Návrh zemědělských strojů

Rychlejší procesy návrhu společně s virtuálním testováním snižují náklady a zlepšují výkon zemědělských strojů

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Agricultural Machines

Industry Insights

Zrychlení návrhu zemědělských strojů díky Solid Edge

Software Solid Edge umožňuje výrobcům rychle reagovat na důležité trendy, které ovlivňují práci farmářů a výrobu zemědělských strojů.

Další informace

Přehled

Zrychlení procesu
návrhu zemědělských strojů

K udržení konkurenceschopnosti na dnešním trhu je potřeba zrychlit návrh zemědělských strojů, aby bylo možné dodržet datum uvedení a uspokojit poptávku zákazníků po vysoce kvalitním, spolehlivém vybavení. Solid Edge nabízí efektivní integrovanou platformu 3D návrhu, která umožňuje provést virtuální testy návrhu a minimalizovat tak problémy při výrobě, snížit náklady a zajistit životnost a vyšší výkon vašich zařízení v náročných prostředích.

Icon: Stopwatch

Portfolio softwarových nástrojů Solid Edge pokrývá všechny aspekty procesu vývoje výrobku včetně 3D návrhu, simulace, výroby a správy návrhu. Když použijete Solid Edge k návrhu zemědělských strojů, můžete využívat následujících výhod:

 • Pokrytí poptávky po zemědělských strojích díky kratšímu vývoji výrobků
 • Podpora inovativních strojů a návrhu vybavení pomocí výkonných a flexibilních nástrojů 3D návrhu
 • Usnadnění studií proveditelnosti pomocí rychlého 3D modelování a následného vyhodnocení návrhů a konfigurací nového výrobku
 • Snadná integrace normalizovaných a katalogových součástí od externích dodavatelů do vašich návrhů
 • Provedení virtuálního testování návrhů a následné odstranění kolizí mezi pohyblivými součástmi a minimalizace problémů při výrobě
 • Využití simulace Solid Edge pro optimalizaci z hlediska výkonu a životnosti a současnou minimalizaci nákladů na materiál
 • Snížení provozních nákladů koncového uživatele pomocí efektivních návrhů strojů
 • Ukázka dodržení legislativních i průmyslových předpisů s bezpečnou správou dokumentů a elektronickou správou pracovních postupů a schvalování
 • Zlepšení zákaznických služeb díky kvalitním ilustrovaným dokumentům údržby a vždy přesným rozpiskám (BOM) v „kompletním“ stavu

Funkce

Dostupná, profesionální řešení produktivity

Výrobci zemědělských strojů jsou často malé až střední velké firmy, které nemají mnoho zdrojů na správu informačních technologií, díky nimž mohou větší podniky implementovat a udržovat špičková softwarová řešení. Potřebují profesionální CAD systém a produktivní nástroje, které jsou dostupné a snadno implementovatelné a udržovatelné. Solid Edge nabízí řešení, která mohou pomoci

Vestavěné nástroje fotorealistické vizualizace k tvorbě ohromujících obrázků a animací výrobku, které usnadňují vysvětlování inovativních prvků návrhu potenciálním zákazníkům.

Vynikající funkce modelování plechových součástí pro návrh konstrukčních komponent a pouzder vyráběných z plechu

Možnost rychle navrhnout, analyzovat a upravit 3D součásti a modely sestavy k provedení studií proveditelnosti a zajištění přesného umístění a funkce všech komponent

Správa dat Solid Edge nabízí škálovatelná řešení správy CAD souborů a souvisejících technických dat, která splňují potřeby výrobců zemědělských strojů od startupů a velmi malých firem až po globální výrobce s více provozy

Výrobní moduly Solid Edge pro obrábění, výrobu plechových součástí a návrh pro výrobu

U výrobců zemědělských strojů, kteří navrhují standardní výrobky dostupné v mnoha konfiguracích a současně vyrábí i na zakázku, umožňuje zrychlený návrh včasné dodání nových výrobků a plnění potřeb zákazníků, z čehož plynou vyšší zisky.

Příklad zákazníka

Výrobky jsou vyvíjeny rychleji a inovativně

Společnost Theebo Tech navrhuje a vyrábí zemědělskou techniku včetně secích a sázecích strojů. Díky Solid Edge dosáhla zjednodušených a automatizovaných procesů vývoje výrobků.

Výzvy

 • Výběr softwarového řešení, které se nejlépe hodí ke správě plechových součástí a velkých sestav
 • Zjednodušení procesu návrhu
 • Vylepšení znovu použitelnosti 3D dat výrobku

Klíč k úspěchu

 • Pochopení propojení mezi soubory a porozumění plnému dopadu změn v návrhu
 • Okamžitý přístup k důležitým dokumentům
 • Zrychlení vývoje výrobků pomocí synchronní technologie

Výsledky

 • Znatelně rychlejší návrh
 • Opakované využití návrhů z přechozích modelů
 • Zjednodušené a automatizované procesy vývoje výrobků, což vede ke značnému zlepšení provozní efektivity
 • Výrobky jsou vyvíjeny rychleji a s více inovacemi

Příběhy zákazníků

Solid Edge a návrh zemědělských strojů

See More Stories