Návrh modulární továrny

Plant Design Piping Design

Řešení Solid Edge pro návrh modulární továrny zjednodušuje procesy pracovních postupů tvorby 3D potrubí, diagramů potrubních systémů (PID) a výstupů Isogen®. Vaše výrobky budou navrženy správně, hned napoprvé a bez komplikací. Tyto softwarové moduly umožňují uživatelům snadno nakreslit záměr a logiku návrhu pomocí 2D schémat a následně z 2D návrhů potrubí snadno vytvořit srozumitelný 3D model závodu.

Modul Solid Edge Návrh PID využívá automatických procesů, které obstarávají vše potřebné pro tvorbu potrubí, včetně vestavěných knihoven značek. Ke specifikacím potrubí lze přistupovat v libovolné fázi návrhu a navíc lze velice snadno generovat seznamy, zprávy, rozpisky a inteligentní soubory PDF. Prvky definované v PID je možné snadno vložit do 3D modelu, aby byl návrh modulární továrny kompletní.

Solid Edge Návrh potrubí je výkonné řešení pro plánování 3D potrubí, které umožňuje automatické generování potrubních systémů ve skupinách 3D sestav. Solid Edge Návrh potrubí je možné snadno propojit s modulem Solid Edge Návrh PID a používat zvýrazňování komponent mezi oběma moduly. Funkce pro spojení PID s 3D umožňují uživateli propojit PID a 3D sestavu dokonce i v režimu 3D skici.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Modul Solid Edge Návrh potrubí nabízí automatizovaný 3D návrh potrubí s rozsáhlými knihovnami 3D součástí a plně automatizovaným výstupem izometrického výkresu pro návrh závodu. Toto řešení nabízí plně automatizovaný výstup izometrického výkresu přes formát PCF pomocí integrované funkce ISOGEN®. Trubky a hadice stejné délky v různých sestavách jsou označeny stejným číslem položky v rozpisce, a to i když jsou jinak ohnuty, což eliminuje chyby ve výrobě a zefektivňuje nákup. Modul Solid Edge Návrh potrubí také podporuje vedení skrz součásti, což umožňuje rychlejší návrh balení a možnost pevné délky u návrhu pružných trubek a hadic.

Video

Podívejte se na návrh modulární továrny Solid Edge v akci

Řešení návrhu modulární továrny Solid Edge urychlují tvorbu inteligentních schémat PID a modelů 3D potrubí a zajišťují správný návrh hned napoprvé a bez komplikací.

V této ukázce uvidíte, jak lze schéma 2D PID použít samostatně nebo ve spojení s funkcemi 3D návrhu Solid Edge a vytvořit tak 3D reprezentaci modelu potrubí.

V tomto videu uvidíte, jak lze 3D model řídit pomocí inteligentních schémat PID.

Funkce

Návrh modulární továrny a rozvržení vybavení

Řešení návrhu modulární továrny Solid Edge umožňují rychlé a snadné plánování složitých potrubních systémů a návrhů továren.

Solid Edge Návrh PID

Modul Solid Edge Návrh PID nabízí podporu 2D vývojových diagramů a značek pro tvorbu PID, které jsou zásadní pro plnění přísných firemních a mezinárodních požadavků na kvalitu. Modul podporuje normy ANSI/ISA, DIN a EN ISO a dokáže se snadno připojit k modulu Solid Edge Návrh potrubí, ve kterém lze jeho definice použít k řízení automatické tvorby 3D potrubí.

Leták modulu Solid Edge Návrh PID

Solid Edge Návrh potrubí

Modul Solid Edge Návrh potrubí nabízí automatizovaný 3D návrh potrubí s rozsáhlými knihovnami 3D součástí a plně automatizovaným výstupem ISOGEN® ve formátu PDF. Trubky a hadice stejné délky v různých sestavách jsou označeny stejným číslem položky v rozpisce, a to i když jsou jinak ohnuty, což eliminuje chyby ve výrobě a zefektivňuje nákup. Software obsahuje funkce, které urychlují návrh balení, a obsahuje vylepšené funkce skicování 3D potrubí, které jsou vhodné i pro méně zkušené uživatele.

Leták Solid Edge Návrh potrubí