Bezplatné výukové
materiály Solid Edge

Díky Solid Edge mají vyučující přístup k bezplatné verzi špičkového softwaru, který používají profesionálové po celém světě. Kromě bezplatného softwaru nabízíme také studijní materiály pro podporu výuky.

Efektivní vzdělávání studentů libovolného věku v oblasti STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) pomocí moderních nástrojů.

Bezplatná verze Solid Edge pro učitele

Připravte studenty základní či střední školy na budoucí technické či vědecké povolání pomocí bezplatné licence Solid Edge Teacher Edition pro celý kampus.

Catchbook pro mladé studenty

Pomocí bezplatné aplikace Catchbook od společnosti Siemens Digital Industries Software, která slouží ke skicování, je možné představit mladým studentům skicování základních geometrických tvarů.

Studijní plán pro středoškoláky

Střední škola hraje důležitou roli ve vzdělávání budoucích inženýrů a konstruktérů výrobků. Právě v této fázi vzdělání získávají studenti první zkušenosti a přeskakuje jiskra, která zažehne zájem o konstruování a inženýrství.

Přednášky o STEM

Tato sada čtyř přednášek se věnuje klíčovým oblastem z oblasti středoškolského STEM. Tyto přednášky vytvořené učiteli pro učitele obsahují prezentace, poznámky učitele, pracovní listy pro studenty a domácí úkoly.

Elektrické vodiče
Převody a páky
Tření
Rychlost

Studijní materiály projektu STEM

Studenti jsou seznámeni s iniciativou Greenpower Challenge a aktivitami včetně vývoje studie proveditelnosti nezbytné pro to, aby se škola mohla účastnit projektu. Greenpower Challenge, mezinárodní iniciativa STEM organizace Greenpower Education Trust, je podporována společností Siemens a má za cíl přivést mladé lidi k udržitelnému inženýrství.

Studijní materiály projektu STEM

Úvod do analýzy metodou konečných prvků

Projekt STEM seznamuje studenty se silami v materiálech, fyzickým testováním a analýzou pomocí metody konečných prvků (FEA). Projekt obsahuje rozsáhlé poznámky pro učitele, materiál pro třídu, cvičení a domácí úkoly. Tento projekt je vhodný pro všechny školy včetně těch, které se účastní programu Greenpower Challenge.

Úvod do metody FEA

Úvod do strojírenských systémů

Projekt STEM seznamuje studenty s koncepty strojírenských systémů sloužících k přenosu energie. Projekt obsahuje rozsáhlé poznámky pro učitele, materiál pro třídu, cvičení a domácí úkoly. Tento projekt je vhodný pro všechny školy včetně těch, které se účastní programu Greenpower Challenge.

Úvod do strojírenských systémů

Úvod do tvorby ploch

Projekt STEM seznamuje studenty s geometrií plochy a zásadami modelování ploch, umožňuje studentům pochopit různé techniky tvorby ploch a to, v čem jsou lepší než modelování těles. Projekt obsahuje rozsáhlé poznámky pro učitele, materiál pro třídu, cvičení a domácí úkoly. Tento projekt je vhodný pro všechny školy včetně těch, které se účastní programu Greenpower Challenge.

Úvod do tvorby ploch

Větrná energie

Tento obsáhlý zdroj informací pro STEM obsahuje strukturované aktivity určené k pochopení a studiu o větrné energii. Studenti se seznámí s vědeckým základem a konstrukčními postupy, které souvisí s větrnými elektrárnami, a naučí se, jak navrhnout funkční větrnou turbínu v Solid Edge. Tento zdroj informací obsahuje jak základní, tak pokročilé projektové aktivity doplněné o příručky učitele, prezentace, studentské zdroje, cvičení Solid Edge a datasety.

Úvod do problematiky větrné energie
Pokročilá větrná energie

Použití Solid Edge je snadné a přináší rychle výsledky. Jednoduše to dává smysl!

Jim Gordon, Mechanical Engineering Student, Lead Electronics Designer – FSAE Team, Auburn University

Kurzy na úrovni vysokých škol a univerzit

Profesoři na vysokých školách a univerzitách mohou studentům předat své znalosti a schopnosti a pomoci jim s přípravou na budoucí povolání.

Úvod do 3D modelování

Tyto vysokoškolské studijní materiály na celý semestr obsahují poznámky k přednáškám, třídní prezentace, videa a úkoly.

Studijní materiál Úvod do 3D modelování

Solid Edge pro studenty technických oborů

Tento semestrální kurz naučí studenty modelovat. Jsou prezentovány inženýrské přístupy společně s funkcemi Solid Edge a technikami modelování. Instruktoři přednáší podle modulů pro aplikaci PowerPoint, které obsahují také videa, třídní aktivity a soubory s daty. Studenti si přinesou své laptopy, aby se také mohli zapojit. K dispozici je studijní příručka. Doplňkové materiály včetně dalších cvičení v netradičním 3D CAD modelování podporují kreativní umělecké myšlení a 3D návrh.

Solid Edge pro studenty technických oborů

Začít

Projektová cvičení

Další cvičení

Návrh zahradní ptačí budky

Úroveň: Střední škola | Obtížnost: Začátečník

Pomocí našeho 3D CAD cvičení navrhnete zahradní ptačí budku a využijete přitom principů CAD, skic, sestav a rozložených pohledů součástí.

Začít

Vytvořte pokročilý CAD návrh rakety

Úroveň: Střední škola | Obtížnost: Střední

Seznamte se s pokročilými principy CAD návrhů a pomocí cvičení vytvořte raketu. Využijete přitom skici, díry, sestavy, návrh plechových součástí a rozpisky.

Začít

Vytvořte lopatový nakladač pomocí součástí, výkresů a sestav

Úroveň: Střední škola | Obtížnost: Střední

V tomto cvičení se seznámíte s nejdůležitějšími funkcemi Solid Edge: modelováním součástí, tvorbou sestav a vytvářením podrobných výkresů.

Začít

Video

Ulster University

Solid Edge pomáhá při studiu na známé technické škole.

Zhlédnout další videa

Podívejte se, jak Ulster University využívá Solid Edge jako platformu pro rozvoj studentů a růst místních podniků.

Příběhy zákazníků

Jak školy využívají možností, které jim nabízí Solid Edge

See More Stories