Návrh těžké techniky

Urychlení vývoje výrobků pro výrobce těžké techniky.

Bezplatné zkušební období Solid Edge

Industry Insights

Zefektivnění návrhů těžké techniky

Reagujte na rostoucí složitost návrhů, která je umocněna diverzifikací výrobků, požadavky na přizpůsobení ze strany koncových uživatelů a tlakem na rychlejší a nákladově efektivnější dodávání spolehlivých a vysoce efektivních výrobků. Zjistěte, jak řešení Solid Edge umožňuje výrobcům tyto výzvy překonat.

Stáhnout dokument

Uvádění inovativní těžké techniky na trh rychleji než konkurence

V oblasti výroby stavebních, zemědělských, těžebních a dopravních zařízení dochází k prudkému nárůstu složitosti. Aby se společnostem v tomto prostředí podařilo uspět, budou muset tuto složitost nejen přijmout, ale také ji využít a proměnit v konkurenční výhodu. Budoucnost budou určovat ti výrobci těžké techniky, kteří budou vyrábět a servisovat ty nejspolehlivější, nejefektivnější a nejpřizpůsobivější výrobky.

Portfolio Solid Edge je integrovaná sada výkonných, komplexních a dostupných nástrojů, které podporují všechny aspekty procesu vývoje výrobku. Řešení Solid Edge výrazně zkracuje dobu uvedení výrobku na trh, poskytuje větší výrobní flexibilitu a výrazně snižuje náklady díky svým kolaborativním a škálovatelným řešením.

Funkce

Výhody Solid Edge

Řešení Solid Edge zlepšuje výkonnost v oblasti vývoje výrobků v následujících oblastech:

 • Snadný přístup k základnímu modulu pro 2D kreslení, který umožňuje vytváření technických výkresů ve 2D, opakované použití starších 2D dat CAD a prohlížení 3D modelů CAD
 • Zahrnuje také vynikající možnosti migrace, které umožňují bezproblémové převzetí dat z CAD softwaru třetích stran a jejich zachování v řešení Solid Edge
 • Zjednodušuje proces vyhledávání 3D modelů dostupných komponentů v katalogu pomocí integrovaných cloudových katalogů a jejich použití při návrhu sestavy, což vám pomůže výrazně zkrátit dobu vývoje a snížit náklady na výrobek
 • Řešení Solid Edge je možné použít k vytváření přesných rozvinů z 3D digitálních modelů a k odeslání příslušné geometrie přímo do výroby
 • Řešení Solid Edge CAM Pro umožňuje vytvářet přesné a efektivní dráhy nástrojů a pokyny pro obrábění
 • Umožňuje vytvořit a předat dál návrhy komponent pro aditivní výrobu a 3D tisk
 • Poskytuje snadný přístup k důležitým podrobnostem o požadavcích všem, kteří se podílejí na vývoji výrobku
 • Řešení Solid Edge pro správu požadavků zachycuje a sleduje požadavky a příslušné průmyslové předpisy
 • Pomáhá rychle a jednoduše navrhovat i ty největší sestavy bez čekání na odezvu nebo neočekávaných ukončení aplikace
 • Podporuje rychlé vytváření konstrukčních rámů pomocí standardních sekcí
 • Dokumentuje typy svarů a automaticky vytváří kusovníky a seznamy řezů
 • Disponuje integrovanými funkcemi pro návrh plechových součástí a výstupy pro 2D profily pro výrobu a 2D skládání
 • Urychluje konfiguraci nových výrobků podle specifických potřeb zákazníků
 • Řešení Solid Edge Design Configurator poskytuje možnosti konfigurace výrobků integrované do řešení Solid Edge
 • Umožňuje publikovat kompletní balíčky 3D technických dat
 • Nástroje pro modulární návrh továrny pro tvorbu procesních a přístrojových schémat a komplexních 3D potrubí
 • Umožňuje rychlé vytváření datově řízených schémat zapojení a návrhů kabelových svazků
 • Poskytuje skutečné prostředí pro společné navrhování
 • Řešení Solid Edge pro návrh kabelů a kabelových svazků bezproblémově předává informace o obsahu návrhu mezi schématy zapojení a elektromechanickými sestavami
 • Optimalizuje zapojení tak, aby splňovalo požadavky na výkonnost elektrického systému v rámci strojírenských omezení
 • Řešení Solid Edge Trasy vodičů a kabelů trasuje elektrické rozvody kolem složitých sestav
 • Zahrnuje jedinečný připojený režim pro interaktivní integraci s MCAD/ECAD
 • Simulační řešení Solid Edge poskytuje integrovanou analýzu kinematiky a dynamiky mechanických sestav a zahrnuje analýzu statického zatížení, vzpěru, vibrací a přenosu tepla
 • Řešení Simcenter FLOEFD pro Solid Edge rozšiřuje možnosti prostředí CAD o analýzu výpočetní dynamiky tekutin (CFD) a optimalizuje výkon a spolehlivost výrobků z hlediska proudění tekutin, přenosu tepla a elektromagnetických jevů
 • Řešení Simcenter Flomaster pro Solid Edge simuluje tlakové ztráty, tlakové rázy, teploty a průtoky kapalin napříč systémem v 1D prostředí
 • Umožňuje sdílet data návrhu vytvořená v rozdílných formátech CAD
 • Řešení Xcelerator Share pro spolupráci v cloudu umožňuje uživatelům bezpečně sdílet data návrhu interně i externě a způsobem, který chrání duševní vlastnictví

Zkušenosti zákazníků

Zkrácení doby výroby při zajištění patřičné kvality

Společnost Hydrauvision se specializuje na výrobu hydraulických, pneumatických a mechanických pohonů a systémů pro různá průmyslová odvětví. Společnost používá řešení Solid Edge pro návrh a simulace, aby zabránila zpožděním ve výrobním procesu způsobeným chybami v návrhu.