Projektowanie sprzętu ciężkiego

Przyspieszony proces rozwoju produktów z myślą producentach sprzętu ciężkiego.

Bezpłatna wersja testowa oprogramowania Solid Edge

Opinie i analizy ekspertów z branży

Usprawnianie procesu projektowania sprzętu ciężkiego

Reaguj na rosnącą złożoność projektów, potęgowaną przez zróżnicowanie produktów, wymagania użytkowników końcowych dotyczące dostosowywania się do ich potrzeb oraz na nacisk związany z zapewnianiem niezawodnych i wysoko wydajnych produktów szybciej i taniej. Dowiedz się, w jaki sposób producenci mogą sprostać tym wyzwaniom dzięki oprogramowaniu Solid Edge.

Pobierz artykuł

Wprowadź na rynek innowacyjny sprzęt ciężki szybciej niż konkurencja

Rynki budowlany, rolniczy, górniczy oraz rynek produkcji sprzętu do przenoszenia materiałów są obecnie niesłychanie złożone. By odnieść sukces, firma musi nie tylko zaakceptować tę złożoność. Należy ją także ujarzmić i zyskać dzięki niej przewagę nad konkurencją. O przyszłości zdecydują właśnie ci producenci sprzętu ciężkiego, którzy konstruują i obsługują najbardziej niezawodne, wydajne i elastyczne produkty.

Solid Edge oferuje zintegrowany zestaw rozbudowanych, kompleksowych i łatwo dostępnych narzędzi, które usprawniają proces rozwoju produktu w każdym jego aspekcie. Oprogramowanie to pozwala skrócić czas wprowadzania produktu na rynek, zapewnia większą elastyczność produkcji i znacząco obniża koszty dzięki narzędziom do współpracy i skalowalnym rozwiązaniom.

Funkcje

Korzyści z oprogramowania Solid Edge

Stosowanie oprogramowania Solid Edge zwiększa wydajność procesu rozwoju produktu w następujących kluczowych obszarach:

 • Łatwy dostęp do modułu wersji roboczych 2D klasy podstawowej, który umożliwia tworzenie rysunków inżynieryjnych 2D, ponowne wykorzystywanie wcześniej zgromadzonych danych 2D z programów CAD oraz wyświetlanie modeli CAD 3D.
 • Wyjątkowe możliwości migracji, dzięki którym można płynnie pobierać dane z oprogramowania CAD innych firm i pracować na nich z wykorzystaniem oprogramowania Solid Edge.
 • Usprawnienie procesu wyszukiwania modeli 3D komercyjnych komponentów katalogowych dzięki zintegrowanym katalogom w chmurze i wykorzystaniu ich przy planowaniu montażu. Pomaga to znacznie skrócić czas opracowywania produktu i obniżyć jego koszty.
 • Oprogramowanie Solid Edge można również wykorzystać do tworzenia dokładnych płaskich szablonów na podstawie cyfrowych modeli 3D oraz do przekazywania geometrycznych danych bezpośrednio do produkcji.
 • Konfiguracja Solid Edge CAM Pro umożliwia tworzenie dokładnych i skutecznych ścieżek narzędziowych i rozkazów komputerowych.
 • Taka produkcja umożliwia przygotowanie i przekazanie projektów komponentów do wytwarzania addytywnego, czy też druku 3D.
 • Szybkie i łatwe projektowanie nawet największych prac montażowych – bez opóźnień ani awarii.
 • Możliwość szybkiego tworzenia ram konstrukcyjnych przy użyciu standardowych przekrojów.
 • Sporządzanie wykazów rodzajów spoin i automatyczne tworzenie zestawień materiałowych oraz list układów cięcia.
 • Zintegrowane możliwości projektowania elementów z blachy i przekazywania profili 2D do produkcji oraz nestingu 2D.
 • Przyspieszenie konfiguracji nowych produktów w celu spełnienia określonych wymagań klientów.
 • Możliwość konfiguracji produktu w ramach integracji z Solid Edge za pomocą narzędzia Solid Edge Design Configurator.
 • Publikowanie gotowych pakietów danych technicznych 3D.
 • Narzędzia do modułowego projektowania zakładów, służące do tworzenia schematów procesów i oprzyrządowania oraz do planowania złożonych sieci rur w wersji 3D.
 • Szybkie tworzenie opartych na danych schematów okablowania i projektów wiązek przewodów.
 • Zapewnienie środowiska opartego na prawdziwie wspólnym projektowaniu.
 • Bezproblemowe przekazywanie danych projektowych między schematami okablowania a konstrukcjami elektromechanicznymi za pomocą narzędzia Solid Edge Wiring and Harness Design.
 • Optymalizacja okablowania w celu osiągnięcia wydajności systemu elektrycznego w sytuacji ograniczeń mechanicznych.
 • Możliwość trasowania przewodów elektrycznych w złożonych konstrukcjach dzięki narzędziu Solid Edge Electrical Routing.
 • Wyjątkowy tryb z połączeniem zapewniający interaktywną integrację MCAD/ECAD.
 • Narzędzie Solid Edge Simulation zapewnia zintegrowaną analizę kinematyki i dynamiki konstrukcji mechanicznych oraz obejmuje analizę obciążeń statycznych, wyboczeń, drgań i wymiany ciepła.
 • Narzędzie Simcenter FLOEFD for Solid Edge poszerza możliwości środowiska CAD o analizę CFD, optymalizując wydajność oraz niezawodność produktów pod kątem przepływu cieczy, przekazywania ciepła i zjawisk elektromagnetycznych.
 • Narzędzie Simcenter Flomaster for Solid Edge symuluje spadek ciśnienia w całym systemie, wzrost ciśnienia, różną wartość temperatur i przepływ płynów w środowisku 1D.
 • Udostępnianie danych projektowych utworzonych w różnych formatach CAD
 • Oparte na chmurze rozwiązanie Xcelerator Share umożliwia użytkownikowi bezpieczne udostępnianie danych projektowych w zespole i poza nim w sposób, który chroni własność intelektualną.

Historia klienta

Skrócenie czasu budowy przy jednoczesnym zapewnieniu jakości

Firma Hydrauvision specjalizuje się w produkcji napędów i systemów hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych dla różnych gałęzi przemysłu. Firma korzysta z oprogramowania Solid Edge do projektowania i symulacji, aby wykluczyć opóźnienia w procesie produkcji, które wynikają z błędów projektowych.