Zarządzanie danymi

Skalowalne rozwiązania do zarządzania danymi CAD dostosowane do potrzeb każdego producenta — od startupów i bardzo małych firm po większe przedsiębiorstwa działające w wielu lokalizacjach.

W obliczu coraz większej ilości danych generowanych podczas procesów projektowania i produkcji przedsiębiorstwa produkcyjne muszą zadbać o efektywność pracy. Badania prowadzone przez analityków przemysłu wykazują, że producenci wdrażający efektywne rozwiązania:

2,7-krotnie

częściej znajdują potrzebne dane w sposób określony jako „bardzo skuteczny”,

ponad 3-krotnie

częściej zarządzają projektami w sposób określony jako „bardzo skuteczny”,

2,7-krotnie

częściej udostępniają dane innym osobom w sposób określony jako „bardzo skuteczny”,

ponad 2,5-krotnie

częściej przekazują prawidłowe dane do działu produkcyjnego w sposób określony jako „bardzo skuteczny”.

Funkcje

Błyskawicznie podejmuj kluczowe działania w celu zwiększenia wydajności rozwoju produktu

Zestaw skalowalnych narzędzi do zarządzania danymi, które spełniają wymagania zarówno małych firm projektujących proste produkty, jak i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych tworzących rozbudowane projekty. Dzięki tym rozwiązaniom do zarządzania danymi Solid Edge CAD możesz efektywnie realizować zadania opisane przez branżowych specjalistów, zwiększając efektywność procesu rozwoju produktu poprzez:

  • zabezpieczanie danych produktu oraz procesów i kontrolę nad nimi;
  • błyskawiczne pozyskiwanie odpowiednich danych w celu zwiększenia wydajności pracy oraz ponownego wykorzystywania informacji;
  • udostępnianie informacji o produkcie i współpracę z działami zajmującymi się dalszymi etapami rozwoju produktu, np. działem produkcyjnym, w celu poprawy jakości i ograniczenia liczby kosztownych błędów;
  • stosowanie sprawdzonych branżowych metod przepływu informacji w kontekście zmian projektowych i produkcyjnych.

Oferujemy szeroki wybór rozwiązań — od zintegrowanych w Solid Edge funkcji zarządzania danymi po dostępne w Teamcenter® kompleksowe opcje zarządzania danymi CAD oraz cyklem życia produktu (PLM).

Możliwości oprogramowania Solid Edge

Solid Edge oferuje wiele funkcji zarządzania danymi, które stanowią integralną część oprogramowania CAD 3D. Jest to m.in. integracja z Eksploratorem Windows, dzięki której możliwe jest wyświetlanie widoku miniatur części i złożeń, a także otwieranie plików Solid Edge w narzędziach takich jak Menedżer rewizji czy Widok i uwagi po kliknięciu prawego przycisku myszy.

Integracja Teamcenter z Solid Edge

Dzięki integracji Teamcenter® z Solid Edge można zapisywać i udostępniać dane Solid Edge oraz zarządzać nimi, a także dodawać modele 3D i rysunki 2D do jednego źródła danych produktu, aby mogły z nich korzystać zespoły projektowe i produkcyjne. Teamcenter oferuje szeroki wybór funkcji zarządzania cyklem życia produktu (PLM), co pozwala na większą optymalizację procesu — od fazy projektu do produkcji.

Film

Uproszczone zarządzanie danymi w Solid Edge

Opcja zarządzania danymi w Solid Edge zapewnia spójność danych, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej materiałów wideo

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wymaganiami
w oprogramowaniu Solid Edge

Moduł Solid Edge Requirements Management umożliwia precyzyjne łączenie i monitorowanie wymagań dotyczących produktu w procesach jego projektowania i produkcji.

Dowiedz się więcej

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów

Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z funkcji zarządzania danymi

See More Stories