Technical Publications

Technical Publications

Snadná tvorba atraktivních ilustrací a interaktivních technických dokumentů

Sdílení výrobních postupů, návodů k instalaci a plánů údržby výrobku je základem úspěšné výroby i podnikání. Pomocí řešení technických publikací Solid Edge mohou konstruktéři snadno vytvářet mnoho typů technických dokumentů – od jednoduchých ilustrací přes příručky pro koncové uživatele až po interaktivní 3D technické dokumenty o výrobě a provozu. Díky tomu je možné vytvářet dokumenty nejvyšší kvality přímo v podniku místo jejich externího objednávání.

Funkce

Pracujte přímo se součástmi a sestavami Solid Edge

Řešení technických publikací Solid Edge jsou přímo integrována do Solid Edge a pracují přímo se součástmi a sestavami Solid Edge bez nutnosti převodu CAD souborů do jiných formátů. Změny v původním návrhu je možné snadno začlenit do existujících dokumentů, urychlit inženýrské změnové procesy a zajistit, aby publikované dokumenty skutečně odráží aktuální stav návrhu.

Technical Illustrations

Rychlá tvorba podrobných ilustrací
vašich návrhů

Modul Solid Edge Illustrations umožňuje vytvářet vysoce kvalitní dokumenty ve formátu 3D PDF a ilustrace pro cloud přímo ze souborů Solid Edge a jiných 3D CAD formátů. Díky Solid Edge je možné kreslit 3D pohledy a před jejich publikováním do nich přidat připomínky a poznámky v bublinách. Solid Edge Illustrations nabízí kompletní sadu funkcí pro tvorbu obrázků, animací a 3D PDF souborů z 3D modelů.

Publikování interaktivních technických dokumentů

Solid Edge 3D Publishing je snadno použitelný software pro tvorbu technických dokumentů, který umožňuje do dokumentů přímo vkládat modely Solid Edge a jiné 3D CAD formáty. Součástí modulu Solid Edge 3D Publishing je výkonná sada nástrojů pro práci s 3D CAD modely, kusovníky a formátovaným textem, díky které může kdokoli během pár minut vytvořit tištěné nebo interaktivní online dokumenty. To je ideální pro tvorbu školicích a pracovních pokynů, ilustrovaných katalogů součástí, provozní dokumentace a návodů k použití.

Modul XLIFF Language Translation

Využijte výhod formátu XML Localization Interchange File Format (XLIFF) při překladu a lokalizaci digitální dokumentů. Modul Solid Edge XLIFF Language Translation je dostupný jako doplněk, který nabízí funkce pro import a export překladů pro moduly Solid Edge 3D Publishing a Solid Edge Illustrations.

Video

Řešení technických publikací Solid Edge

Tvorba působivých ilustrací a interaktivních technických dokumentů pomocí Solid Edge. Tvorba technické dokumentace návrhů včetně pracovních pokynů výroby, příruček údržby a katalogů náhradních součástí.

Zhlédnout další videa

Řešení Solid Edge pro technické publikace automaticky načte prvky z CAD informací, takže není nutné tato data ručně vytvářet, což platí i pro hierarchickou strukturu sestav a podsestav, metadata, rozložené pohledy, konfiguraci sestavy a další. Díky integraci návrhu do publikace mohou uživatelé spouštět aplikace technických publikací přímo ze Solid Edge.