Technical Publications

The ability to clearly communicate the correct manufacturing, installation and maintenance procedures for your designs is essential to the performance of your products and the success of your business. Using Solid Edge technical publications solutions, your designers can quickly create many types of technical documents—from simple illustrations for end user manuals to interactive 3D technical documents for manufacturing and service. You can reduce the need for specialist technical authors or external services and produce top quality documents in-house.

Try Solid Edge 3D Publishing for free

Funkce

Pracujte přímo se součástmi a sestavami Solid Edge

Řešení technických publikací Solid Edge jsou přímo integrována do Solid Edge a pracují přímo se součástmi a sestavami Solid Edge bez nutnosti převodu CAD souborů do jiných formátů. Změny v původním návrhu je možné snadno začlenit do existujících dokumentů, urychlit inženýrské změnové procesy a zajistit, aby publikované dokumenty skutečně odráží aktuální stav návrhu.

Technical Illustrations

Rychlá tvorba podrobných ilustrací
vašich návrhů

Modul Solid Edge Illustrations umožňuje vytvářet vysoce kvalitní dokumenty ve formátu 3D PDF a ilustrace pro cloud přímo ze souborů Solid Edge a jiných 3D CAD formátů. Díky Solid Edge je možné kreslit 3D pohledy a před jejich publikováním do nich přidat připomínky a poznámky v bublinách. Solid Edge Illustrations nabízí kompletní sadu funkcí pro tvorbu obrázků, animací a 3D PDF souborů z 3D modelů.

Publikování interaktivních technických dokumentů

Solid Edge 3D Publishing je snadno použitelný software pro tvorbu technických dokumentů, který umožňuje do dokumentů přímo vkládat modely Solid Edge a jiné 3D CAD formáty. Součástí modulu Solid Edge 3D Publishing je výkonná sada nástrojů pro práci s 3D CAD modely, kusovníky a formátovaným textem, díky které může kdokoli během pár minut vytvořit tištěné nebo interaktivní online dokumenty. To je ideální pro tvorbu školicích a pracovních pokynů, ilustrovaných katalogů součástí, provozní dokumentace a návodů k použití.

Integrace s Teamcenterem PLM

Zkraťte cyklus mezi návrhem a dokumentací díky Teamcenteru®, prvotřídnímu řešení pro správu životního cyklu výrobků (PLM) společnosti Siemens. Otevírejte, ukládejte, rezervujte a uvolňujte nejnovější verze návrhových dat a provádějte další úkony s daty v klientovi Teamcenteru.

Integrace Teamcenteru pro modul Solid Edge Technické publikace umožňuje přímý přístup k návrhovým datům, díky čemuž máte jistotu, že vždy pracujete se správnými daty.

Modul XLIFF Language Translation

Formát XLIFF (XML Localization Interchange File Format) usnadňuje překlad a lokalizaci digitální dokumentů. Modul Solid Edge XLIFF Language Translation je doplněk, který přináší funkce importu a exportu překladů pro moduly Solid Edge 3D Publishing a Solid Edge Illustrations.

Video

Řešení technických publikací Solid Edge

Tvorba působivých ilustrací a interaktivních technických dokumentů pomocí Solid Edge. Tvorba technické dokumentace návrhů včetně pracovních pokynů výroby, příruček údržby a katalogů náhradních součástí.

Zhlédnout další videa