Bezplatné výukové
prostředky Solid Edge

Díky Solid Edge mají vyučující přístup k bezplatné verzi špičkového softwaru, který používají profesionálové po celém světě. Kromě bezplatného softwaru nabízíme také studijní materiály k podpoře výuky.

Vzdělávejte studenty libovolného věku v oblasti STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) pomocí špičkových softwarových nástrojů a výukových materiálů.

Bezplatná verze Solid Edge pro učitele

Připravte studenty základní či střední školy na budoucí technické či vědecké povolání pomocí bezplatné licence Solid Edge Teacher Edition pro celý kampus.

Catchbook pro mladé studenty

Pomocí bezplatné aplikace Catchbook od společnosti Siemens PLM Software, která slouží ke skicování, je možné představit mladým studentům skicování základních geometrických tvarů.

Studijní materiály pro středoškoláky

Střední škola hraje zásadní roli ve vzdělávání budoucích inženýrů a konstruktérů. Je to právě tato fáze vzdělání, kdy mnoho studentů získá první zkušenosti a přeskočí jiskra, která zažehne zájem o konstruování a inženýrství.

Přednášky o STEM

Tato sbírka čtyř přednášek řeší klíčové oblasti STEM na úrovni střední školy. Tyto přednášky vytvořené učiteli pro učitele obsahují prezentace, poznámky učitele, pracovní listy pro studenty a domácí úkoly.

Elektrické vodiče
Převody a páky
Tření
Rychlost

Studijní materiály projektu STEM

Studenti jsou seznámeni s Greenpower Challenge a aktivitami včetně vývoje studie proveditelnosti nezbytné pro to, aby se škola mohla účastnit projektu. Greenpower Challenge, mezinárodní iniciativa STEM organizace Greenpower Education Trust, je podporována společností Siemens a má za cíl přivést mladé lidi k udržitelnému inženýrství.

Studijní materiály projektu STEM

Úvod do analýzy metodou konečných prvků

Projekt STEM seznamuje studenty se silami v materiálech, fyzickým testováním a analýzou pomocí metody konečných prvků (FEA). Projekt obsahuje rozsáhlé poznámky pro učitele, materiál pro třídu, cvičení a domácí úkoly. Tento projekt je vhodný pro všechny školy včetně těch, které se účastní programu Greenpower Challenge.

Úvod do FEA

Úvod do mechanických systémů

Projekt STEM seznamuje studenty se základy mechanických systémů, například způsobem přenosu energie. Projekt obsahuje rozsáhlé poznámky pro učitele, materiál pro třídu, cvičení a domácí úkoly. Tento projekt je vhodný pro všechny školy včetně těch, které se účastní programu Greenpower Challenge.

Úvod do mechanických systémů

Úvod do úprav ploch

Projekt STEM seznamuje studenty s geometrií plochy a zásadami modelování ploch, umožňuje studentům pochopit různé techniky úprav ploch a to, v čem jsou lepší než modelování těles. Projekt obsahuje rozsáhlé poznámky pro učitele, materiál pro třídu, cvičení a domácí úkoly. Tento projekt je vhodný pro všechny školy včetně těch, které se účastní programu Greenpower Challenge.

Úvod do úprav ploch

Větrné elektrárny

Tento obsáhlý zdroj informací obsahuje strukturované aktivity určené k pochopení a studiu o větrných elektráren. Studenti se seznámí s vědeckým základem a konstrukčními postupy, které souvisí s větrnými elektrárnami, a naučí se, jak navrhnout funkční větrnou turbínu v Solid Edge. Tento zdroj obsahuje jak základní, tak pokročilé projektové aktivity doplněné o příručky učitele, prezentace, studentské zdroje, cvičení Solid Edge a datasety.

Úvod do problematiky větrných elektráren
Pokročilé větrné elektrárny

Použití Solid Edge je snadné a přináší rychle výsledky. Prostě to dává smysl!

Jim Gordon, Mechanical Engineering Student, Lead Electronics Designer – FSAE Team, Auburn University

Kurzy na úrovni vysokých škol a univerzit

Profesoři na vysokých školách a univerzitách mohou studentům předat své znalosti a schopnosti a pomoci jim s přípravou na budoucí povolání.

Úvod do 3D modelování

Tyto vysokoškolské studijní materiály na celý semestr obsahují poznámky k přednáškám, třídní prezentace, videa a úkoly.

Studijní materiál Úvod do 3D modelování

Solid Edge pro studenty technických oborů

Tento kurz trvající po celý semestr naučí studenty modelovat. Jsou prezentovány inženýrské přístupy společně s funkcemi Solid Edge a technikami modelování. Instruktoři přednáší podle modulů pro aplikaci PowerPoint, které obsahují také videa, třídní aktivity a soubory s daty. Studenti si přinesou své laptopy, aby se také mohli zapojit. K dispozici je studijní příručka. Doplňkové materiály včetně dalších cvičení v netradičním modelování podporují kreativní umělecké myšlení a 3D návrh.

Solid Edge pro studenty technických oborů

Začít

Projektová cvičení

Další cvičení

Video

Ulster University

Solid Edge napomáhá studiu na škole School of Engineering.

Zhlédnout další videa

Podívejte se, jak Ulster University využívá Solid Edge jako platformu pro rozvoj studentů a růst místních podniků.

Příběhy zákazníků

Jak školy využívají Solid Edge

See More Stories