Kontakt

Formularz ten służy do wysyłania zapytań dotyczących cen i funkcji dostępnych w oprogramowaniu Solid Edge oraz pytań technicznych dotyczących programu Solid Edge. Aby uzyskać pomoc techniczną w zakresie uszkodzonych linków, problemów z wyświetlaniem i innych komunikatów dotyczących witryn internetowych, przejdź do odpowiedniej zakładki.

    First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uwaga: Podając swoje dane kontaktowe, upoważniam firmę Siemens PLM Software i podmioty z nią powiązane do kontaktowania się ze mną za pomocą poczty elektronicznej, telefonu i poczty tradycyjnej w sprawie oferowanych przez nich produktów i usług zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi tutaj. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Skontaktuj się z nami w razie problemów związanych z witrynami internetowymi, jak np. niedziałające linki, zdjęcia lub filmy wideo, nieładujące się strony, problemy z prędkością przesyłu danych lub wszelkie inne problemy. W przypadku pytań dotyczących sprzedaży, zapytań technicznych lub wsparcia produktowego przejdź do odpowiedniej zakładki. Warto pamiętać, że powyższe dotyczy wyłącznie domeny https://solidedge.siemens.com i nie dotyczy innych witryn internetowych lub produktów firmy Siemens.

  • i.e. Windows 10, macOS Mavericks (10.14)
  • Please include the specific URL that you're experiencing trouble with.
  • Describe the steps we would need to take to replicate the issue.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uwaga: Podając swoje dane kontaktowe, upoważniam firmę Siemens PLM Software do kontaktowania się ze mną za pomocą poczty elektronicznej w związku z opisanym problemem. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.