Návrh elektrických zařízení

Solid Edge Electrical Design

Software pro návrh elektrických zařízení a spolupráci mezi ECAD a MCAD

Solid Edge vám pomůže s náročnými elektrostrojírenskými návrhy díky svému řešení pro návrhy elektrických zařízení, které umožňuje lidem z elektrických i strojírenských oborů spojit síly a spolupracovat na návrzích. Naše produkty pro návrh elektrických zařízení jsou prověřeny po celém světě a jsou založeny na špičkových technologiích společnosti Siemens Mentor Graphics.

Funkce

Modelujte konstrukce ve 3D – vytvořte detaily elektrických rozvodů

Řešení Solid Edge pro návrh elektrických zařízení vám umožňují:

  • Navrhovat a simulovat elektronické systémy, od jednoduchých obvodů až po složité kabelové svazky
  • Navrhovat vedení vodičů a vkládat komponenty do 3D modelů sestav
  • Analyzovat modely a vypočítat správnou délku vodičů a kabelových svazků
  • Pomocí virtuální simulace zajistit chování obvodů podle specifikací bez potřeby fyzických prototypů
  • Interaktivně spolupracovat mezi ECAD a MCAD nezávisle na poloze
  • Vizualizovat elektronické prvky návrhu ve 3D prostředí
  • Zcela integrovat prostředí návrhu PCB a strojírenského návrhu
  • Používat rozsáhlé knihovny a úložiště součástí

Solid Edge Wiring Design

Solid Edge Elektrické zapojení vodičů

Aplikace využívající schémat a diagramů s jedinečnými funkcemi elektronické analýzy a simulace, díky které mohou týmy konstruktérů navrhovat složité elektrostrojírenské návrhy ještě v rané fázi návrhového cyklu.

Solid Edge Harness Design

Solid Edge Elektrické zapojení kabelového svazku

Nástroj pro rozvržení a elektrické zapojení kabelových svazků, který umožňuje vytvářet komplexní výkresy určené do výroby, automatické rozpisky a výpisy.

Solid Edge Electrical Routing

Solid Edge Trasy vodičů a kabelů

Specializované prostředí řízené procesy, které slouží k efektivní tvorbě, vedení a organizaci vodičů, kabelů a svazků ve strojírenských sestavách.

Solid Edge PCB Design

Solid Edge Návrh PCB

Nástroje pro kreslení schémat a návrh PCB, které zjednodušují složitý návrh desky plošných spojů. Jejich součástí je zpracování vedení, hierarchické 2D a 3D plánování a vkládání a spolupráce mezi ECAD/MCAD.

Solid Edge PCB Collaboration

Solid Edge Spolupráce PCB

Zbořte komunikační návrhy při tvorbě návrhu PCB a efektivně prezentujte záměr návrhu mezi systémy ECAD a MCAD.

Electromechanical Design Collaboration

Technický dokument

Jak zlepšit spolupráci na elektrostrojírenském návrhu

Jak lze díky efektivní spolupráci zvýšit produktivitu a vytvořit robustní návrh? A jakým způsobem lze propojit inženýry z elektrických a strojírenských oborů?

Přečtěte si technický dokument »

Video

Podívejte se na řešení v akci

Zhlédnout další videa

Elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku v Solid Edge

Se zvyšující se složitostí elektrických zařízení je stále obtížnější vytvářet dokumentaci a návrh celého výrobku. Neinteligentní výkresové nástroje a tabulky již nejsou schopny pokrýt elektronické prvky vašich návrhů. Společnosti nyní potřebují chytré prostředí pro návrh elektrických zařízení, které nabízí ověření a automatizaci během práce.

Solid Edge nabízí sadu aplikací pro návrh, simulaci a výrobu elektronických systémů a kabelových svazků. Specializované funkce pro návrh elektrických zařízení v Solid Edge automatizují spoustu běžných zdlouhavých a na chyby náchylných operací.

Toto video představuje Solid Edge Trasy vodičů a kabelů, specializované prostředí řízené procesy, které slouží k efektivní tvorbě, vedení a organizaci vodičů, kabelů a svazků v sestavách Solid Edge. Tento nástroj umožňuje konstruktérům spolupracovat a vytvářet úplné a přesné digitální makety obsahující strojírenské i elektrické komponenty.