Artykuły trwałego użytku

Przyspiesz procesy projektowania urządzeń gospodarstwa domowego dzięki oprogramowaniu Solid Edge

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

Opinie i analizy ekspertów z branży

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia zwiększenie tempa i efektywności projektowania artykułów trwałego użytku.

Rozumiemy konieczność szybkiego wprowadzania na rynek produktów odzwierciedlających najnowsze standardy atrakcyjności, łatwości obsługi i niezawodności.

Dowiedz się więcej

Omówienie

Przyspieszenie procesu projektowania
artykułów trwałego użytku

Aby spełnić oczekiwania klientów, producenci muszą być w stanie szybko wprowadzać na rynek nowe produkty, które będą nowoczesne, stylowe, ergonomiczne i niezawodne. Muszą także być w stanie łatwo tworzyć prototypy nowych produktów, zarówno fizyczne, jak i wirtualne, aby móc sprawdzać poprawność nowych konstrukcji i testować je pod kątem zgodności z regulacjami branżowymi i przepisami.

Oprogramowanie Solid Edge dostarcza wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązania do projektowania artykułów gospodarstwa domowego, pomagające spełnić te wymagania. Oprogramowanie Solid Edge umożliwia każdemu producentowi artykułów trwałego użytku, niezależnie od skali jego działalności, udoskonalenie procesów projektowania i rozwoju produktu, a także błyskawiczne wprowadzanie nowych produktów, co przyczynia się do poprawienia przepływu środków pieniężnych i zwiększenia marży zysku.

Funkcje

Korzyści z oprogramowania Solid Edge

Solid Edge może przyspieszyć proces projektowania artykułów trwałego użytku i pomóc przedsiębiorstwu osiągnąć sukces na tym wymagającym rynku dzięki następującym funkcjom:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy użyciu rozwiązań do projektowania nowej generacji.Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Korzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Tworzenie unikatowych produktów na podstawie naturalnych kształtów. Twórz wyjątkowe produkty przy użyciu opcji swobodnego modelowania powierzchni podziałowych, bez wiedzy eksperckiej. Solid Edge oferuje zaawansowane funkcje tworzenia kształtów, manipulacji i analiz oraz intuicyjne w obsłudze narzędzia do swobodnego modelowania powierzchniowego, pozwalające uzyskiwać wysoce wystylizowane kształty.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Współpraca przy projektowaniu obwodów drukowanych. Wykorzystaj wiodące w branży schematy i narzędzia do projektowania płytek PCB, aby uniknąć dokonywania kosztownych zmian w projekcie. Ułatw współpracę w czasie rzeczywistym między zespołami ECAD i MCAD, aby sprostać wyzwaniom projektowania elektromechanicznego.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcji oprogramowania CAD 3D, projektowania elektrycznego, symulacji, wytwarzania oraz zarządzania danymi oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań pomagających firmom produkującym artykuły trwałego użytku w tworzeniu lepszych projektów.

Optymalizacja rozwoju produktu dzięki zastosowaniu cyfrowego duplikatu

Transformacja cyfrowa procesu projektowania i rozwoju produktu stanowi dla producentów artykułów trwałego użytku okazję do udoskonalenia tych procesów oraz zoptymalizowania działania końcowego produktu. Wykorzystanie cyfrowych modeli 3D na etapie projektowania usprawnia proces rozwoju produktu i skraca czas wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Tworzone w oprogramowaniu Solid Edge cyfrowe modele 3D, zwane również cyfrowymi duplikatami, mogą skrócić czas rozwoju produktu aż o 50%. Dane dodawane do modelu cyfrowego można wykorzystywać w całym cyklu życia produktu.

Przykład klienta

Szybsze opracowywanie
nowoczesnych projektów armatur

Oprogramowanie Solid Edge umożliwiło szybsze projektowanie eleganckich armatur marki Pietro Signorini, skracając o 50% czas rozwoju nowych produktów.

Wyzwania

  • Nieustanne doskonalenie jakości produktów
  • Minimalizacja błędów projektu
  • Skrócenie czasu projektowania
  • Uproszczenie procesu nauki korzystania z nowego narzędzia 3D

Klucze do sukcesu

  • Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania 3D (najlepszego w średnim i wysokim segmencie rynku)
  • Możliwość uzyskiwania realistycznych wizualizacji dzięki wykorzystaniu zaawansowanego modułu do renderowania, ułatwiającego współpracę z działem marketingu i sprzedaży

Wyniki

  • Wyeliminowanie drogich i niedokładnych prototypów
  • Skrócenie czasu rozwoju produktu o 50%
  • Umożliwienie ciągłego opracowywania kolejnych innowacyjnych rozwiązań
  • Cenne narzędzie marketingowe do przedstawiania rozwiązań technologicznych i projektów produktów w przekonujący i atrakcyjny sposób

Historie klientów

Solid Edge i projektowanie artykułów trwałego użytku

See More Stories