Spotřební výrobky

Navrhujte domácí spotřebiče rychleji díky Solid Edge

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Consumer Durables

Industry Insights

Vyzkoušejte možnosti rychlejšího a efektivnějšího návrhu spotřebních výrobků pomocí Solid Edge

Chápeme, že potřebujete na trh rychle uvést výrobek, který bude pro zákazníky přitažlivý, snadno použitelný a spolehlivý.

Další informace

Přehled

Zrychlení procesu návrhu
spotřebních výrobků

Výrobci spotřebních výrobků musí na trh neustále dodávat novinky, aby vyhověli poptávce zákazníků po atraktivních, ergonomických a spolehlivých spotřebních výrobcích. Jako výrobce potřebujete snadno vytvářet fyzické i virtuální prototypy, ověřit jejich funkčnost a soulad s průmyslovými i legislativními předpisy.

Solid Edge nabízí profesionální a snadno použitelná řešení pro návrh spotřebních výrobků, které předčí očekávání zákazníků. Díky Solid Edge může každý výrobce optimalizovat návrh a vývoj nových výrobků, urychlit uvádění výrobků na trh, zlepšovat cash-flow a dosáhnout vyšších zisků.

Icon: Stopwatch

Funkce

Výhody Solid Edge

Díky Solid Edge můžete urychlit návrh spotřebních výrobků a prosadit se tak i v náročných a rychle se měnících tržních podmínkách. Tento špičkový software umožňuje:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte celý vývoj výrobku a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převeďte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100 000 součástí. Optimalizujte své výrobky pomocí generativního návrhu.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Využijte přístupu k prostředí 3D CAD bez historie se synchronní technologií. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte snadno a rychle požadované změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Ověřujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné návrhy pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku, které podporují celý pracovní postup.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k požadavkům a sledujte jejich plnění.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Ověřovat a zlepšovat výkon výrobků. Ověřujte a vylepšuje výkon výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuálních prototypů a nových integrovaných metodik pro simulaci pohybu a vibrací. Zpřístupněte digitální dokumentaci k návrhu globálně díky překladu jazyka XLIFF.

Spolupracovat na návrhu PCB. Využijte špičkových nástrojů pro kreslení schémat a rozvržení PCB a vyhněte se nákladnému přepracování v budoucnu. Díky spolupráci týmů ECAD-MCAD v reálném čase snadno vyřešíte problémové oblasti elektrostrojírenského návrhu.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

S možnostmi 3D CAD návrhu, simulace, návrhu elektrických zařízení a správou výrobních dat nabízí Solid Edge integrované portfolio dostupných a snadno použitelných řešení pro návrh spotřebních výrobků, která společnostem pomáhají vytvářet lepší návrhy.

Zkušenosti zákazníků

Rychlejší vývoj
nových vodovodních baterií

Solid Edge zrychluje návrh stylových vodovodních baterií od Pietra Signoriniho o 50 %.

Consumer Durables

Problémové oblasti

  • Neustálé zlepšování dokonalosti a kvality výrobků
  • Minimalizace chyb návrhu
  • Zrychlení návrhu
  • Zjednodušení procesu učení nového 3D softwaru

Klíče k úspěchu

  • Využití pokročilého 3D softwaru (nejlepšího ve středním až vyšším segmentu trhu)
  • Zjednodušení realistické vizualizace pomocí modulu pokročilého rendrování, která usnadní spolupráci s oddělením marketingu a prodeje

Výsledky

  • Eliminace drahých a nepřesných prototypů
  • O 50 procent rychlejší vývoj
  • Podpora pro neustálé inovace
  • Slouží jako cenný marketingový nástroj k prezentaci funkcí a vzhledu výrobků

Příběhy zákazníků

Solid Edge a návrh spotřebních výrobků

See More Stories