinach STEM w szkołach średnich. Opracowane przez nauczycieli i dla nauczycieli wykłady obejmują prezentacje, uwagi dla nauczycieli, karty zadań dla uczniów i zadania domowe.

Przewodniki elektryczne
Przekładnie i dźwignie
Tarcie
Prędkość

Program nauczania STEM

Uczniowie są zapoznawani z programem Greenpower Challenge przez zadania, łącznie z opracowaniem analizy wykonalności dotyczącej udziału szkoły w projekcie. Greenpower Challenge to międzynarodowa inicjatywa prowadzona przez fundusz edukacyjny Greenpower Education Trust i wspierana przez firmę Siemens, a jej zadaniem jest promowanie idei zrównoważonej inżynierii wśród młodzieży.

Program nauczania STEM

Wprowadzenie do analizy metodą elementów skończonych

Projekt STEM wprowadza uczniów w zagadnienia dotyczące sił oddziałujących na materiały, testów fizycznych oraz analizy metodą elementów skończonych (FEA). Projekt obejmuje wszechstronne uwagi dla nauczycieli, materiały do wykorzystania w klasie, samouczki krok po kroku i zadania domowe. Projekt nadaje się dla wszystkich szkół, łącznie z placówkami uczestniczącymi w programie Greenpower Challenge.

Wprowadzenie do FEA

Wprowadzenie do układów mechanicznych

Projekt STEM zapewnia uczniom wprowadzenie w podstawy koncepcyjne układów mechanicznych jako układów przekazywania energii. Projekt obejmuje wszechstronne uwagi dla nauczycieli, materiały do wykorzystania w klasie, samouczki krok po kroku i zadania domowe. Projekt nadaje się dla wszystkich szkół, łącznie z placówkami uczestniczącymi w programie Greenpower Challenge.

Wprowadzenie do układów mechanicznych

Wprowadzenie do geometrii powierzchni

Projekt STEM wprowadza uczniów w zagadnienia dotyczące geometrii powierzchni oraz podstawowe koncepcje modelowania powierzchni, przedstawia różne techniki geometrii powierzchni oraz korzyści w porównaniu z modelowaniem brył. Projekt obejmuje wszechstronne uwagi dla nauczycieli, materiały do wykorzystania w klasie, samouczki krok po kroku i zadania domowe. Projekt nadaje się dla wszystkich szkół, łącznie z placówkami uczestniczącymi w programie Greenpower Challenge.

Wprowadzenie do geometrii powierzchni

Energia wiatrowa

Wyczerpujące materiały z dziedzin STEM zawierające ustrukturyzowane informacje i zadania związane z energią wiatrową. Uczniowie poznają teorię i rozwiązania inżynieryjne związane z wykorzystaniem energii wiatrowej oraz uczą się zaprojektować działającą turbinę wiatrową w oprogramowaniu Solid Edge. Materiały obejmują zadania zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, uzupełnione o podręczniki dla nauczycieli, prezentacje, materiały dla uczniów, samouczki dotyczące oprogramowania, Samouczki Solid Edge oraz zbiory danych.

Wprowadzenie do energii wiatrowej
Energia wiatrowa dla zaawansowanych

Obsługa oprogramowania Solid Edge jest nieskomplikowana i pozwala łatwo się zorientować w przebiegu procesu projektowania. Wszystko jest logiczne.

Jim Gordon, Mechanical Engineering Student, Lead Electronics Designer – FSAE Team, Auburn University

Kursy uniwersyteckie

Wykładowcy uniwersyteccy mogą przekazać studentom wiedzę i umiejętności pozwalające im rozpocząć karierę inżyniera lub projektanta.

Wprowadzenie do modelowania 3D

Jednosemestralny program nauczania dla studentów obejmuje konspekty wykładów, prezentacje dla studentów, materiały wideo oraz zadania.

Program poświęcony wprowadzeniu do modelowania 3D

Solid Edge dla studentów inżynierii

Jednosemestralny kurs mający za zadanie zaznajomić studentów z zagadnieniami dotyczącymi modelowania. Kurs przedstawia koncepcje inżynieryjne wraz z funkcjami oprogramowania Solid Edge i technikami modelowania. Wykładowcy prowadzą wykłady z wykorzystaniem modułów w programie PowerPoint, zawierających również materiały wideo, zadania do wykonania podczas zajęć oraz pliki danych. Studenci uczestniczą w zajęciach na swoich laptopach. Materiały do kursu obejmują również podręcznik dla wykładowcy. Materiały uzupełniające stymulują kreatywne, artystyczne myślenie oraz pozwalają nabyć dodatkowej praktyki w projektowaniu 3D dzięki niekonwencjonalnym metodom modelowania CAD 3D.

Solid Edge dla studentów inżynierii

Pierwsze kroki

Samouczki dotyczące projektów

Zobacz więcej samouczków

Zaprojektuj budkę dla ptaków

Poziom: Gimnazjum, liceum | Poziom trudności: Początkujący

Użyj naszego samouczka 3D CAD, aby zaprojektować budkę dla ptaków w ogrodzie, wykorzystując zasady CAD, szkicowanie, złożenia i widoki rozstrzelone części.

Pierwsze kroki

Stwórz rakietę dzięki zaawansowanemu projektowaniu CAD

Poziom: Liceum | Poziom trudności: Średnio zaawansowany

Poznaj zaawansowane zasady projektowania CAD dzięki naszemu samouczkowi dotyczącemu budowy rakiety, wykorzystując szkicowanie, otwory, złożenia, projektowanie części blaszanych i listę materiałową BOM.

Pierwsze kroki

Zbuduj koparko-ładowarkę z częściami, rysunkami i złożeniami

Poziom: Liceum | Poziom trudności: Średnio zaawansowany

Ten samouczek wprowadza wszystkie podstawowe umiejętności Solid Edge: modelowanie części, tworzenie złożeń i tworzenie szczegółowych rysunków.

Pierwsze kroki

Film

Ulster University

Oprogramowanie Solid Edge wspiera edukację i kontakty z przemysłem na wydziale inżynieryjnym.

Zobacz więcej materiałów wideo

Posłuchaj, jak Ulster University używa oprogramowania Solid Edge jako platformy wspierającej rozwój umiejętności studentów oraz lokalnych firm.

Historie klientów

Jak szkoły oceniają korzyści z oprogramowania Solid Edge

Zobacz więcej wdrożeń