Projektowanie urządzeń medycznych

Opracowuj innowacyjne urządzenia wysokiej jakości szybciej niż konkurencja

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Opinie i analizy ekspertów z branży

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia zwiększenie tempa i efektywności projektowania urządzeń medycznych.

Solid Edge pozwala przyspieszyć proces opracowywania produktów oraz przeprowadzania wirtualnych testów i analiz projektów, gwarantując, że nowe produkty będą spełniać potrzeby klientów oraz wymagania regulacyjne.

Dowiedz się więcej

Omówienie

Przyspieszenie procesu
projektowania urządzeń medycznych

Producenci urządzeń medycznych muszą przyspieszyć proces opracowywania innowacyjnych produktów wysokiej jakości, które będą proste i bezpieczne w obsłudze dla pracowników służby zdrowia i pacjentów, a także w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oprogramowanie Solid Edge dostarcza wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązania do projektowania urządzeń medycznych, pomagające spełnić te wymagania. Oprogramowanie Solid Edge umożliwia każdemu producentowi urządzeń medycznych, niezależnie od skali jego działalności, udoskonalenie procesów projektowania i rozwoju produktu, a także sprawne wprowadzanie produktów wysokiej jakości, pozwalając tym samym na poprawienie przepływu środków pieniężnych i zwiększenie marży zysku.

Icon: Stopwatch

Funkcje

Korzyści z oprogramowania Solid Edge

Solid Edge może przyspieszyć proces projektowania urządzeń medycznych i pomóc przedsiębiorstwu osiągnąć sukces na tym wymagającym rynku dzięki następującym funkcjom:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy użyciu rozwiązań do projektowania nowej generacji. Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Korzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Współpraca przy projektowaniu obwodów drukowanych. Wykorzystaj wiodące w branży schematy i narzędzia do projektowania płytek PCB, aby uniknąć dokonywania kosztownych zmian w projekcie. Ułatw współpracę w czasie rzeczywistym między zespołami ECAD i MCAD, aby sprostać wyzwaniom projektowania elektromechanicznego.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcji oprogramowania CAD 3D, projektowania elektrycznego, symulacji, wytwarzania oraz zarządzania danymi oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań pomagających firmom produkującym urządzenia medyczne w tworzeniu lepszych projektów.

Pełna digitalizacja przedsiębiorstwa pomaga w zapewnieniu zgodności ze złożonymi wymogami organów regulacyjnych

Modele cyfrowe 3D, zwane także „cyfrowymi duplikatami”, mogą zapewnić pełne możliwości śledzenia procesu projektowania i wytwarzania, co jest szczególnie istotne w przypadku rozwijania urządzeń medycznych. W związku z obwarowaniami regulacyjnymi dotyczącymi wielu aspektów projektowania urządzeń medycznych modele cyfrowe umożliwiają walidacje projektów i upewnienie się, że projektowane urządzenie spełnia wymogi regulacyjne, przy użyciu danych dodawanych do cyfrowego duplikatu na przestrzeni całego cyklu życia produktu.

Przykład klienta

Szybsze projektowanie zaawansowanego sprzętu neurochirurgicznego

Zastosowanie oprogramowania Solid Edge pozwoliło firmie Alpha Omega przyspieszyć proces projektowania sprzętu neurochirurgicznego najnowszej generacji, skracając czas realizacji projektu z 12 do 5 miesięcy i skutkując uzyskaniem kompaktowego urządzenia, łatwiejszego w obsłudze i transporcie.

Wyzwania

  • Ponowne zaprojektowanie zaawansowanego systemu neurochirurgicznego
  • Rozbudowa interfejsu lekarza
  • Zmodyfikowanie przestarzałej konstrukcji i wyposażenie jej w nowe funkcje

Wyniki

  • Współpraca z projektantami i inżynierami
  • Uświadomienie sobie, że stare urządzenie było zbyt ciężkie i duże, co utrudniało jego transport
  • Użycie oprogramowania Solid Edge jako „wspólnego języka” w procesie rozwoju produktu

Historie klientów

Oprogramowanie Solid Edge i projektowanie urządzeń medycznych

See More Stories