Návrh zdravotnických zařízení

Vyvíjejte inovativní a vysoce kvalitní zdravotnická zařízení rychleji než konkurence

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industry Insights

Dosáhněte rychlejšího a efektivnějšího návrhu zdravotnických zařízení díky Solid Edge

Solid Edge může urychlit vývoj výrobků, provádět virtuální testy a analyzovat návrhy. Díky tomu máte jistotu, že nové výrobky naplní očekávání zákazníků a vyhoví příslušným předpisům.

Další informace

Přehled

Zrychlení návrhu
zdravotnických zařízení

Výrobci zdravotnických zařízení potřebují zrychlit vývoj inovativních a vysoce kvalitních výrobků, které budou snadno použitelné zdravotnickým personálem i pacienty a budou vyhovovat všem předpisům.

Solid Edge nabízí výkonná a snadno použitelná řešení pro návrh zdravotnických zařízení. Díky Solid Edge může optimalizovat návrh a vývoj zdravotnických zařízení, urychlit uvádění vysoce kvalitních výrobků na trh, zvyšovat cash-flow a s tím související zisky každý výrobce.

Icon: Stopwatch

Funkce

Výhody Solid Edge

Díky Solid Edge můžete urychlit návrh zdravotnických zařízení a prosadit se na náročných a rychle se měnících trzích. Tento špičkový software vám umožňuje:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převádějte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100.000 součástí. Optimalizujte své výrobky pomocí generativního návrhu.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Poznejte výhody modelování 3D CAD bez historie díky synchronní technologii. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Validujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné výrobky pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k nastaveným požadavkům a sledujte jejich plnění.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Validovat a zlepšovat chování a vlastnosti výrobků. Validujte a vylepšujte vlastnosti výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuální prototypy a analýzy pohybů i vibrací. Nabídněte digitální dokumentaci návrhů v jiných jazycích díky překladu pomocí formátu XLIFF.

Spolupracovat na návrhu PCB. Využijte špičkových nástrojů pro kreslení schémat a rozvržení PCB a vyhněte se nákladnému přepracování v budoucnu. Díky spolupráci týmů ECAD-MCAD v reálném čase snadno vyřešíte problémové oblasti elektrostrojírenského návrhu.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

Díky výkonným funkcím 3D CAD návrhu, simulací, návrhu elektrických zařízení a správy výrobních dat představuje Solid Edge ucelené portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů pro návrh zdravotnických zařízení.

Digitalizujte svůj podnik a zajistěte dodržování zákonných předpisů

3D digitální modely nazývané digitální dvojčata nabízejí úplnou sledovatelnost návrhových a výrobních procesů, což je při návrhu zdravotnických zařízení obzvláště důležité. Zákonné požadavky mají velký vliv na mnoho aspektů návrhu zdravotnických zařízení, data digitálních dvojčat umožňují návrhy validovat a zajistit tak, že budou tyto zákonné požadavky splňovat v celém životním cyklu výrobku.

Zkušenosti zákazníků

Rychlejší návrh pokročilého neurochirurgického vybavení

Solid Edge zrychluje návrh neurochirurgického vybavení nové generace od společnosti Alfa Omega . Vývoj projektu byl zkrácen ze 12 měsíců na 5 měsíců, přičemž výsledné zařízení je přenosné, kompaktní a snadněji se používá.

Problémové oblasti

  • Přepracování návrhu pokročilého neurochirurgického systému
  • Vylepšení rozhraní pro lékaře
  • Transformace staršího návrhu pomocí nových funkcí

Výsledky

  • Spolupráce se specialisty na návrh a inženýring
  • Rozpoznání příliš starého, těžkého a pro přepravu nevhodného zařízení
  • Použití Solid Edge jako společného „jazyka“ vývoje

Případové studie

Solid Edge a návrh zdravotnických zařízení

See More Stories