Bezpłatne zasoby edukacyjne
Solid Edge

Nauczyciele i wykładowcy mogą uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji łatwego w obsłudze pakietu oprogramowania Solid Edge używanego przez profesjonalistów. Oprócz bezpłatnego oprogramowania zapewniamy również pomoce naukowe powiązane z programem nauczania.

Zachęć uczniów w każdym wieku do nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), posiłkując się atrakcyjnymi, konkretnymi i łatwymi do zastosowania metodami.

Bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla nauczycieli

Przygotuj studentów od szkoły podstawowej po liceum na karierę zawodową w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) za pomocą bezpłatnej licencji programu Solid Edge Teacher Edition dla całego kampusu.

Aplikacja Catchbook dla młodych użytkowników

Bezpłatna aplikacja do rysowania, Catchbook, oferowana przez firmę Siemens Digital Industries Software, umożliwia młodym użytkownikom naukę szkicowania podstawowych brył geometrycznych.

Program nauczania dla szkół średnich

Szkoły średnie pełnią istotną rolę w kształceniu przyszłych inżynierów i projektantów produktów. To właśnie na tym etapie edukacji wielu uczniów po raz pierwszy doświadcza przebłysku, który skłania ich do rozwijania pasji do projektowania i inżynierii.

Wykłady z dziedzin STEM dla szkół

Zbiór czterech wykładów porusza najważniejsze aspekty programu nauczania w dziedzinach STEM w szkołach średnich. Opracowane przez nauczycieli i dla nauczycieli wykłady obejmują prezentacje, przewodniki, karty zadań dla uczniów i zadania domowe.

Przewodniki elektryczne
Przekładnie i dźwignie
Tarcie
Prędkość

Program nauczania STEM

Uczniowie są zapoznawani z programem Greenpower Challenge przez zadania, łącznie z opracowaniem analizy wykonalności dotyczącej udziału szkoły w projekcie. Greenpower Challenge to międzynarodowa inicjatywa prowadzona przez fundusz edukacyjny Greenpower Education Trust i wspierana przez firmę Siemens, a jej zadaniem jest promowanie idei zrównoważonej inżynierii wśród młodzieży.

Program nauczania STEM

Wprowadzenie do analizy metodą elementów skończonych

Projekt STEM wprowadza uczniów w zagadnienia dotyczące sił oddziałujących na materiały, testów fizycznych oraz analizy metodą elementów skończonych (MES). Obejmuje wyczerpujące poradniki dla nauczycieli, materiały do wykorzystania w klasie, samouczki krok po kroku i zadania domowe. Projekt można wprowadzić we wszystkich szkołach, także w placówkach uczestniczących w programie Greenpower Challenge.

Wprowadzenie do analizy MES

Wprowadzenie do układów mechanicznych

Ten projekt wprowadza uczniów w podstawy koncepcyjne układów mechanicznych jako układów przekazywania energii. Obejmuje wyczerpujące poradniki dla nauczycieli, materiały do wykorzystania w klasie, samouczki krok po kroku i zadania domowe. Projekt można wprowadzić we wszystkich szkołach, także w placówkach uczestniczących w programie Greenpower Challenge.

Wprowadzenie do układów mechanicznych

Wprowadzenie do geometrii powierzchni

Projekt STEM wprowadza uczniów w zagadnienia dotyczące geometrii powierzchni oraz podstawowe koncepcje modelowania powierzchni, omawia różne techniki geometrii powierzchni oraz korzyści w porównaniu z modelowaniem brył. Obejmuje wyczerpujące poradniki dla nauczycieli, materiały do wykorzystania w klasie, samouczki krok po kroku i zadania domowe. Projekt można wprowadzić we wszystkich szkołach, także w placówkach uczestniczących w programie Greenpower Challenge.

Wprowadzenie do geometrii powierzchni

Energia wiatrowa

Wyczerpujące materiały z dziedzin STEM zawierają ustrukturyzowane informacje i zadania związane z energią wiatrową. Uczniowie poznają teorię i rozwiązania inżynieryjne związane z wykorzystaniem energii wiatrowej oraz uczą się zaprojektować działającą turbinę wiatrową w oprogramowaniu Solid Edge. Materiały obejmują zadania zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, uzupełnione o przewodniki dla nauczycieli, prezentacje, materiały dla uczniów, samouczki dotyczące oprogramowania Solid Edge oraz zbiory danych.

Wprowadzenie do energii wiatrowej
Energia wiatrowa dla zaawansowanych

Obsługa oprogramowania Solid Edge jest nieskomplikowana i pozwala łatwo się zorientować w przebiegu procesu projektowania. Wszystko jest bardzo logiczne!

Jim Gordon, Mechanical Engineering Student, Lead Electronics Designer – FSAE Team, Auburn University

Kursy uniwersyteckie

Wykładowcy uniwersyteccy mogą przekazać studentom wiedzę i umiejętności pozwalające im rozpocząć karierę inżyniera lub projektanta.

Wprowadzenie do modelowania 3D

Jednosemestralny program nauczania dla uniwersytetów obejmuje konspekty wykładów, prezentacje dla studentów, materiały wideo oraz zadania.

Program nauczania dotyczący podstaw modelowania 3D

Solid Edge dla studentów inżynierii

Jednosemestralny kurs, który ma za zadanie zaznajomić studentów z zagadnieniami dotyczącymi modelowania. Przedstawia on koncepcje inżynieryjne wraz z funkcjami oprogramowania Solid Edge i technikami modelowania. Wykładowcy prowadzą wykłady z wykorzystaniem modułów w programie PowerPoint, zawierających również materiały wideo, zadania do wykonania podczas zajęć oraz pliki danych. Studenci uczestniczą w zajęciach na swoich laptopach. Materiały do kursu obejmują również skrypt do nauki. Materiały uzupełniające stymulują kreatywne, artystyczne myślenie oraz pozwalają nabyć dodatkowej praktyki w projektowaniu 3D dzięki niekonwencjonalnym metodom modelowania CAD 3D.

Solid Edge dla studentów inżynierii

Pierwsze kroki

Samouczki dotyczące projektów

Zobacz więcej samouczków

Zaprojektuj budkę dla ptaków

Poziom: Szkoła podstawowa, liceum | Poziom trudności: Początkujący

Użyj naszego samouczka 3D CAD, aby zaprojektować ogrodową budkę dla ptaków, wykorzystując zasady CAD, szkicowanie, złożenia i rozstrzelone widoki części.

Zacznij pracę

Stwórz rakietę dzięki zaawansowanemu projektowaniu CAD

Poziom: Liceum | Poziom trudności: Średnio zaawansowany

Poznaj zaawansowane zasady projektowania CAD dzięki naszemu samouczkowi dotyczącemu budowy rakiety, wykorzystując szkicowanie, otwory, złożenia, projektowanie części blaszanych i listę materiałową BOM.

Zacznij pracę

Zbuduj koparko-ładowarkę, wykorzystując części, rysunki i złożenia

Poziom: Liceum | Poziom trudności: Średnio zaawansowany

Ten samouczek wprowadza wszystkie podstawowe możliwości Solid Edge: modelowanie części, tworzenie złożeń i szczegółowych rysunków.

Zacznij pracę

Film

Uniwersytet Ulster

Oprogramowanie Solid Edge jako wsparcie w nauce i nawiązywaniu kontaktów branżowych na wydziale inżynierii.

Zobacz więcej filmów

Posłuchaj, jak Uniwersytet Ulster używa oprogramowania Solid Edge jako platformy wspierającej nabywanie umiejętności przez studentów oraz rozwój lokalnych firm.

Historie klientów

Jak szkoły oceniają korzyści płynące z oprogramowania Solid Edge?

See More Stories