Oborově osvědčené nástroje k usnadnění procesů v rámci návrhu elektrických zařízení. Vytvořeno inženýry pro inženýry.

Solid Edge vám pomůže s náročnými elektrostrojírenskými návrhy díky svému řešení pro návrhy elektrických zařízení, které umožňuje lidem z elektrických i strojírenských oborů spojit síly a spolupracovat na návrzích. Naše produkty jsou prověřeny po celém světě a využívají špičkové technologie v oboru.

Funkce

Modelujte návrhy ve 3D – vytvářejte detaily elektrických rozvodů

Řešení Solid Edge pro návrh elektrických zařízení vám umožňují:

  • Navrhovat a simulovat elektronické systémy, od jednoduchých obvodů až po složité kabelové svazky
  • Navrhovat vedení vodičů a vkládat komponenty do 3D modelů sestav
  • Připravovat 2D rozvržení průmyslových řídicích panelů
  • Analyzovat modely a vypočítat správnou délku vodičů a kabelových svazků
  • Pomocí virtuální simulace zajistit chování obvodů podle specifikací bez potřeby fyzických prototypů
  • Interaktivně spolupracovat mezi ECAD a MCAD nezávisle na poloze
  • Vizualizovat elektronické prvky návrhu ve 3D prostředí
  • Zcela integrovat prostředí návrhu PCB a strojírenského návrhu
  • Používat rozsáhlé knihovny a úložiště součástí
  • Zvyšovat produktivitu pomocí synchronizace dat v Teamcenteru

Solid Edge Elektrické zapojení vodičů

Grafické návrhové prostředí pro tvorbu schémat vodičů a servisní dokumentace. Součástí jsou jedinečné funkce pro analýzu a simulace elektrických zařízení, díky kterým vyřešíte problémy v rané fázi elektrostrojírenských návrhů. Toto řešení obsahuje také funkce pro návrh konfigurovatelných a opakovaně použitelných rozvržení, která lze využít při přípravě 2D průmyslových řídicích panelů.


Solid Edge Elektrické zapojení kabelového svazku

2D grafické návrhové prostředí pro tvorbu návrhů kabelových svazků a desek. Umožňuje automatizovat pracovní postupy od návrhu až po výrobu. Automatizuje generování komplexních výkresů, rozpisek a výkazů určených do výroby, čímž urychluje vývoj a zabraňuje chybám ve výrobě.


Solid Edge Trasy vodičů a kabelů

Prostředí pro efektivní tvorbu, vedení a uspořádání vodičů, kabelů a svazků ve strojírenských sestavách. Veškerá topologická data můžete snadno přenášet mezi prostředím MCAD/ECAD. Funkce propojeného režimu zvýrazňuje změny v návrhu v obou prostředích prostřednictvím křížového sondování. Díky okamžité zpětné vazbě jsou potenciální problémy ihned odhaleny.

Solid Edge Návrh PCB

Solid Edge Návrh PCB

Nástroje pro tvorbu schémat a rozvržení desek s tištěnými spoji, které zjednodušují složité návrhové procesy. Jejich součástí je zpracování vedení, hierarchické 2D a 3D plánování a vkládání a spolupráce mezi ECAD/MCAD.


Solid Edge Spolupráce PCB

Solid Edge Spolupráce PCB

Otevřené prostředí pro spolupráci při vývoji desek plošných spojů. Boří komunikační bariéry při tvorbě návrhu PCB a efektivně prezentuje záměr návrhu mezi systémy ECAD a MCAD.

Electromechanical Design Collaboration

Technický dokument

Jak zlepšit spolupráci na elektrostrojírenském návrhu

Jak lze díky efektivní spolupráci zvýšit produktivitu a vytvořit robustní návrh? A jakým způsobem lze propojit inženýry z elektrických a strojírenských oborů?

Přečíst technický dokument »

Video

Podívejte se na řešení v akci

Zhlédnout další videa

Elektrické zapojení vodičů v Solid Edge

Vytvářejte rychlá a přesná 2D rozvržení průmyslových řídicích panelů díky funkcím pro návrh skříňových panelů. Modul Solid Edge Elektrické zapojení vodičů obsahuje funkce pro návrh skříňových panelů, které umožňují připravit rozvržení průmyslových řídicích panelů pomocí informací ve schématech.