Návrh
průmyslových strojů

Zareagujte na poptávku zákazníků po nových návrzích strojů rychleji než konkurence.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industrial Machinery

Industry Insights

Dosáhněte rychlejšího a efektivnějšího návrhu strojů pomocí Solid Edge

Software Solid Edge umožňuje všem výrobcům průmyslových strojů zjednodušit procesy návrhu a lépe reagovat na poptávku trhu.

Další informace

Přehled

Zrychlení procesu návrhu
průmyslových strojů

Pro úspěch v dnešním konkurenčním prostředí na trhu je nutné urychlit návrh průmyslových strojů a dodat zákazníkům vysoce kvalitní a spolehlivé vybavení včas. Solid Edge nabízí efektivní, integrovanou platformu pro 3D návrh, která umožňuje provádět virtuální testy návrhu a minimalizovat tak problémy při výrobě, snížit náklady a zajistit životnost a vyšší výkon vašich zařízení v náročných prostředích.

Funkce

Výhody Solid Edge

Solid Edge může vaší společnosti pomoci prosperovat v náročném trhu s průmyslovými stroji.  Solid Edge umožňuje výrobcům průmyslových strojů:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte celý vývoj výrobku a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převeďte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100.000 součástí. Optimalizujte své výrobky s generativním návrhem.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Využijte přístupu k prostředí 3D CAD bez historie se synchronní technologií. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Ověřujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné návrhy pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Podpořte spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů ve známých prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh k 3D tisku. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku, které podporují celý pracovní postup.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Zjednodušit přístup k výrobním metodám. Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.

Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k požadavkům a sledujte jejich plnění.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Ověřovat a zlepšovat výkon výrobků. Ověřujte a vylepšuje výkon výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuálních prototypů a nových integrovaných metodik pro simulaci pohybu a vibrací. Zpřístupněte digitální dokumentaci k návrhu globálně díky překladu jazyka XLIFF.

Automatizovat modulární návrh továrny. Automatizovat návrh modulární továrny pomocí návrhu 3D potrubí, obsáhlých knihoven součástí a plně automatického výstupu výkresů Isogen® pro návrh závodu.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Zjednodušit opakované využívání a migraci dat. Zjednodušíte migraci a opakované využití 3D modelů a 2D výkresů z jiných CAD systémů. Zachovejte průmyslová data u 3D modelů a asociativitu 2D výkresů.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

S možnostmi 3D CAD návrhu, simulace, návrhu elektrických zařízení a správou výrobních dat nabízí Solid Edge integrované portfolio dostupných a snadno použitelných řešení pro návrh průmyslových strojů, která společnostem pomáhají vytvářet lepší návrhy.

Zkušenosti zákazníků

Zrychlení návrhu u složitých průmyslových strojů

Společnost Macchine Trasformazione Carta (MTC) navrhuje, vyrábí a podporuje průmyslové papírenské stroje. Společnost MTC dosáhla díky Solid Edge až o 50 % rychlejšího návrhu těchto složitých strojů.

Industrial Machinery

Problémové oblasti

  • Zjednodušení a zefektivnění instalace, školení a asistenčních aktivit
  • Migrace z 2D do 3D
  • Minimalizace chyb návrhu
  • Zrychlení návrhu

Klíče k úspěchu

  • Pokročilý 3D software
  • Vizualizace realistického náhledu ke zlepšení ergonomie stroje
  • Náhled technických prvků stroje – hmotnosti a kolize komponent

Výsledky

  • Vylepšené funkce návrhů umožňující jeho zrychlení až o 50 procent
  • Správa velmi složitých sestav – více než 18 000 komponent

Příběhy zákazníků

Solid Edge a návrh průmyslových strojů

See More Stories