Elektrický návrh

Solid Edge Wiring Design 2019

Řešení problémů při návrhu elektroniky již v rané fázi návrhového cyklu

Aby mohli výrobci držet krok s požadavky trhu, a přitom zachovávat úroveň kvality, kterou zákazníci očekávají, musí znát nejlepší možný způsob integrace mechanických, elektrických a elektronických aspektů návrhu. Modul pro návrh elektroniky Solid Edge byl navržen tak, aby byl snadno použitelný, dostupný a funkční.

Funkce

Modelujte návrhy ve 3D – tvořte detaily elektrického vedení

Obchodní požadavky na rychlejší uvedení na trh, zlepšení kvality a minimalizaci celkových nákladů vyžadují změnu procesu návrhu. Pomocí digitálního modelu výrobku, jehož vlastnosti je možné pochopit a optimalizovat již v raných fázích vývoje, je možné dosáhnout výrazných změn. Produkty Solid Edge Electrical umožňují inženýrům kolaborativně navrhovat špičkové elektrické a elektronické systémy přímo v 3D prostředí Solid Edge.

Produkty Solid Edge Návrh elektrického vedení a Solid Edge Návrh kabeláže je možné použít samostatně nebo nasadit společně, což umožní automatické proudění dat návrhu elektrického vedení do asociovaných návrhů kabeláže, které usnadní práci a minimalizuje riziko nákladných chyb.

Solid Edge Návrh vodičů

Nástroje návrhu a simulace určené k rychlé tvorbě a ověření elektrických systémů umožňují týmům návrhu řešit problémy elektromechanického návrhu dříve v rámci cyklu návrhu.

Solid Edge Návrh kabeláže

Rychlé a intuitivní nástroje tvorby návrhu kabeláže a plochých modelů s funkcemi automatického výběru součástí, ověřování návrhu a generování výrobních pokynů umožňují inženýrům rychle a spolehlivě uvádět výrobky na trh.

Solid Edge Electrical Routing

Efektivně tvořte, směrujte a organizujte vodiče, kabely a svazky pomocí modulu Solid Edge Elektrická vedení. Propojení s nástroji Solid Edge Návrh elektrického vedení a Návrh kabeláže umožňuje týmům elektromechanického návrhu tvořit úplné a přesné digitální makety, které obsahují mechanické i elektrické komponenty, což zcela eliminuje potřebu drahých fyzických prototypů.

Solid Edge Návrh PCB

Nástroje k zachycení schémat a nástroje rozvržení PCB včetně zpracování skic, hierarchického 2D a 3D plánování a propojení ECAD-MCAD zjednodušují složitou úlohu návrhu desek tištěného spoje.

Video

Podívejte se na řešení v akci

Zhlédnout další videa

Návrh elektrického vedení a kabeláže v Solid Edge

Ve světě stále se zvyšující elektronické složitosti se přesná dokumentace a návrh celého výrobku stávají velmi obtížnými. Neinteligentní nástroje výkresů a tabulky již nejsou schopny pokrýt elektronické aspekty vašich návrhů. Společnosti nyní potřebují chytré prostředí návrhu elektroniky, které nabízí ověření a automatizaci během práce.