Solid Edge Návrh PCB

Synchronizujte elektromechanické aspekty vašeho návrhu desek plošných spojů pomocí nástrojů tvorby schémat a rozvržení PCB, které uživateli umožňuji vyhnout se nákladným změnám mechanické konstrukce i PCB .

Nástroje Solid Edge Návrh PCB umožňují spolupráci ECAD-MCAD v reálném čase již v raném stádiu vývoje.

Funkce

Solid Edge Návrh PCB

Solid Edge Návrh PCB nabízí tvorbu schématu a rozvržení PCB včetně zpracování tras, hierarchického 2D/3D plánování a spolupráce ECAD-MCAD.

  • Zrychlete vývoj pomocí obousměrné komunikace postupných změn návrhu, automatizovaného ého ověřování i schvalování mezi elektrickou a mechanickou doménou návrhu.
  • Vizualizujte v reálném čase problémy uvnitř prostředí 3D PCB za účelem kontroly a identifikace potenciálních kolizních situací.
  • Rychle plánujte rozvržení desky plošných spojů a poté ověřte a aktualizujte data mezi schématem a rozvržením.
  • Využijte automatizovaného plánování a správy rozvržení, asistovaného interaktivního zpracování tras, vazbami řízených propojení, doladění vysokorychlostních sítí i výkonných nástrojů pro RF, analogové a digitální technologie.
  • Použijte knihovnu s tisíci prověřených součástí a propojením na databáze komponent sloužící k rychlému vyhledání součástí a stažení jejich modelů.

Video

Modul Návrh PCB v praxi

Zhlédnout další videa

Návrh PCB a Spolupráce v Solid Edge

Aplikace ve webovém prohlížeči určená k tvorbě schémat vám pomůže rychle začít v prostředí, které již znáte a používáte každý den.