Zpětné inženýrství: od 3D skenování do CAD systému

Kromě výkonných nástrojů pro 3D návrhy nabízí nyní Solid Edge chytré funkce pro práci s daty trojúhelníkové sítě. Tělesa mohou být digitálně importována z jiných systémů, digitálně naskenována nebo vytvořena pomocí generativního návrhu. Všechny tyto postupy vytvoří sítě trojúhelníků (nebo též facet), které v mnoha případech vyžadují další úpravy.

Získat bezplatnou zkušební verzi

Funkce

Ještě bohatší nabídka funkcí 3D návrhu

Solid Edge nabízí intuitivní nástroje čištění sítě k odstranění chyb, které mohly vzniknout při procesu importu. Konstruktéři tedy pomocí těchto nástrojů získají funkční síť trojúhelníků. Jakmile máte stabilní síť, můžete identifikovat a vytvářet oblasti, extrahovat je jako plochy a upravit je pomocí tradičních nástrojů modelování ploch.

Create Workable Meshes

Tvorba funkčních sítí

Importované síťované těleso nemusí vždy vyhovovat potřebám, a proto Solid Edge nabízí nástroje k odebrání určitých facet nebo oblastí sítě, vyplnění děr a vyhlazení sítě. Tyto operace čištění sítě pomáhají konstruktérům s přípravou facetových těles k následnému modelování či výrobě.

Model Preparation Made Easy

Snadná příprava modelu

Nalezení logických tvarů facet je nejdůležitější fází přípravy geometrie na následné analytické operace ploch. Nástroje pro rozpoznání oblastí umožňují logické seskupování trojúhelníků, pomocí kterých se následně vytvoří požadované stěny.

Reverse Engineering

Intuitivní tvorba ploch

Pravá síla zpětného inženýrství spočívá v tvorbě nativních ploch přes importovaná data. Solid Edge nabízí příkazy nejen k extrahování ploch z rozpoznané oblasti sítě, ale také k umístění analytických ploch do oblasti.

Deviation Analysis

Analýza odchylek

Pomocí bodového porovnávání mezi dvěma objekty můžete určit, zda se součást během procesů zpětného inženýrství odchyluje od originálu. Porovnáním modelu b-rep se síťovým modelem nebo porovnáním síťových modelů mezi sebou můžete dosáhnout přesnosti mezi přepracovanou součástí a jejím originálem a napravit případné problémy v co nejkratším čase. Tělesa mohou být návrhová, konstrukční nebo povrchová a lze je porovnávat vzájemně. Odchylka modelů je vyjádřena absolutní hodnotou, přičemž vnitřní a vnější odchylka je vyjádřena zápornou a kladnou hodnotou.

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Video

Podívejte se na zpětné inženýrství v akci

Kromě výkonných nástrojů pro 3D návrhy nabízí nyní Solid Edge chytré funkce pro práci s daty trojúhelníkové sítě.

Zhlédnout další videa

Zpětné inženýrství v Solid Edge

V této ukázce si ukážeme, jak zpětné inženýrství v Solid Edge nabízí nevídané možnosti 3D návrhu. Tělesa mohou být digitálně importována z jiných systémů, digitálně naskenována nebo vytvořena pomocí generativního návrhu. Všechny tyto postupy vytvoří sítě trojúhelníků (nebo též facet), které v mnoha případech vyžadují další úpravy.