Návrh zdravotnických zařízení

Vyvíjejte inovativní a vysoce kvalitní zdravotnická zařízení rychleji než konkurence

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industry Insights

Dosáhněte rychlejšího a efektivnějšího návrhu zdravotnického vybavení díky Solid Edge

Solid Edge může urychlit vývoj výrobků, provést virtuální testy a provést analýzu návrhů. Tím zajistíte, že nové výrobky naplní očekávání zákazníků a vyhoví příslušným předpisům.

Další informace

Přehled

Zrychlení návrhu
zdravotnických zařízení

Výrobci zdravotnických zařízení potřebují zrychlit vývoj inovativních a vysoce kvalitních výrobků, které budou snadno použitelné zdravotnickým personálem i pacienty a budou vyhovovat všem předpisům.

Solid Edge nabízí výkonná a snadno použitelná řešení pro návrh zdravotnických zařízení. Díky Solid Edge může optimalizovat návrh a vývoj zdravotnických zařízení, urychlit uvádění vysoce kvalitních výrobků na trh, zvyšovat cash-flow a s tím související zisky každý výrobce.

Icon: Stopwatch

Funkce

Výhody Solid Edge

Díky Solid Edge můžete urychlit návrh zdravotnických zařízení a prosadit se na náročných a rychle se měnících trzích. Tento špičkový software vám umožňuje:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte celý vývoj výrobku a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převeďte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100.000 součástí. Optimalizujte své výrobky s generativním návrhem.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Využijte přístupu k prostředí 3D CAD bez historie se synchronní technologií. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Ověřujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné návrhy pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku, které podporují celý pracovní postup.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k požadavkům a sledujte jejich plnění.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Ověřovat a zlepšovat výkon výrobků. Ověřujte a vylepšuje výkon výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuálních prototypů a nových integrovaných metodik pro simulaci pohybu a vibrací. Zpřístupněte digitální dokumentaci k návrhu globálně díky překladu jazyka XLIFF.

Spolupracovat na návrhu PCB. Využijte špičkových nástrojů pro kreslení schémat a rozvržení PCB a vyhněte se nákladnému přepracování v budoucnu. Díky spolupráci týmů ECAD-MCAD v reálném čase snadno vyřešíte problémové oblasti elektrostrojírenského návrhu.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

S možnostmi 3D CAD návrhu, simulace, návrhu elektrických zařízení a správou výrobních dat nabízí Solid Edge integrované portfolio dostupných a snadno použitelných řešení pro návrh zdravotnických zařízení, která společnostem pomáhají vytvářet lepší návrhy.

Zkušenosti zákazníků

Rychlejší návrh pokročilého neurochirurgického vybavení

Solid Edge zrychluje návrh neurochirurgického vybavení nové generace od společnosti Alfa Omega . Vývoj projektu byl zkrácen ze 12 měsíců na 5 měsíců, přičemž výsledné zařízení je přenosné, kompaktní a snadněji se používá.

Problémové oblasti

  • Přepracování návrhu pokročilého neurochirurgického systému
  • Vylepšení rozhraní pro lékaře
  • Transformace staršího návrhu pomocí nových funkcí

Výsledky

  • Spolupráce se specialisty na návrh a inženýrství
  • Rozpoznání příliš starého, těžkého a pro přepravu nevhodného zařízení
  • Použití Solid Edge jako společného „jazyka“ vývoje

Příběhy zákazníků

Solid Edge a návrh zdravotnických zařízení

See More Stories