Solid Edge Flow Simulation

Simcenter FLOEFD for Solid Edge oferuje wsparcie dla symulacji przepływu wraz z wbudowanym narzędziem do symulacji CFD, co pozwala na łatwą, szybką i dokładną analizę przepływu cieczy i przekazywania ciepła.
Bezpłatna wersja próbna Solid Edge

Funkcje

Wczesna symulacja CFD na potrzeby lepszej przewidywalności w inżynierii

Całkowicie zintegrowany z Solid Edge moduł FLOEFD pozwala projektantom przeprowadzić analizę CFD na początku procesu lub przenieść symulację na wczesny etap projektowania, gdzie może ona usprawnić badanie trendów i wyeliminować niechciane wersje projektu.

Dokładna, szybka i łatwa w obsłudze symulacja przepływu cieczy i przekazywania ciepła

Stosowana przez inżynierów na całym świecie technologia FLOEFD oferuje szybkie rozwiązanie złożonych problemów inżynieryjnych, jednocześnie zachowując dokładność.

W pełni zintegrowany preprocesor, solwer i postprocesor

Moduł FLOEFD zapewnia wszystkie funkcje niezbędne do przeprowadzania analiz projektów w postaci jednego w pełni zintegrowanego pakietu. Wyposażony w zautomatyzowane funkcje tworzenia siatki i solidne kryteria konwergencji moduł FLOEFD przyczynia się do przyspieszenia całego procesu projektowania.

Zintegrowana funkcja badania parametrów i porównywania projektów

Porównanie wielu wersji projektów ułatwia zrozumienie wpływu zmian geometrii lub warunków granicznych na uzyskiwane wyniki. Wyniki można oceniać na podstawie wartości liczbowych, wykresów lub animacji.

Funkcje cyfrowych analiz typu „co jeśli”

Cyfrowe analizy typu „co jeśli” można przeprowadzać z funkcją symulacji przepływu w powierzchni swobodnej, oświetlenia oraz promieniowania.

Intuicyjna obsługa

Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika zapewnia duży zakres inteligentnej automatyzacji, oferując jednocześnie wygodę użytkowania dla projektanta i moc obliczeniową niezbędną dla analityka.

Moduły

Dostępne moduły dodatkowe

Do projektowania miejsc użytkowanych przez ludzi, na przykład budynków i pojazdów. Moduł obejmuje specjalistyczne funkcje symulacji, takie jak parametry dotyczące komfortu, badania wskaźnikowe, dodatkowy model promieniowania, a także oraz rozbudowaną bazę materiałów budowlanych.

Na potrzeby importu danych z oprogramowania EDA firm Siemens, Cadence, Zuken i Altirum, a także importu materiałów oraz map mocy płytek PCB (SmartPCB) oraz definicji obszarów termicznych i złożeń sieci (model Delphi).

Moduł opracowany pod kątem analizy MES obudowy chłodzącej elektroniki. Wykorzystuje model MES SmartPCB i pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wartości temperatury i ciśnienia z symulacji CFD w ramach jednej analizy.

Moduł do symulacji efektów elektromagnetycznych prądu zmiennego, w tym strat w żelazie i strat oporowych, a także magnesów stałych i bezpośrednio sprzężonej symulacji CFD. Pozwala to na uwzględnienie strat w symulacji termicznej komponentów takich jak transformatory, szyny DIN i nagrzewnice indukcyjne.

Na potrzeby szczegółowej symulacji układów elektronicznych. Zawiera szeroką bazę danych dotyczących materiałów do tworzenia obudowy oraz informacji fizycznych, np. na temat ogrzewania według prawa Joule’a.

Moduł do wszystkich symulacji dotyczących światła, obejmujący model promieniowania Monte Carlo i model uwzględniający warstewkę wody na potrzeby symulacji zjawisk kondensacji oraz zamarzania.

Na potrzeby optymalizacji z wieloma parametrami i wykorzystaniem zaawansowanego solwera HEEDS Sherpa. Moduł wykorzystuje różne strategie wyszukiwania globalnego i lokalnego i dostosowuje wyszukiwanie do nowych informacji.

Na potrzeby bardziej dokładnych symulacji termicznych akumulatorów z wykorzystaniem modeli Equivalent Circuit Model (ECM) oraz Electrochemical-Thermal Coupled Model (ECT).

Moduł służy do tworzenia skalibrowanych modeli termicznych półprzewodników na podstawie pomiarów z Simcenter T3STER, na przykład układów scalonych (IC) oraz tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT).

Moduł do zastosowań specjalnych, takich jak przepływ hiperdźwiękowy o prędkości do Ma = 30, symulacja promieniowania na orbicie dla satelitów, baza danych gazów NIST oraz symulacja spalania gazów.

Moduł na potrzeby generowania dynamicznych, kompaktowych modeli termalnych na podstawie modelu 3D, który obejmuje funkcję generowania listy sieci w celu konwersji modelu 3D na model elektrotermiczny SPICE oraz narzędzie tworzenia obudowy do szybkiego generowania modeli termicznych elektroniki. Moduł oferuje funkcję Boundary Condition Independent Reduced Order Model (BCI-ROM).

Doskonałe rozwiązane do symulacji chłodzenia elektroniki, które obejmuje moduły BCI-ROM + Package Creator, EDA Bridge, Electronics Cooling i T3STER Automatic Calibration.

Film

Poznaj możliwości Simcenter FLOEFD for Solid Edge

Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji w Solid Edge dają projektantom solidne narzędzia, które pomagają im cyfrowo sprawdzać projekty, aby mogli tworzyć lepsze produkty w krótszym czasie przez przeniesienie symulacji na początek procesu projektowania.

Zobacz więcej materiałów wideo