Výuka

Výukové materiály pro vyučující a studenty

Podporujeme učitele, konzultanty i žáky všech věkových kategorií. Díky programu Solid Edge mohou školy získat cenné zkušenosti s inovativní průmyslovou technologií a zlepšit vzdělávání studentů v oblasti vědy, technologie, inženýringu a matematiky.

Materiály Solid Edge pro studenty

Studenti Solid Edge mají přístup k bezplatné verzi špičkového softwaru, který používají profesionálové po celém světě. Navíc mohou využít bezplatné studijní materiály, například praktická cvičení ve formě projektů.

Materiály Solid Edge pro školitele

Solid Edge nabízí učitelům a školitelům bezplatné prostředky pro výuku, zejména software a studijní materiály pro třídu, domácí samostudium či zájmové STEM skupiny.

Další postup

Příležitosti k vylepšení životopisu

Získejte certifikát na Solid Edge

Studenti mohou předvést úroveň svých schopností, když se zúčastní online zkoušky a získají certifikaci práce se Solid Edge.

Zúčastněte se studentské soutěže v navrhování

Díky studentské soutěži v navrhování od společnosti Siemens Digital Industries Software dáte o sobě vědět ostatním uživatelům. Udělejte dojem na své přátele, učitele i budoucí zaměstnavatele.

Případové studie

Jak školy využívají možností, které jim nabízí Solid Edge

See More Stories