Zasoby akademickie

Zasoby akademickie dla nauczycieli i wykładowców oraz uczniów i studentów

Z dumą wspieramy nauczycieli, mentorów i uczniów w każdym wieku. Dzięki oprogramowaniu Solid Edge zespoły naukowe mogą zdobyć cenne doświadczenie w zakresie wiodącej technologii branżowej, wspomagającej naukę i zdobywanie doświadczenia w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) na wszystkich poziomach edukacji.

Zasoby Solid Edge dla uczniów i studentów

Uczniowie i studenci uczący się pracy z oprogramowaniem Solid Edge mają dostęp do bezpłatnej wersji łatwego w obsłudze pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów, a także bezpłatnych materiałów edukacyjnych, łącznie z samouczkami dotyczącymi poszczególnych projektów.

Zasoby Solid Edge dla nauczycieli

Oprogramowanie Solid Edge oferuje nauczycielom i mentorom dostęp do bezpłatnych zasobów edukacyjnych, w tym do oprogramowania i programu nauki, aby skutecznie zaangażować klasę, grupę lub kółko zainteresowań w naukę przedmiotów STEM.

Kolejne kroki

Szanse na rozbudowanie CV

Certyfikat poświadczający znajomość oprogramowania Solid Edge

Studenci mogą potwierdzić poziom swoich umiejętności, przystępując do egzaminów online i uzyskując certyfikat Solid Edge.

Konkurs projektowy dla studentów

Konkurs projektowy dla studentów organizowany przez firmę Siemens Digital Industries Software to szansa przedstawienia wyników swojej ciężkiej pracy na globalnym forum. Zdobądź uznanie wśród znajomych, nauczycieli i potencjalnych pracodawców.

Historie klientów

Jak szkoły oceniają korzyści z oprogramowania Solid Edge

See More Stories