Správa požadavků

Správa požadavků na návrh výrobků a dodržování norem prostřednictvím plné sledovatelnosti

Každý návrh výrobku se řídí požadavky. Modul Solid Edge Správa požadavků umožňuje během návrhu a výroby přesně propojovat a sledovat požadavky, což vám pomůže při vývoji úspěšného výrobku.

Funkce

Plynulá správa požadavků a sledování

Modul Solid Edge Správa požadavků řeší problém záznamu, udržování a sledování klíčových principů úloh návrhu – požadavků. Vestavěný přístup umožňuje uživatelům například rychlou a snadnou interakci, hledání pracovních položek a provádění dalších úkonů. Úplná sledovatelnost představuje výhodu pro projektové manažery a umožňuje správné rozhodování.

Okamžitý přístup k požadavkům na výrobky

Díky rozdělení na karty se mohou uživatelé ihned odkazovat na úlohy a vyhnout se tak nákladným omylům.

Značení požadavků a zajištění sledovatelnosti

Uživatelé mohou ID konkrétního požadavku zaznačit do souboru Solid Edge a tím danou zpracovanou pracovní položku přesně sledovat.

Transparentnost úloh do detailu

Podrobný seznam akcí provedených u konkrétní úlohy lze zobrazit pouhým kliknutím. Správci a projektoví manažeři si mohou vybrat, zda povolit uživatelské komentáře, jak propojit související pracovní položky a definovat další způsoby interakce s pracovní položkou.

Snadná komunikace s vedením a manažery

Díky propojení dat návrhu a pracovních položek je možné pomocí 3D PDF souborů dělat manažerská rozhodnutí bez přístupu do CAD systému.

Video

Podívejte se na modul Správa požadavků v akci

Zhlédnout další videa

Správa požadavků v Solid Edge

Každý návrh výrobku se řídí požadavky. Přesné propojení a sledování požadavků během návrhu výrobku a procesu výroby je nezbytné. Solid Edge tyto úlohy řeší pomocí modulu Správa požadavků.