Inżynieria odwrotna: od skanowania 3D do systemu CAD

Oprogramowanie Solid Edge, w połączeniu z wydajnymi narzędziami do projektowania 3D, oferuje inteligentne funkcje do pracy z danymi siatek lub danymi opartymi na trójkątach. Obiekty można importować z innych systemów w postaci skanów cyfrowych lub uzyskać w wyniku analizy projektu generatywnego. Obiekty są dostarczane w postaci siatek lub trójkątów (z geometrią płaszczyznową), a w wielu przypadkach wymagają dodatkowych zmian projektowych.

Wypróbuj bezpłatną wersję próbną

Funkcje

Rozszerz możliwości projektowania 3D

Oprogramowanie Solid Edge oferuje intuicyjne narzędzia do czyszczenia siatek, pozwalające na usunięcie błędów powstałych podczas importu i umożliwiające projektantom uzyskanie nadającego się do pracy zestawu trójkątów. Po przygotowaniu odpowiedniej siatki można zidentyfikować i utworzyć regiony, które następnie można pobrać jako powierzchnie i poddać edycji za pomocą tradycyjnych narzędzi do modelowania powierzchni.

Create Workable Meshes

Tworzenie siatek zdatnych do pracy

Ponieważ zaimportowane obiekty siatkowe nie zawsze spełniają wymagania użytkownika, oprogramowanie Solid Edge wyposażono w funkcje umożliwiające usuwanie konkretnych płaszczyzn lub regionów, wypełnianie otworów i wygładzanie siatki. Te operacje czyszczenia siatki pomagają projektantom przygotować obiekty z geometrią o charakterze płaszczyznowym (tesselacyjnym) pod kątem tworzenia modeli i/lub wytwarzania podstawowych składników.

Model Preparation Made Easy

Łatwe przygotowywanie modeli

Znajdowanie logicznych kształtów płaszczyzn ma duże znaczenie dla przygotowania geometrii do operacji analitycznych powierzchni. Narzędzie identyfikowania regionów umożliwia logiczne grupowanie trójkątów, których można użyć do tworzenia płaszczyzn.

Reverse Engineering

Intuicyjne tworzenie powierzchni

Prawdziwa siła inżynierii odwrotnej polega na tworzeniu natywnych powierzchni na podstawie zaimportowanych danych. Oprogramowanie Solid Edge oferuje polecenia umożliwiające nie tylko pobieranie płaszczyzn ze zidentyfikowanych regionów siatki, lecz także umiejscawianie analitycznych płaszczyzn w danym regionie.

Deviation Analysis

Analiza odchyleń

Zastosowanie porównań punkt po punkcie między dwoma obiektami w ramach procesów inżynierii odwrotnej pozwala stwierdzić, czy dana części odbiega od oryginału. Porównując modele b-rep z modelami siatkowymi oraz modele siatkowe do siatkowych, można upewnić się, że część poddana inżynierii odwrotnej stanowi dokładne odzwierciedlenie oryginału, oraz szybko usunąć ewentualne problemy. Obiekty mogą być obiektami bryłowymi, konstrukcyjnymi lub powierzchniowymi, z zastosowaniem metody łączenia. Odchylenia są podawane w wartościach bezwzględnych, przy czym odchylenia wewnętrzne i zewnętrzne są podawane odpowiednio jako wartości ujemne i dodatnie.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Film

Zobacz, jak działa inżynieria odwrotna

Oprogramowanie Solid Edge, w połączeniu z wydajnymi narzędziami do projektowania 3D, oferuje inteligentne funkcje do pracy z danymi siatek lub opartymi na trójkątach.

Zobacz więcej materiałów wideo

Inżynieria odwrotna w Solid Edge

Podczas tej demonstracji pokażemy, jak można wykorzystać funkcje inżynierii odwrotnej dostępne w oprogramowaniu Solid Edge, aby znacząco zwiększyć możliwości projektowania 3D. Obiekty można importować z innych systemów w postaci skanów cyfrowych lub uzyskać w wyniku analizy projektu generatywnego. Obiekty są dostarczane w postaci siatek lub trójkątów (z geometrią płaszczyznową), a w wielu przypadkach wymagają dodatkowych zmian projektowych.