Integrace Teamcenteru pro Solid Edge

Ukládejte, spravujte a sdílejte svá data Solid Edge a zlepšete a zrychlete tak vývoj nových výrobků

Integrace Teamcenteru® pro Solid Edge zlepšuje procesy vývoje výrobků díky výkonné správě CAD dat v Solid Edge a nabízí jednotné prostředí správy pro strojírenská, elektronická, softwarová i simulační data. Integrace nabízí přístup k plnému rozsahu funkcí správy životního cyklu výrobku (PLM), které dále optimalizují procesy od návrhu po výrobu.

Rychlé dokončení úlohy

Integrace Teamcenteru pro Solid Edge zvyšuje transparentnost dat mezi Solid Edge a Teamcenterem. Dialogová okna Solid Edge pro operace se soubory přímo procházejí úložiště Teamcenteru a nabízí filtrované seznamy a grafické náhledy dokumentů Solid Edge. Uživatelé Solid Edge mohou v Teamcenteru také využít inovativní rozhraní Active Workspace, které je zjednodušeným uživatelským rozhraním správy životního cyklu výrobku (PLM).

Koncepční modelování

Koncepční modelování umožňuje rychlou tvorbu a vyhodnocování různých návrhových scénářů s Teamcenterem. Pracujte s nápady bez odesílání souborů do Teamcenteru. Díky tomu je možné vytvářet nebo přidávat nové součásti do sestav bez vytváření čísel součásti a publikování či odstraňování návrhu při jeho schválení nebo zamítnutí.

Integrovaná správa revizí

Nové revize součástí, sestav a výkresů Solid Edge jsou automaticky tvořeny a sledovány přímo v softwaru. Existující struktury výrobků je možné klonovat a upravit pomocí prostředí Správce struktury, které umožňuje rychlou konfiguraci nových sestav mimo prostředí Solid Edge. Moderní elektronické pracovní postupy usnadňují správu inženýrských změn a vydání dokumentace do výrobních procesů.

Častější opakované použití návrhů a nižší náklady

Náklady a čas potřebný k vývoji a výrobě výrobku je možné značně zkrátit opakovaným použitím dat a modelů z již hotového návrhu. Funkce hledání tvarů umožňuje opakované použití existujících součástí v nových návrzích. Hledání je možné snadno konfigurovat, ukládat a spustit na základě načtených existujících komponent. Struktury výrobku je možné klonovat a upravit pomocí Editoru struktury a tím rychle získat nové konfigurace hotových sestav.

Správa starších CAD dat

Kromě správy dokumentů Solid Edge spravuje Teamcenter související technická data v mnoha různých elektronických formátech. Pomůcka Přidání do Teamcenteru urychluje import starších dat včetně 2D výkresů, což umožňuje integraci těchto cenných dat do vývoje nových výrobků.

Vylepšená spolupráce

Teamcenter má mnoho funkcí, které umožňují lepší spolupráci v rámci jednoho týmu, s jinými odděleními i s externími dodavateli a zákazníky. Například ve výrobě je možné pomocí Teamcenteru zobrazit 2D výkresy, 3D CAD modely a rozpisky a zajistit tak všechny informace potřebné k výrobě správných součástí podle správných specifikací.

Na cestě k plnému PLM

Uživatelé Solid Edge jsou zaručeně na cestě k kompletnímu PLM, pokud si vyberou Teamcenter, světově nejrozšířenější systém pro správu dat životního cyklu výrobků. Teamcenter Rapid Start je předkonfigurované nasazení Teamcenteru, které nabízí ty nejlepší postupy a nastavení tak, aby minimalizoval čas a náklady vynaložené na implementaci. Také budete mít plný přístup k celému portfoliu funkcí Teamcenteru pro správu životního cyklu výrobku (PLM).

Teamcenter se Solid Edge nám umožňuje bezpečně používat nejnovější data kdykoli a kdekoli. Pokud například od našeho týmu pracujícího v jiném časovém pásmu potřebujeme nejaktuálnější dokument, pak máme jistotu, že jej vždy nalezneme v Teamcenteru – i když členové týmu v tu chvíli spí.

Olivier Pellerin, manažer pro IT inovace, Groupe SEB

Video

Leveraging best-in-class PLM solutions

Solid Edge helps users face the challenges of increasingly complex products and processes. Teamcenter integration for Solid Edge, leverages the best-in-class product lifecycle management tools of Teamcenter to address many of these challenges.

See More Videos

Nabídky

Začněte rychle pracovat se Solid Edge a Teamcenterem Rapid Start

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Vyzkoušejte si funkce simulací Solid Edge v naší bezplatné verzi. Zahrnuje simulaci pohybu, simulaci napětí, simulaci kmitání, simulaci vzpěry a tepelnou simulaci.

Teamcenter Rapid Start SaaS pro Solid Edge

Teamcenter Rapid Start SaaS nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní PDM navržené experty společnosti Siemens Digital Industries Software.

Případové studie

Jak skutečné společnosti využívají integraci Teamcenteru

See More Stories

Video

Leveraging best-in-class PLM solutions

Solid Edge helps users face the challenges of increasingly complex products and processes. Teamcenter integration for Solid Edge, leverages the best-in-class product lifecycle management tools of Teamcenter to address many of these challenges.

See More Videos