Simulace Solid Edge

Analýza metodou konečných prvků (FEA) v Solid Edge

Simulace Solid Edge je vestavěná analýza metodou konečných prvků (FEA), díky které mohou inženýři návrhu digitálně ověřit návrhy součástí a sestav přímo v prostředí Solid Edge. Simulace v Solid Edge omezují díky prověřeným algoritmům aplikace Femap a řešiče NX Nastran potřebu fyzických prototypů. To samozřejmě snižuje náklady na materiál i testování a urychluje vývoj výrobků.

Funkce

Výkonné funkce simulace vestavěné v Solid Edge

Simulace Solid Edge značně omezují potřebu fyzických prototypů, což snižuje náklady na materiál i testování a zrychluje vývoj výrobků.

Buckling Simulation

Automatická tvorba modelů konečných prvků

Pomocí simulace Solid Edge můžete automaticky vytvořit modely konečných prvků pro tělesa i plechové součásti a také hotovou síť podle potřeby upravit nebo zpřesnit. U sestav nabízí simulace Solid Edge automatickou detekci kontaktu a nastavuje realistickou interakci komponent včetně analýzy lineárních a lepených kontaktů.

Thermal Simulation

Definice okrajových podmínek pro realistická prostředí

Simulace Solid Edge nabízí všechny definice okrajových podmínek, které budete potřebovat k modelování reálných provozních prostředí pro analýzu. Zatížení a omezení jsou založena na geometrii a snadno se nastavují pomocí možností a ovladačů vstupu na panelu Solid Edge. Sledujte tepelný i chladicí výkon, například přenos tepla s výsledky časové historie.

Motion Simulation

Výkonné grafické nástroje postprocesingu

Interpretujte a pochopte chování výsledného modelu pomocí výkonných grafických nástrojů postprocesingu v simulaci Solid Edge. Pokud výsledky ukazují, že je potřeba zpřesnit návrh, simulace Solid Edge může využít synchronní technologii Solid Edge a provést požadované změny v modelu.

Plná simulace pohybu

Vyhodnoťte a vizualizujte chování součásti v sestavě. Zjistěte, jak se bude výrobek chovat v reálném světě.

Analýza a simulace napětí

Analýza nosníků kontroluje, zda sestavy nejsou předimenzovány, podle množství na ně vyvinutého napětí, což ušetří výrobní zdroje.

Simulace kmitání

Určete přirozené frekvence volného kmitání součásti nebo sestavy a také předpokládaná relativní posunutí konstrukce při přirozené frekvenci.

Simulace vzpěru

Určete zatížení, při kterém se struktura stane nestabilní, což je důležité zvlášť u modelů, které obsahují tenké součásti, nebo u sestav obsahujících tenké komponenty.

Tepelná simulace

Analýza ustáleného přenosu tepla a analýza tepelného napětí umožňují konstruktérům nebo inženýrům analyzovat tepelné podmínky strojírenských a elektrostrojírenských sestav.

Video

Vyzkoušejte si výkonné simulace Solid Edge

Zhlédnout další videa

Prvotřídní simulační funkce v Solid Edge umožňují inženýrům návrhu digitálně ověřovat své návrhy a vytvářet lepší výrobky rychleji díky časné analýze simulačního procesu.

Konstruktéři mohou rychlým provedením studie analýzy metodou konečných prvků (FEA) vyhodnotit konstrukce podle kritérií zatížení, aby byly splněny požadavky na pevnost a přitom se minimalizovalo využití materiálu. Tento postup nakonec vede k návrhu, který je konstrukčně správný a cenově výhodný.

Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder

Příběhy zákazníků

Jak skutečné společnosti využívají výhod simulace

See More Stories