Product Development Software for Aerospace Supply Chain Companies

Bring new concepts to market faster, meet regulatory pressures and deliver products with best-in-class performance characteristics.

Solid Edge Free Trial

On-Demand Webinar

Overcoming Aerospace supply chain product development challenges

Meet OEM and regulatory demands with faster, flexible product development.

Watch Now

Customer Focus

Solid Edge helps Either Tech enter the Aerospace Market

Siemens Digital Industries Software solutions enable a parts manufacturer to increase productivity and part quality.

Learn More

When our engineers tested two methods for the same work piece, the time difference could be up to 20 minutes, so if we make 1,000 pieces a year, the difference would be 20,000 minutes.

Guo Ren-Chi, Deputy Manager Either Tech Co., Ltd.

Overview

Speeding product development for aerospace supply chain companies

Aerospace supply chain companies are facing an increasing number of demands, including cost pressures from aircraft manufacturers, shortened project timeframes and the need to prove compliance with industry regulations.

With limited resources compared to larger OEM counterparts, you need affordable, flexible and easy-to-implement software tools to help you meet these demands.

The Solid Edge portfolio of software tools addresses all aspects of the product development process, including 3D design, electrical design, simulation, manufacturing and data management.

Aerospace supply chain companies using these tools can:

Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.

Zwiększenie produktywności przy użyciu rozwiązań do projektowania nowej generacji. Inżynieria odwrotna umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących projektów. Korzystaj z modelowania złożeń, aby zarządzać dużymi złożeniami o wielkości do 100 tysięcy części. Optymalizuj produkty dzięki projektowaniu generatywnemu.

Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.

Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.

Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnegodruku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.

Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.

Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.

Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.

Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.

Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.

Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.

Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymiintegracji z Teamcenter.

Dzięki połączeniu funkcji oprogramowania CAD 3D, symulacji, wytwarzania oraz zarządzania projektowaniem oprogramowanie Solid Edge stanowi zintegrowany zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze rozwiązań do projektowania w łańcuchu dostaw dla przemysłu lotniczego, które pomogą Ci sprostać nowym wyzwaniom.

Digitalize product development to create best-in-class products

Siemens Solid Edge creates 3D digital models of products, which can be used throughout the product development lifecycle—from concept design to virtual prototyping through to manufacturing. Also known as “digital twins,” these models are digital representations of your product. Digitalization enables optimization of both the product development process and the final product.

Customer Highlight

RadioBro Takes Flight

Mark and Eric Becnel, twin brothers and founders and owners of RadioBro Corporation, realize first production model of their first Mini SatCom, for small spacecraft developers to communicate with their spacecraft, just 8 months after graduating from The University of Alabama in Huntsville.

See More Videos