Modelowanie złożeń i zarządzanie nimi

Twórz duże złożenia i zarządzaj nimi bez zmniejszania wydajności

W miarę jak projekty stają się coraz bardziej złożone, rośnie też liczba części w złożeniach. Solid Edge umożliwia szybkie i łatwe projektowanie nawet największych złożeń i zarządzanie nimi — bez opóźnień i awarii. Stwórz dokładną reprezentację wszystkich komponentów — w tym przewodów, rur, kabli, elementów spawanych i blaszanych — wszystko to w cyfrowym modelu, który umożliwia szczegółowe projektowanie i analizę. Oprogramowanie Solid Edge pozwala szybko wykryć i rozwiązać problemy z kolizjami, potrafi generować instrukcje dotyczące złożenia, a także umożliwia ocenę projektu ze strony klienta — wszystko to bez potrzeby tworzenia kosztownych prototypów.

Niezrównana wydajność pracy z dużymi złożeniami

Zaawansowane techniki zarządzania pamięcią w oprogramowaniu Solid Edge umożliwiają łatwe zarządzanie modelowaniem złożeń. Można teraz szybko tworzyć i wczytywać duże złożenia oraz powiązane z nimi rysunki, a także je aktualizować. Upraszczanie złożeń, definiowanie obszarów złożenia oraz nawigowanie wyłącznie po strukturze pozwala zwolnić pamięć systemową i poprawia wydajność wyświetlania. Dzięki dostępnej w Solid Edge funkcji modelowania złożeń możesz ustalać pozycję wieloelementowych złożeń w złożeniach nadrzędnych, a także w każdej chwili przełączać się między widokiem uproszczonym i szczegółowym — wszystko to w czasie rzeczywistym i bez żadnych opóźnień. Możesz także szybko zamieniać podzespoły w niezależne części, tworząc zmienny komponent w celu zwiększenia wydajności pracy. Tryb wysokiej wydajności dla dużych złożeń, który uaktywnia się automatycznie w miarę wzrostu wielkości złożenia, usprawnia interaktywne działanie i przyspiesza przepływ informacji nawet dziesięciokrotnie.

large assembly modeling

Modelowanie wstępujące i zstępujące w kontekście

W oprogramowaniu Solid Edge można projektować w dowolny sposób: stosując modelowanie wstępujące („bottom-up”, polegające na tworzeniu złożenia z istniejących komponentów) lub zstępujące („top-down”, rozpoczynając od rysunku koncepcyjnego lub projektując części dostosowane do istniejącego złożenia). Pakiet poleceń i narzędzi do modelowania złożenia umożliwia używanie każdej z tych metod w sposób asocjatywny lub nieasocjatywny. Unikatowa technologia synchroniczna zastosowana w oprogramowaniu Solid Edge umożliwia szybsze tworzenie i modyfikowanie złożeń przy użyciu funkcji logicznych lub równoczesnej edycji wielu części. Niezależnie od tego, jak zaczął się projekt, w oprogramowaniu Solid Edge można tworzyć lub modyfikować komponenty złożenia, pracując w jego kontekście.

Łatwe zarządzanie relacjami złożeń

Przy użyciu narzędzi do modelowania złożeń w oprogramowaniu Solid Edge można łatwo aktualizować relacje i więzy, zarówno podczas modyfikowania istniejących części, jak i importowania nowych złożeń. Tekstowe i symboliczne przedstawienia komponentów złożenia i ich relacji, zorganizowane w formacie konspektu, ułatwiają ich wyszukiwanie i aktywowanie oraz kontrolę ich wyświetlania.

Oszczędność czasu dzięki szykom i częściom standardowym

Podczas tworzenia złożeń często występuje konieczność wielokrotnego rozmieszczenia w nich części standardowych lub elementów dostępnych komercyjnie, jak na przykład nakrętki lub śruby, oraz podzespołów w pewnym szyku lub odbiciu lustrzanym. Oprogramowanie Solid Edge umożliwia szybkie kopiowanie części i podzespołów zgodnie z szykiem. Dzięki dostępnym bibliotekom części można łatwo wyszukiwać i rozmieszczać często używane części zgodne z normami stosowanymi w przedsiębiorstwie.

Szybsze projektowanie ram i elementów spawanych

Oprogramowanie Solid Edge zawiera aplikacje do obsługi konkretnych procesów, przyspieszające tworzenie sztywnych struktur ramowych i elementów spawanych. Wbudowana wiedza na temat procesów inżynieryjnych wraz z ustrukturyzowanymi przepływami informacji pozwalają projektować ramy i elementy spawane o wiele szybciej niż w przypadku ogólnych narzędzi CAD do modelowania. Funkcje projektowania ram i elementów spawanych w oprogramowaniu Solid Edge są w pełni skojarzone z tworzeniem złożeń, modelowaniem części i tworzeniem rysunków technicznych. Oprócz tego oprogramowanie Solid Edge umożliwia automatyczne tworzenie listy części wraz z danymi dotyczącymi długości odcinka każdego komponentu, z opcją dostosowania wyświetlania pod kątem użytkowników na dalszych etapach produkcji lub zaopatrzenia.

Realistyczne renderowanie i animowanie złożeń

Oprogramowanie Solid Edge pomaga ożywić projekty za sprawą fotorealistycznego renderowania, obejmującego między innymi graficzne rozmieszczanie świateł, miękkie cienie i odbicia. Dzięki wydajnym narzędziom do tworzenia widoków rozstrzelonych można tworzyć realistyczne symulacje ruchu, a następnie zapisać je jako filmy i udostępniać. Zaawansowana oś czasu pomaga projektantom ustawiać dokładną sekwencję operacji przedstawiających uruchomienie silnika, obracanie się wałków, przyciemnianie części oraz rozstrzelanie.

Film

Zarządzanie dużymi złożeniami w Solid Edge

Jednym z największych problemów podczas pracy z dużymi złożeniami jest czas potrzebny na otworzenie i wczytanie wszystkich części. Solid Edge rozwiązuje go, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad tym, jak duże złożenia są otwierane, przy użyciu różnych narzędzi.

Zobacz więcej filmów

Modelowanie dużych złożeń w oprogramowaniu Solid Edge

W tej demonstracji przedstawiamy, jak oprogramowanie Solid Edge radzi sobie z dużymi złożeniami. Oprogramowanie Solid Edge zapewnia użytkownikowi wszystkie narzędzia niezbędne do wydajniejszej pracy ze złożeniami, niezależnie od tego, czy model CAD składa się z 10, 13 tysięcy czy nawet 2,5 miliona części.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Historie klientów

Zobacz, jak klienci skutecznie zarządzają dużymi złożeniami w Solid Edge

See More Stories