Modulární návrh závodu

Plant Design Piping Design

Solid Edge P&ID pro konstrukci potrubních zařízení zahrnuje podporu pro tvorbu diagramů P&ID, propojených 3D potrubí a výstupů Isogen®. Tím zajistíte, že vaše výrobky budou navrženy správně – hned napoprvé a bez komplikací.

Modul Solid Edge Návrh P&I ID nabízí podporu vývojových diagramů a symbolů pro tvorbu P&I ID s podporou norem ANSI/ISA, DIN a EN ISO k dodržení přísných legislativních požadavků.

Modul Solid Edge Návrh potrubí nabízí automatizovaný 3D návrh potrubí s rozsáhlými knihovnami 3D součástí a plně automatizovaným výstupem izometrického výkresu pro návrh závodu. Toto řešení nabízí plně automatizovaný výstup izometrického výkresu přes formát PCF pomocí integrované funkce ISOGEN®. Trubky a hadice stejné délky v různých sestavách jsou označeny stejným číslem položky v rozpisce, a to i když jsou jinak ohnuty, což eliminuje chyby ve výrobě a zefektivňuje nákup. Modul Solid Edge Návrh potrubí také podporuje vedení systémů skrz součásti, což umožňuje rychlejší návrh a možnost pevné délky u návrhu pružných trubek a hadic.

Funkce

Modulární návrh závodu a rozvržení vybavení

Řešení modulárního návrhu závodu Solid Edge umožňují rychlé a snadné plánování složitých potrubních systémů a návrhů závodu.

Plant-Design-Solid-Edge-PID-Design

Solid Edge Návrh P&I ID

Modul Solid Edge Návrh P&I ID nabízí podporu 2D vývojových diagramů a symbolů pro tvorbu P&I ID a podporuje dodržování přísných legislativních požadavků pro modulární návrh závodu.

Plant-Design-Solid-Edge-Piping-Design

Solid Edge Návrh potrubí

Modul Solid Edge Návrh potrubí nabízí automatizovaný 3D návrh potrubí s rozsáhlými knihovnami 3D součástí a plně automatizovaným výstupem izometrického výkresu pro modulární návrh závodu.