Rychlejší a snadnější 3D modelování se synchronní technologií Solid Edge

Získat bezplatnou zkušební verzi

E-kniha

Synchronní technologie: Změna přístupu k modelování a tvorba lepších návrhů

Stáhněte si naši novou e-knihu s osvědčenými postupy a výhodami synchronní technologie.

Stáhnout nyní

Funkce

Jednoduchost přímého modelování s řízením parametrického návrhu

Solid Edge zrychluje a usnadňuje tvorbu a úpravu 3D CAD modelů pomocí jedinečné synchronní technologie, která kombinuje rychlost a jednoduchost přímého modelování s pružností a řízením parametrického návrhu.

Synchronní technologie v Solid Edge umožňuje rychlou tvorbu nových koncepčních návrhů, snadné reagování na změnové požadavky a provádění souběžných aktualizací několika součástí v sestavě najednou. Díky tomuto flexibilnímu návrhu je možné přeskočit zdlouhavé předběžné plánování, vyhnout se chybám návrhu a omezit nutnost přepracovávání součástí. Synchronní technologie také umožňuje práci s multi-CAD daty jako s nativními soubory, což umožňuje bezproblémovou spolupráci s dodavateli a partnery.

Icon: Hexagon

Rychlá a flexibilní tvorba návrhů

Díky integrované tvorbě 2D a 3D skic umožňuje synchronní technologie Solid Edge okamžité zahájení tvorby koncepčního návrhu bez zdlouhavého předběžného plánování. Přístup Solid Edge k 3D CAD datům bez historie znamená, že je možné pracovat přímo s geometrií návrhu a ihned provádět změny.

Rychlá odezva na změny v pozdních fázích návrhu

Pokud potřebujete provést pozdní změnu návrhu, je synchronní technologie Solid Edge to pravé, požadované změny totiž provedete snadno u 3D CAD modelů s historií i bez ní. Prostou aktualizací referenčních kót nebo posunem a tažením geometrie je možné rychle a snadno upravovat libovolný model bez starostí o selhání prvků či o časově náročné přepracovávání.

Úprava importovaných 3D CAD dat

Soubor z jiného 3D CAD systému můžete díky synchronní technologii Solid Edge jednoduše importovat, otevřít a upravit podle potřeby. Stačí přetahovat prvky nebo přidávat a upravovat kóty „za běhu“ a Solid Edge automaticky provede automatické aktualizace, jako kdyby strom historie existoval.

Jedinečná síla synchronní technologie umožňuje snadnou spolupráci s dodavateli a partnery a také zacházení s multi-CAD daty jako s nativními soubory.

Lepší opakované použití návrhů z jiných 3D CAD systémů

Díky synchronní technologii Solid Edge je možné snadno opakovaně používat detaily 3D návrhu z již hotových modelů a ušetřit tak čas při tvorbě nových návrhů. Solid Edge umožňuje prostým zkopírováním a vložením přesouvat detaily návrhu z jednoho projektu do druhého. Přitom zachází se soubory v jiných CAD formátech úplně stejně jako s nativními soubory Solid Edge.

Souběžná úprava více součástí

Solid Edge umožňuje snadnou úpravu více součástí v sestavách bez časově náročných úprav historie či nutnosti vytvářet vazby mezi součástmi. Synchronní technologie umožňuje provádění souběžných změn prostým výběrem a přetahováním součástí v sestavě.

Příprava simulace

Příprava modelu pro analýzu metodou konečných prvků (FEA) je díky synchronní technologií Solid Edge snadnější než kdy předtím – a to i v případě, že nedisponujete rozsáhlými znalostmi 3D CAD systémů. Solid Edge nabízí snadno použitelné nástroje k přípravě simulace metodou konečných prvků, přičemž nezáleží na tom, zda byla vaše geometrie vytvořena v Solid Edge či v jiném 3D CAD systému.

Díky Solid Edge se synchronní technologií mohu provést mnohem více iterací návrhu než dříve. Díky tomu se snižují celkové náklady na výrobek. Snižuje se také hmotnost výrobků. Výkonnost výrobků se naopak zvyšuje. Záruka může být delší. Celková kvalita výrobků se zvyšuje. Náš tým práce s touto technologií baví. A líbí se nám také rostoucí marže.

John Winter, manažer strojírenské výroby, Bird Technologies

Video

Synchronní technologie v Solid Edge

Doba zápasení se složitými CAD systémy je již minulostí. Solid Edge se synchronní technologií umožňuje navrhovat tak rychle, jak potřebujete.

Zhlédnout další videa

Synchronní technologie v Solid Edge

Synchronní technologie i nadále udává směr v oblasti 3D návrhu. Získejte ty nejlepší průmyslové nástroje modelování součásti a modelů a zbavte se omezení tradičních CAD systémů díky synchronní technologii. Návrh těch nejlepších výrobků na světe nebyl nikdy snazší a intuitivnější.

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Případové studie

Přečtěte si hodnocení skutečných zákazníků, kteří
využívají synchronní technologii v Solid Edge

See More Stories