Návrh zemědělských strojů

Rychlejší tvorba návrhu společně s virtuálním testováním snižují náklady a zlepšují výkon zemědělských strojů

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Agricultural Machines

Industry Insights

Zrychlení návrhu zemědělských strojů díky Solid Edge

Solid Edge umožňuje výrobcům rychle reagovat na důležité trendy, které ovlivňují práci farmářů a výrobu zemědělských strojů.

Další informace

Přehled

Zrychlení procesu
návrhu zemědělských strojů

Pro úspěch v dnešním konkurenčním prostředí na trhu je nutné urychlit návrh zemědělských strojů a dodat zákazníkům včas vysoce kvalitní a spolehlivé stroje. Solid Edge nabízí vynikající platformu pro 3D návrh, která umožňuje provádět virtuální testy návrhu a minimalizovat tak problémy při výrobě, snížit náklady a zajistit delší životnost i vyšší výkon strojů v náročných prostředích.

Icon: Stopwatch

Portfolio softwarových nástrojů Solid Edge řeší všechny fáze vývoje výrobku od 3D návrhu, návrhu elektrických zařízení, simulace, výroby a správy dat. Při návrhu zemědělských strojů v Solid Edge je možné:

 • Pokrýt poptávku po zemědělských strojích díky rychlejšímu vývoji výrobků
 • Podpořit návrh inovativních strojů a vybavení pomocí výkonných a flexibilních nástrojů 3D návrhu
 • Snadněji realizovat studie proveditelnosti pomocí rychlého 3D modelování a následného vyhodnocení návrhů a konfigurací nového výrobku
 • Snadno použít v návrzích strojů normalizované a katalogové součástí od externích dodavatelů
 • Provádět virtuální testování návrhů, odstranit kolize mezi pohyblivými součástmi a minimalizovat problémy při výrobě
 • Využít výhod simulace v Solid Edge k optimalizaci z hlediska výkonu a životnosti a snížení nákladů na materiál
 • Snížit provozní náklady koncového uživatele vyvinutím úspornějších strojů
 • Demonstrovat dodržování legislativních i průmyslových předpisů s bezpečnou správou dokumentů a elektronickou správou pracovních postupů a schvalování
 • Dosáhnout vyšší kvality zákaznických služeb díky kvalitním ilustrovaným dokumentům údržby a vždy přesným a úplným rozpiskám (BOM)

Funkce

Dostupná a profesionální řešení produktivity

Výrobci zemědělských strojů jsou často malé až střední velké firmy, které obvykle nemají mnoho prostředků na správu informačních technologií, díky kterým mohou větší podniky implementovat a udržovat špičková softwarová řešení. Potřebují profesionální CAD systém a produktivní nástroje, které jsou dostupné a snadno implementovatelné a udržovatelné. Solid Edge nabízí řešení, která mohou pomoci:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte celý vývoj výrobku a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převeďte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100.000 součástí. Optimalizujte své výrobky s generativním návrhem.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Využijte přístupu k prostředí 3D CAD bez historie se synchronní technologií. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Ověřujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné návrhy pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku, které podporují celý pracovní postup.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Zjednodušit přístup k výrobním metodám. Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.

Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k požadavkům a sledujte jejich plnění.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Ověřovat a zlepšovat výkon výrobků. Ověřujte a vylepšuje výkon výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuálních prototypů a nových integrovaných metodik pro simulaci pohybu a vibrací. Zpřístupněte digitální dokumentaci k návrhu globálně díky překladu jazyka XLIFF.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Zjednodušit opakované využívání a migraci dat. Zjednodušíte migraci a opakované využití 3D modelů a 2D výkresů z jiných CAD řešení. Zachovejte průmyslová data u 3D modelů a asociativitu 2D výkresů.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

U výrobců zemědělských strojů, kteří navrhují standardní výrobky dostupné v mnoha konfiguracích a současně vyrábí i na zakázku, umožňuje zrychlený návrh včasné dodání nových výrobků a plnění potřeb zákazníků, z čehož plynou vyšší zisky.

Zkušenosti zákazníků

Výrobky jsou vyvíjeny rychleji a inovativně

Společnost Theebo Tech navrhuje a vyrábí zemědělskou techniku, zejména secí a sázecí stroje. Díky Solid Edge dosáhla zjednodušených a automatizovaných procesů vývoje výrobků.

Problémové oblasti

 • Výběr softwarového řešení, které se nejlépe hodí ke správě plechových součástí a velkých sestav
 • Zjednodušení procesu návrhu
 • Vylepšení opakované použitelnosti 3D dat výrobku

Klíče k úspěchu

 • Pochopení vazeb mezi soubory a porozumění plnému dopadu změn v návrhu
 • Okamžitý přístup k důležitým dokumentům
 • Zrychlení vývoje výrobků pomocí synchronní technologie

Výsledky

 • Výrazně rychlejší návrh
 • Opakované využití návrhů z přechozích projektů
 • Zjednodušené a automatizované procesy vývoje výrobků vedoucí ke značnému zlepšení provozní efektivity
 • Výrobky jsou vyvíjeny rychleji a inovativně

Příběhy zákazníků

Solid Edge a návrh zemědělských strojů

See More Stories