Simulace Solid Edge

Analýza metodou konečných prvků (FEA) v Solid Edge

Simulace Solid Edge je vestavěné řešení pro analýzy metodou konečných prvků (FEA), díky které mohou konstruktéři digitálně validovat návrhy součástí a sestav přímo v prostředí Solid Edge. Simulace v Solid Edge omezují díky prověřeným algoritmům aplikace Femap a technologii NX Nastran potřebu fyzických prototypů. To samozřejmě snižuje náklady na materiál i testování a urychluje vývoj výrobků.

Funkce

Výkonné funkce simulace vestavěné v Solid Edge

Prvotřídní simulační funkce a výkonné nástroje pro digitální validace návrhů.

Buckling Simulation

Automatická tvorba modelů konečných prvků

Vytvářejte automaticky modely konečných prvků pro tělesa a plechové součásti a provádějte úpravy síťování, pomocí kterých je možné zlepšit přesnost výsledných modelů. U sestav nabízí simulace Solid Edge automatickou detekci kontaktu a nastavuje realistickou interakci komponent včetně analýzy lineárních a lepených kontaktů.

Thermal Simulation

Definice okrajových podmínek pro realistická prostředí

Využijte definic okrajových podmínek, které jsou potřeba k modelování skutečných provozních prostředí pro analýzu. Zatížení a omezení jsou založena na geometrii a snadno se nastavují pomocí příslušných možností a ovládacích prvků. Sledujte tepelný i chladicí výkon, například přenos tepla s výsledky časové historie.

Motion Simulation

Výkonné grafické nástroje postprocesingu

Interpretujte a pochopte chování výsledného modelu pomocí výkonných grafických nástrojů postprocesingu. Pokud výsledky ukazují, že je potřeba zpřesnit návrh, díky synchronní technologii lze snadno provést požadované změny v modelu.

Automatizace procesů generování síťování

Toto řešení umožňuje poměrně snadno vytvořit špičkové síťování, je díky němu možné kontrolovat síťování bez parametrů a umožňuje provádění strukturálních a tepelných simulací na síťovaných tělesech.

Plná simulace pohybu

Vyhodnoťte a vizualizujte chování součásti v sestavě. Zjistěte, jak se bude výrobek chovat v reálném světě.

Analýza a simulace napětí

Provádějte analýzu nosníků, která umožňuje kontrolovat, zda sestavy nejsou předimenzovány, a to prostřednictvím analýzy vyvíjené zátěže. Díky tomu je možné ušetřit výrobní zdroje.

Simulace kmitání

Určete přirozené frekvence volného kmitání součásti nebo sestavy a také předpokládaná relativní posunutí konstrukce při přirozené frekvenci.

Simulace vzpěru

Určete zatížení, při kterém se struktura stane nestabilní, což je důležité zvlášť u modelů, které obsahují tenké součásti, nebo u sestav obsahujících tenké komponenty.

Tepelná simulace

Provádějte analýzy ustáleného přenosu tepla a tepelného napětí v podmínkách strojírenských a elektrostrojírenských sestav.

Výsledky FLOEFD

Importujte výsledky tlaku a teplot kapalin z nástroje Simcenter FLOEFD v rámci řešení Solid Edge pro potřeby strukturálního zatížení pro analýzy.

Video

Vyzkoušejte si výkonné simulace Solid Edge

Zhlédnout další videa

Prvotřídní simulační funkce v Solid Edge umožňují konstruktérům digitálně validovat své návrhy a vytvářet lepší výrobky rychleji díky časné analýze simulačního procesu.

Konstruktéři mohou rychlým provedením studie analýzy metodou konečných prvků (FEA) vyhodnotit konstrukce podle kritérií zatížení, aby byly splněny požadavky na pevnost a přitom se minimalizovalo využití materiálu. Tento postup nakonec vede k návrhu, který je konstrukčně správný a cenově výhodný.

Ben Monkton, vedoucí strojírenský inženýr, Calder

Případové studie

Jak skutečné společnosti využívají výhod simulace

See More Stories