Návrh vybavení pro energetiku a technické sítě

Zareagujte na poptávku zákazníků po nových návrzích vybavení pro plynárenský průmysl rychleji než konkurence.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industry Insights

Vyzkoušejte možnosti rychlejšího a efektivnějšího návrhu vybavení pro energetiku a technické sítě pomocí Solid Edge

Solid Edge umožňuje výrobcům v odvětví energetiky a technických sítí zjednodušit procesy návrhu a lépe reagovat na poptávku trhu.

Další informace

Přehled

Urychlete proces návrhu zařízení pro energetiku a technické sítě

Výrobci v odvětví energetiky a technických sítí se setkávají s neustálými požadavky na zrychlení a zkvalitnění svých výrobků a inženýrských procesů. Potřebují dodávat nové návrhy svým zákazníkům včas a plnit jejich očekávání v oblasti nejvyšší kvality a bezpečnostních norem.

Solid Edge nabízí výkonná a snadno použitelná řešení pro návrh zařízení pro energetiku a technické sítě, která tyto požadavky splňují. Díky Solid Edge můžete optimalizovat návrh a vývoj nových kvalitních výrobků, zlepšit cash flow a zvýšit své zisky a to nezávisle na rozsahu výroby.

Icon: Stopwatch

Funkce

Výhody Solid Edge

Díky Solid Edge můžete urychlit návrh vybavení pro energetiku a technické sítě a prosadit se tak i v náročných a rychle se vyvíjejících tržních podmínkách. Tento špičkový software umožňuje:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převádějte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100 000 součástí. Optimalizujte své výrobky pomocí generativního návrhu.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Poznejte výhody modelování 3D CAD bez historie díky synchronní technologii. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Validujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné výrobky pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Zjednodušit přístup k výrobním metodám. Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.

Splnit požadavky zákazníků i zákonné předpisy. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k nastaveným požadavkům a sledujte jejich plnění.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Validovat a zlepšovat chování a vlastnosti výrobků. Validujte a vylepšujte vlastnosti výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuální prototypy a analýzy pohybů i vibrací. Nabídněte digitální dokumentaci návrhů v jiných jazycích díky překladu pomocí formátu XLIFF.

Automatizovat modulární návrh továrny. Automatizovat návrh modulární továrny pomocí návrhu 3D potrubí, obsáhlých knihoven součástí a plně automatického výstupu výkresů Isogen® pro návrh závodu.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Zjednodušit opakované využívání a migraci dat. Zjednodušíte migraci a opakované využití 3D modelů a 2D výkresů z jiných CAD řešení. Využijte asociativitu průmyslových 3D modelů a původních 2D výkresů.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

Díky výkonným funkcím 3D CAD návrhu, simulací, návrhu elektrických zařízení a správy výrobních dat představuje Solid Edge ucelené portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů pro vývoj průmyslových strojů.

Rychlejší vývoj optimálních a spolehlivých výrobků díky digitální transformaci

Zákonné požadavky zvyšují složitost vývoje, výroby a provozu vybavení pro energetiku a technické sítě. 3D digitální modely nazývané digitální dvojčata obsahují data, která usnadňují optimalizaci a validaci výrobků a plnění požadavků zákazníků a regulačních úřadů.

Díky digitalizaci nejsou potřeba fyzické prototypy, což urychluje vývoj a zvyšuje spolehlivost a životnost konečných výrobků.

Zkušenosti zákazníků

Vedoucí specialisté na mechanická těsnění si vybrali Solid Edge

Solid Edge byl vybrán konstrukčním týmem společnosti AESSEAL, který nyní může vyvíjet a uvádět na trh nová složitá těsnění pro průmyslové aplikace.

Problémové oblasti

  • Tvorba sofistikovaných návrhů pomocí 2D CAD systému je časově náročná a namáhavá
  • Pro konstruktéry je ve 2D prostředí nemožné vizualizovat nově vytvořené komponenty
  • Objevuje se potřeba po inovaci procesů a časovým úsporám

Klíče k úspěchu

  • Díky Solid Edge mohou konstruktéři pracovat efektivněji
  • Eliminace kritických situací a zrychlení vývoje výrobků od konceptu až do samotné výroby díky integraci softwarů Solid Edge a NX CAM, které mnohé procesy automatizují

Výsledky

  • Návrh zrychlen ze dvou dnů na přibližně půl hodiny
  • Možnost tvorby složitých návrhů, které ve 2D nebyly možné
  • Modely Solid Edge se používají v prezentacích a videích společnosti

Případové studie

Skutečné společnosti používající Solid Edge pro návrh vybavení pro energetiku a technické sítě

See More Stories