Počítačem podporovaná výroba (CAM)

Vyrábějte špičkové výrobky přesně a
efektivně pomocí nejnovějších výrobních technik

Řešení Solid Edge Obrábění usnadňují výrobcům přípravu široké řady výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.

Toto softwarové řešení pracuje přímo s vaší součástí, plechovou součástí nebo modelem sestavy Solid Edge a pokud v souvisejícím návrhu provedete změny, můžete související výrobní procesy a pokyny snadno aktualizovat.

Video

Podívejte se na funkce modulu Solid Edge Obrábění v akci

Zhlédnout další videa

To nejlepší v oblasti obráběcích nástrojů

Zrychlete NC programování a využijte plný potenciál svých investic do výrobních prostředků díky vylepšením v modulu Solid Edge Obrábění.

Funkce

Solid Edge CAM Pro

Modul Solid Edge CAM Pro byl navržen s důrazem na uživatele Solid Edge, proto obsahuje bohatou sadu snadno použitelných nástrojů. Solid Edge CAM Pro je modulární a flexibilní produkt pro programování NC kódů, který vám pomůže maximálně zhodnotit investice do nejnovějších obráběcích strojů. Jedná se o snadno nasaditelné a použitelné řešení NC programování s nízkými náklady na provoz.

Snadné použití

Intuitivní a moderní uživatelské rozhraní, srozumitelná cvičení, vestavěné šablony a průvodce dělají z modulu Solid Edge CAM Pro snadno použitelný nástroj. Díky navigačním prvkům lze snadno vyhledat klíčové komponenty, zatímco dialogová okna slouží jako grafická zpětná vazba. Modul Solid Edge CAM Pro se také dodává s patnácti vestavěnými cvičeními

Úzká integrace se Solid Edge

Soubory ze strojírenského návrhu Solid Edge lze do modulu Solid Edge CAM Pro odeslat jediným kliknutím. Můžete odeslat jeden soubor nebo celou výrobní sestavu. Veškerá data zůstávají neustále asociativní, to znamená, že jakmile dojde ke změnám v pokročilé fázi návrhu, je možné je snadno zapracovat do výrobního plánu.

Funkce nezávislé na CAD systému

Porovnáním široké škály variant projektu můžete zjistit, jaký vliv mají změny geometrie nebo okrajových podmínek na výsledky. Výsledky je možné posuzovat podle číselných hodnot, grafů nebo animací.

Funkce PMI

PMI data jsou přenesena ze Solid Edge do modulu Solid Edge CAM Pro společně s daty geometrie. To usnadňuje práci NC programátorovi, který podle specifikací navrhuje výrobní plán.

Knihovna postprocesorů

Knihovna postprocesorů, která je součástí Solid Edge CAM Pro, umožňuje snadno generovat CNC programy připravené pro výrobu. Díky online databázi má uživatel přímo z CAM Pro přístup k více než 1100 postprocesorům, které si může stáhnout do své pracovní stanice.

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Případové studie

Jak skutečné společnosti využívají funkce modulu Solid Edge Obrábění

See More Stories