Návrh plechových součástí

Sheet Metal Design

Úplný, automatizovaný návrh plechových součástí v Solid Edge

Solid Edge zjednodušuje celý proces vývoje plechových výrobků od CAD návrhu přes rozvin až po generování výkresu a přizpůsobuje celý proces specifickým potřebám při návrhu plechových součástí. Na rozdíl od obecných CAD nástrojů nabízí Solid Edge funkce speciálně pro plechové součásti, například otisk, prolis, prolis s vyříznutím, žlábek, profilovaný ohyb, přímé ohyby či gravírování. Díky integrovaným funkcím analýzy, NC programování a dalších operací Solid Edge navíc pomáhá zkracovat dobu návrhu, zlepšovat kvalitu a snižovat náklady.

Snadnější vývoj plechových součástí

Modely plechových součástí můžete snadno vytvářet ze 2D skic a pracovat přímo s geometrií. Díky synchronní technologii v Solid Edge je možné na rozdíl od CAD systému s historií upravovat prvky nezávisle. Můžete měnit jejich pořadí, znovu je uspořádat a seřadit podle názvu a typu. Specializované funkce plechových součástí umožňují tvorbu a úpravy prvků plechové součásti (například prolisů a žlábků) na základě skic a inženýrských parametrů bez nutnosti regenerace nesouvisející geometrie a následných úprav. V jedné operaci je možné vytvořit více ohybů a ty automaticky oříznout. Kromě toho Solid Edge umožňuje „obalit“ plechovou součást kolem objemové součásti.

Snadné úpravy v libovolné fázi návrhu

Provádějte neplánované změny návrhu u modelů plechových součástí bez narušení konstrukčního záměru. Konstrukční záměr je možné automaticky nalézt a zachovat během přetažení nebo úpravy rozměrů včetně geometrických podmínek i parametrů modelu. Přidejte řídicí kóty k libovolné součásti 3D modelu plechové součásti. Na rozdíl od tradičních CAD systémů Solid Edge se synchronní technologií neposouvá tvorbu ani regeneraci nesouvisejících prvků dolů ve stromovém zobrazení podle pořadí vytvoření – všechny operace je tedy možné upravit stejně rychle.

Bezproblémové opakované použití návrhů dodavatelů a starších 3D návrhů

Importujte soubory modelů plechových součástí a převeďte je na použitelné součásti, které je poté možné upravit. Solid Edge rozpozná klíčové parametr importovaných součástí, například tloušťku a ohyby. V Solid Edge můžete upravit importované součásti stejně jako nativní geometrii – jednoduše prvky (například desky nebo ohyby) přetáhněte bez nutnosti je znovu modelovat.

Úspora času díky specializovaným funkcím

Specializované funkce návrhu plechových součástí v Solid Edge nabízí v porovnání s obecnými CAD nástroji výrazně lepší výsledky. Modelování plechových součástí urychlují specializované příkazy, například Ohyb spojením profilů pro potrubí, Převést na plechovou součást pro návrh násypky či Těleso polotovaru pro lisované součásti. Vestavěná inteligence ušetří další čas díky automatickému výpočtu využití materiálu a validování skutečné vyrobitelnosti součásti. Kromě toho možnost tvorby rozvinů plechových součástí připravených k výrobě pomáhá snižovat množství odpadu a nutnost přepracovávání návrhu.

Lepší kvalita pomocí vestavěné validace návrhu

Solid Edge nabízí bezkonkurenční funkce validace modelu, které zkontrolují skutečnou vyrobitelnost součástí a podporují tak snížení potřeby fyzických prototypů. Solid Edge nabízí senzory, které mohou automaticky měřit parametry, například vzdálenost mezi ohyby, nebo počítat důležité faktory, například náklady na materiál a plochy součástí. Díky funkcím analýzy konečných prvků je možné provést simulace v dřívější fázi návrhu. To v praxi znamená zlepšení kvality plechových součástí, snížení počtu vadných výrobků, minimalizaci spotřeby materiálu a dosažení nejnižší hmotnosti.

Rychlá tvorba přesných výkresů

Solid Edge je špičkový CAD systém pro snadnou a rychlou tvorbu výkresů plechových součástí včetně tabulek ohybů. U složených a rozvinutých komponent je možné vytvářet detaily a vkládat asociativní kóty, které se mohou automaticky aktualizovat při změně návrhu. Ve výkresu je možné rychle tvořit tabulky ohybů, stínované pohledy, rozložené sestavy, detaily a řezy. Pomocí technologie Microsoft OLE (object link and embedding) je možné celé výkresy, tabulky ohybů nebo jednotlivé pohledy snadno opakovaně použít v jiných typech dokumentů, například Word, Excel a PowerPoint, jako ilustrace příruček, technických specifikací, brožur apod.

Tvorba rozvinů připravených pro NC

Solid Edge pomocí standardního vzorce tvoří rozvin připravený pro NC, nabízí však i možnost definovat vlastní vzorec podle tabulek ohybů. Rozviny Solid Edge zobrazí z hlediska výroby vždy tu nejefektivnější velikost tabule plechu. Solid Edge zpracovává jednotlivé deformace tak, aby se co nejlépe hodily do procesu výroby plechových součástí. Tabulky ohybů je možné uložit do 3D součástí, aby bylo možné pořadí ohybů dokumentovat, použít je ve výkresech nebo exportovat při programování CNC strojů. Solid Edge také podporuje použití čar triangulace pro kuželové ohyby – to je důležité u přechodové úlohy plechové součástí, například čtverce na kružnici nebo kuželovité tvary. Solid Edge navíc umožňuje odebírat nežádoucí výštipy z rozvinů.

Jedinečné funkce pro snadnou tvorbu složitých modelů

Vytvářejte složité 3D plechové modely pomocí ohybů spojením profilů a výštipů v ohybu v prostředí 3D CAD. Funkce ohybu spojením profilů zlepšuje výrobní charakteristiky a pokrývá spoustu případů: 1:1, 1:N, oblouk na čáru, symetrické, asymetrické, rovnoběžné a různoběžné. Jedinečná funkce automatického výštipu zvyšuje úspěšnost tvorby ohybů spojením profilů. A nová možnost spojených profilovaných ohybů nabízí lepší flexibilitu při tvorbě a přesné rozviny. Nová funkce výštipu vyboulených ohybů umožňuje přidat výštip na konce jednoduchých ohybů. Ohyby spojením profilů jsou užitečné zejména při tvorbě návrhu zemědělských strojů a vybavení pro průmyslové zpracování potravin. U vyboulených ohybů, což jsou mechanické deformace, které vznikají při ohýbání kovových desek, je možné provést výštip, což je nezbytný krok pro úspěšnou výrobu.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Video

Návrh plechových součástí Solid Edge v akci

Hlavní výhodou Solid Edge je prostředí pro plechové součásti, ve kterém lze díky synchronní technologii provést snadno a rychle všechny kroky od návrhu až po výrobu.

Zhlédnout další videa

Případové studie

Jak reálné společností využívají návrh plechových součástí v Solid Edge

See More Stories