Návrh
průmyslových strojů

Zareagujte na poptávku zákazníků po nových návrzích strojů rychleji než konkurence.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industrial Machinery

Industry Insights

Dosáhněte rychlejšího a efektivnějšího návrhu strojů pomocí Solid Edge

Software Solid Edge umožňuje všem výrobcům průmyslových strojů zjednodušit jejich procesy návrhu a reagovat na tržní poptávku.

Další informace

Přehled

Zrychlení procesu návrhu
průmyslových strojů

K udržení konkurenceschopnosti na dnešním trhu je potřeba zrychlit návrh průmyslových strojů, aby bylo možné dodržet datum uvedení výrobku na trh a uspokojit poptávku zákazníků po vysoce kvalitním a spolehlivém vybavení. Solid Edge nabízí efektivní, integrovanou platformu pro 3D návrh, která umožňuje provádět virtuální testy návrhu a minimalizovat tak problémy při výrobě, snížit náklady a zajistit životnost a vyšší výkon vašich zařízení v náročných prostředích.

Icon: Stopwatch

Funkce

Výhody Solid Edge

Solid Edge může vaší společnosti pomoci prosperovat v náročném oboru průmyslových strojů díky následujícím výhodám:

Možnost rychle navrhnout, analyzovat a upravit 3D součásti v 3D modelech sestavy k zajištění přesného umístění a funkce komponent strojů

Snadné využití normalizovaných a katalogových součástí ke zrychlení návrhu a snížení nákladů výrobku

Automatická tvorba a aktualizace 2D výkresů

Virtuální testování a ověření důležitých součástí a sestav pomocí softwaru Simulace Solid Edge, k jehož ovládání není třeba analytik specialista

Funkce konstrukce na objednávku umožňují rychlou konfiguraci dokončených strojů včetně možnosti klonovat existující stroje jako počáteční bod pro nový návrh a možnosti sledovat „kompletní“ konfigurace

Správa dat Solid Edge je škálovatelné řešení správy CAD souborů a souvisejících technických dat, které splní požadavky malých podniků i velkých korporací s globální působností.

Výrobní moduly Solid Edge pro obrábění, výrobu plechových součástí a návrh pro výrobu

Přesné a včasné dodání informací o výrobě do dílny – včetně 2D výkresů, 3D modelů a rozpisek – díky tomu dochází k méně chybám a přepracováváním ve výrobě

Rychlá tvorba fotorealistických obrázků konečného návrhu stroje k podpoře prodejů a marketingových úkonů

S možnostmi 3D CAD návrhu, simulace, řízením výroby a konstrukce nabízí Solid Edge integrované portfolio dostupných a snadno použitelných řešení návrhu průmyslových strojů, která společnostem pomáhají vytvářet lepší návrhy.

Příklad zákazníka

Zrychlení návrhu u složitých průmyslových strojů

Společnost Macchine Trasformazione Carta (MTC) navrhuje, vyrábí a podporuje průmyslové papírenské stroje. Společnost MTC dosáhla díky Solid Edge až o 50 % rychlejšího návrhu těchto složitých strojů.

Industrial Machinery

Výzvy

  • Zjednodušení a zefektivnění instalace, školení a asistenčních aktivit
  • Migrace z 2D do 3D
  • Minimalizace chyb návrhu
  • Zrychlení návrhu

Klíč k úspěchu

  • Pokročilý 3D software
  • Vizualizace realistického náhledu ke zlepšení ergonomie stroje
  • Náhled technických prvků stroje – kolize stroje a komponenty

Výsledky

  • Zrychlení konstrukce až o 50 procent
  • Správa velmi složitých sestav – více než 18 000 komponent

Příběhy zákazníků

Solid Edge a návrh průmyslových strojů

See More Stories