Integracja Teamcenter z Solid Edge

Zapisywanie i współdzielenie danych Solid Edge, a także zarządzanie nimi w celu poprawy wydajności i integralności procesu rozwoju produktu

Integracja Teamcenter® z Solid Edge umożliwia poprawę jakości procesu rozwoju produktu dzięki ulepszonym funkcjom do zarządzania danymi CAD w Solid Edge, a także zapewnia jedno środowisko do zarządzania danymi projektowymi w przypadku narzędzi i danych mechanicznych i elektronicznych, a także w zakresie oprogramowania i symulacji. Integracja zapewnia dostęp do szerokiej gamy funkcji do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), co pozwala na dalszą optymalizację całego procesu — od fazy projektu do produkcji.

Szybkie wykonywanie zadań

Integracja Teamcenter z Solid Edge zapewnia przejrzyste połączenie między oprogramowaniem Solid Edge i Teamcenter. Okna dialogowe oprogramowania Solid Edge, które obsługują operacje na plikach są bezpośrednio połączone z systemem Teamcenter, aby można było go przeszukiwać i wyświetlać filtrowane listy oraz graficzny podgląd dokumentów Solid Edge. Użytkownicy Solid Edge mają również do swojej dyspozycji innowacyjny interfejs Active Workspace oprogramowania Teamcenter, ułatwiający zarządzanie cyklem życia produktu (PLM).

Zintegrowane zarządzanie rewizjami

Nowe rewizje części, złożeń i rysunków technicznych w oprogramowaniu Solid Edge są automatycznie tworzone i śledzone. Użytkownik może klonować i edytować istniejące struktury produktów przy użyciu środowiska Structure Manager, umożliwiającego błyskawiczne konfigurowanie nowych złożeń poza środowiskiem Solid Edge. Do zarządzania zmianami inżynieryjnymi oraz statusami produkcyjnymi można używać elektronicznych przepływów informacji.

Częstsze ponowne wykorzystywanie projektów pozwala zmniejszyć koszty

Koszty i czas rozwoju produktu i produkcji można znacząco zmniejszyć, zwiększając poziom ponownego wykorzystania istniejących danych projektowych. Funkcja wyszukiwania kształtów umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących części w nowych projektach. Kryteria wyszukiwania można łatwo skonfigurować, zapisać i uruchomić, aby ponownie wykorzystać znalezione w ten sposób istniejące komponenty. Struktury produktu można również klonować i zmieniać przy użyciu edytora struktur, co umożliwia błyskawiczną konfigurację nowych złożeń.

Zarządzanie danymi CAD z innych systemów

Oprócz funkcji zarządzania dokumentami Solid Edge oprogramowanie Teamcenter pozwala również na zarządzanie powiązanymi danymi technicznymi zapisanymi w różnych formatach. Opcja „Add to Teamcenter” (Dodaj do Teamcenter) przyspiesza import danych z innych systemów, w tym również rysunków CAD 2D, co pozwala wykorzystać te cenne dane w procesie rozwoju produktu.

Lepsza współpraca

Oprogramowanie Teamcenter oferuje wiele funkcji usprawniających współpracę w ramach zespołu projektowego oraz z innymi działami i zewnętrznymi dostawcami i klientami. Dział produkcji może na przykład używać oprogramowania Teamcenter do wyświetlania rysunków 2D, modeli CAD 3D oraz list materiałów, dzięki czemu ma dostęp do informacji niezbędnych do wyprodukowania właściwych części zgodnie z danymi specyfikacjami.

Solid Edge Teamcenter

Ścieżka rozwoju do osiągnięcia kompletnego rozwiązania PLM

Wybierając Teamcenter, najczęściej używany cyfrowy system zarządzania cyklem życia produktu, użytkownicy oprogramowania Solid Edge zapewniają sobie właściwą ścieżkę rozwoju. Teamcenter Rapid Start — wstępnie skonfigurowane wdrożenie oprogramowania Teamcenter — udostępnia zbiór najlepszych praktyk branżowych dotyczących rozwoju produktu i pozwala ograniczyć do minimum czas i koszty implementacji. Użytkownik zyskuje również dostęp do pełnego zestawu funkcji zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w oprogramowaniu Teamcenter.

Korzystanie z oprogramowania Teamcenter w połączeniu z Solid Edge pozwala nam na bezpieczny dostęp do ostatnio sprawdzonych danych z dowolnego miejsca. Gdy potrzebujemy najświeższych dokumentów od zespołu pracującego w innej strefie czasowej, znajdziemy je w Teamcenter — nawet jeśli w tamtej lokalizacji akurat jest noc — i możemy mieć pewność, że za każdym razem otrzymamy poprawną wersję.

Olivier Pellerin, IT Innovation Manager, Groupe SEB

Film

Uproszczone zarządzanie danymi w Solid Edge

Najlepsza w swojej klasie integracja Solid Edge z Teamcenter pozwala użytkownikom na bezproblemowe i dokładne wyszukiwanie plików po nazwie, ID, opisie, niestandardowych atrybutach, a nawet po kształcie.

Zobacz więcej filmów

Oferty

Rozpocznij pracę z oprogramowaniem Solid Edge i Teamcenter Rapid Start

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Sprawdź wbudowane funkcje symulacyjne oprogramowania Solid Edge w bezpłatnej wersji próbnej. Dostępne opcje: symulacja ruchu, symulacja obciążeń, symulacja drgań, symulacja wyboczeń oraz symulacja termiczna.

Zakup Teamcenter Rapid Start SaaS (oprogramowanie jako usługa) w celu udostępnienia oprogramowania Solid Edge

Teamcenter Rapid Start SaaS zapewnia dostęp do uproszczonego środowiska systemu PDM opartego na najlepszych praktykach i specjalistycznej wiedzy firmy Siemens Digital Industries Software.

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści płynące z integracji z Teamcenter?

See More Stories