Solid Edge Design Configurator

Solid Edge® Design Configurator udostępnia niezwykle skuteczne funkcje automatyzacji projektowania w środowisku Solid Edge. Aplikacja do automatyzacji projektowania dodaje oparte o reguły funkcje automatyzacji do znanego środowiska Solid Edge do projektowania konstrukcji mechanicznych. Całkowicie wbudowana w środowisko Solid Edge, umożliwia szybkie dostosowywanie produktów na podstawie parametrów i reguł projektowych, zwiększając produktywność i szybkość projektowania.

Wypróbuj Solid Edge bez opłat

Funkcje

Twórz niestandardowe projekty jednym kliknięciem

Zwiększaj produktywność i szybkość projektowania

Rejestruj reguły inżynieryjne i parametry sterujące projektem produktu w celu zautomatyzowania procesu inżynierii na zamówienie. Zwalnia to czas na opracowywanie innowacji produktowych. Reguły konfiguracji są definiowane w oprogramowaniu Solid Edge, przy użyciu procesu prowadzonego krok po kroku, bez konieczności dysponowania wiedzą z zakresu programowania.

Szybkie projektowanie na podstawie specyfikacji klienta

Szybko opracowuj projekty produktów na podstawie specyfikacji klienta przy jednoczesnym wyeliminowaniu kosztownych błędów związanych z ręcznym dostosowywaniem projektu. Generuj nowe projekty bez opuszczania środowiska projektowania Solid Edge, przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Reguły umożliwiają potwierdzenie prawidłowych wyborów dotyczących produktu.

Automatyzacja procesu inżynierii sprzedaży

Zautomatyzuj kluczowe elementy procesu inżynierii sprzedaży, dostarczając powiązane dane wyjściowe, takie jak kosztorysowe zestawienie materiałów (BOM), atrakcyjne wizualizacje 3D i rysunki na potrzeby sprzedaży. Skróć całkowity czas realizacji zamówienia i zmniejsz koszty prac inżynierskich dzięki zautomatyzowaniu powtarzalnych zadań projektowania w procesie inżynierii na zamówienie.

Oferty

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów

Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.

Film

Zobacz, jak działa rozwiązanie

Używaj funkcji automatyzacji opartej na regułach do generowania nowych projektów na podstawie parametrów i reguł projektowych.