Celé portfolio pro vývoj výrobků v Solid Edge

Solid Edge je portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů, které řeší všechny fáze vývoje výrobků – 3D návrh, simulaci, výrobu i správu dat. Solid Edge díky své unikátní synchronní technologii spojuje rychlost a jednoduchost přímé tvorby modelů s flexibilitou parametrického návrhu.

Bezplatná zkušební verze Solid EdgeStáhněte si brožuru

Nejnovější verze

Solid Edge 2020: Podívejte se na novinky

Nové funkce v Solid Edge 2020, například rozšířená realita, lepší nástroje pro ověřování, definice podle modelu a 2D skládání spolu s vylepšeným CAD jádrem umožňují efektivní spolupráci a úplnou digitalizaci celého procesu vývoje od návrhu až po výrobu. Digitalizujte celý vývojový proces výrobku se Siemens Solid Edge 2020 a transformujte svůj podnik.

Další informace

Prohlédnout

Jednoduchost přímého modelování s řízením parametrického návrhu

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Bezplatná zkušební verze Solid Edge slouží k vyzkoušení produktu bez omezení funkčnosti a použití. Ve zkušební verzi je možné modelovat součásti, vytvářet sestavy a výkresy a provádět simulace. Najdete v ní online školicí videa i užitečné návody a tipy.

Návrh součásti pomocí synchronní technologie

Solid Edge se synchronní technologií pomáhá konstruktérům zrychlit tvorbu modelu, provádět rychlé úpravy, omezit regenerace, zlepšit provedení jednotlivých prvků a celkově zefektivnit proces návrhu. V tomto videu se dozvíte, jak se v Solid Edge pomocí synchronní technologie modeluje součást.

Import a úpravy 3D dat

Import a časté úpravy dat jsou dnes velmi důležité, protože konstruktéři pracují s mnoha CAD nástroji. V tomto příkladu si ukážeme, jak se importují 3D data od dodavatelů z různých zdrojů a jak se u nich provádí potřebné změny.

Tvorba sestav metodou shora dolů

Solid Edge nabízí dvě metody tvorby a rozvržení sestav: shora dolů a zdola nahoru. Modelování sestavy shoda dolů začíná na nejvyšší možné úrovni a pokračuje definováním jednotlivých součástí a podsestav v kontextu celé sestavy.

Tvorba výkresu s detaily

Navrhování ve 3D šetří čas, nabízí lepší vizualizaci výrobku a usnadňuje sdílení návrhů s kolegy i zákazníky. Na konci je ovšem potřeba předat informace o návrhu pracovníkům výrobního oddělení. Toto video ukazuje, jak snadná je v Solid Edge tvorba CAD výkresů.

Návrh plechové součásti

Hlavní funkcí Solid Edge je prostředí pro plechové součásti, ve kterém lze navrhnout úplný pracovní postup, od návrhu až po výrobu, pomocí jednoduchých metod tvorby modelů pomocí synchronní technologie. V tomto videu uvidíte, jak se v Solid Edge pomocí synchronní technologie vytváří plechová součást.

Díky Solid Edge se synchronní technologií mohu provést mnohem více iterací návrhu než dříve. Díky tomu se snižují celkové náklady na výrobek. Snižuje se také hmotnost výrobků. Výkon výrobků se naopak zvyšuje. Záruka může být delší. Celková kvalita výrobků se zvyšuje. Náš tým práce s touto technologií baví. A líbí se nám také rostoucí marže.

John Winter, Mechanical Engineering Manager, Bird Technologies

Video

Celé portfolio Solid Edge

Solid Edge nabízí uživatelům celé portfolio řešení pro širokou škálu aplikací a oborů.

Zhlédnout další videa

Portfolio pro vývoj výrobků v Solid Edge

Solid Edge se neomezuje pouze na návrh, přináší také škálovatelná řešení pro simulace, výrobní procesy a správu dat.

Funkce

Úplná sada řešení

Solid Edge nabízí uživatelům celé portfolio řešení pro širokou škálu aplikací a oborů. Solid Edge se neomezuje pouze na návrh, přináší také škálovatelná řešení pro simulace, výrobní procesy a správu dat.

Strojírenský návrh

Rychlost, flexibilita a návrh nové generace

Generativní návrh spolu s výkonnými nástroji pro návrh s funkcemi optimalizace topologie urychluje tvorbu lehčích komponent připravených k okamžité výrobě pomocí inovativních aditivních procesů. Tvar je případně možné dále zpřesnit pomocí Solid Edge a použít tradičnější výrobu.

Návrh elektrických zařízení

Integrovaný návrh elektrických zařízení

Řešte problémy při návrhu elektrických zařízení již v rané fázi vývoje. Modul pro návrh elektrických zařízení Solid Edge byl navržen tak, aby byl snadno použitelný, dostupný a funkční.

Simulace

Softwarové simulace, které posunují návrh vpřed

Tím, že simulace začíná již v raných fázích návrhu, se změny provádějí velice snadno, vývoj se zkracuje a výrobní náklady se snižují.

Správa dat

Škálovatelná správa dat

Využijte řešení škálovatelné správy dat od funkcí zabudovaných v Solid Edge až po plné funkce PLM v Teamcenteru.

Obrábění

Tradiční a aditivní výroba

Obrábět výrobní nebo prototypové součásti je nyní možné nejen pomocí tradičního CNC obrábění, ale i pomocí nových funkcí 3D tisku a aditivní výroby.

Technical Publications

Dynamické technické publikace

V Solid Edge je možné rychle vytvářet 3D technické publikace s údaji o postupech výroby, instalace a údržby výrobků.

Portál

Spolupráce v cloudu

Vyzkoušejte bezplatnou online CAD správu, zobrazování a spolupráci na portálu Solid Edge včetně přístupu k prohlížení, připomínkování a bezpečnému řízenému sdílení přes prohlížeč.

Nabídky

Udělejte další krok

Navštívit online obchod

Porovnejte jednotlivé produkty a objednejte si měsíční nebo roční předplatné.

Zakoupit Solid Edge od partnera

Obraťte se na naše partnery s žádostí o informace týkající se dostupných produktů, technické podpory a dalších nabízených služeb.

Příběhy zákazníků

Vyjádření skutečných zákazníků používajících Solid Edge

See More Stories