Bezplatné výukové
materiály pro studenty

Díky Solid Edge mají studenti přístup k bezplatné verzi špičkového softwaru, který používají profesionálové po celém světě. Kromě bezplatného softwaru nabízíme také cvičení, webináře, online kurzy a certifikace, které podporují rozvoj inženýrských znalostí a schopností.

Studenti všech věkových skupin mohou pomocí přední průmyslové technologie získat cenné zkušenosti, přičemž studium předmětů STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) je podporováno na všech úrovních vzdělání – od základní školy až po univerzitu.

Student Software

Nabídka

Bezplatná verze Solid Edge pro studenty

Solid Edge Student Edition je bezplatná verze špičkového softwaru, který používají profesionálové po celém světě. Je zdarma k dispozici pro žáky základních škol, studenty středních nebo vysokých škol, studenty samostudia a členy mimoškolních klubů.

Stáhnout nyní

Doporučené studijní zdroje

Kurz základů tvorby skic v Solid Edge

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni rozpoznat a vytvářet umělecké 2D tvary a vzory. Tyto 2D skici budou tvořit základ pro následující předmět, který studenty seznámí s 3D uměleckým strojírenským návrhem.

Solid Edge Sketching Fundamentals
3D CAD Fundamentals

Kurz základů 3D CAD

Na konci tohoto kurzu budou studenti dostatečně rozumět modelování 3D součástí.

Tvorba a 3D tisk prototypu člunu

Tento kurz je pro studenty, které zajímají mechanismy, strojírenský návrh a 3D tisk. Vytvoříte všechny 3D součásti, které tvoří člun, a sestavíte tyto součásti dohromady do funkčního prototypu. Naučíte se, jak analyzovat a řešit problémy, které se během procesu návrhu objeví, například pohyby a kolize komponent.

Generative Modeling

Kurz generativního modelování

Generativní návrh představuje zcela nový pracovní postup vývoje výrobků. Jedná se o tvorbu tvarů podle určité sady pravidel či softwarových algoritmů. V tomto kurzu se studenti naučí, jak pomocí generativního návrhu optimalizovat výrobky tak, aby měly minimální hmotnost.

Začít

Projektová cvičení

Další cvičení

Návrh zahradní ptačí budky

Úroveň: Střední škola | Obtížnost: Začátečník

Pomocí našeho 3D CAD cvičení navrhnete zahradní ptačí budku a využijete přitom principů CAD, skic, sestav a rozložených pohledů součástí.

Začít

Vytvořte pokročilý CAD návrh rakety

Úroveň: Střední škola | Obtížnost: Střední

Seznamte se s pokročilými principy CAD návrhů a pomocí cvičení vytvořte raketu. Využijete přitom skici, díry, sestavy, návrh plechových součástí a rozpisky.

Začít

Vytvořte lopatový nakladač pomocí součástí, výkresů a sestav

Úroveň: Střední škola | Obtížnost: Střední

V tomto cvičení se seznámíte s nejdůležitějšími funkcemi Solid Edge: modelováním součástí, tvorbou sestav a vytvářením podrobných výkresů.

Začít

Další postup

Vylepšete svůj životopis

Získejte certifikát na Solid Edge

Studenti mohou předvést úroveň svých schopností, když se zúčastní online zkoušky a získají certifikaci práce se Solid Edge.

Zúčastněte se studentské soutěže v navrhování

Díky studentské soutěži v navrhování od společnosti Siemens Digital Industries Software dáte o sobě vědět ostatním uživatelům. Udělejte dojem na své přátele, učitele i budoucí zaměstnavatele.

Video

Projekt Greenpower: Závod na hraně

Poznejte příběh Seana, člena týmu středoškolských studentů, který v Solid Edge vytvořil automobil Greenpower špičkové úrovně.