Solid Edge Návrh PCB

Synchronizujte elektrostrojírenské prvky vašeho návrhu desky plošných spojů pomocí prověřených nástrojů pro kreslení schémat a návrh PCB, které uživatelům umožňují vyhnout se nákladným změnám strojírenské konstrukce i PCB.

Nástroje Solid Edge pro návrh PCB umožňují spolupráci konstruktérů ECAD-MCAD v reálném čase při řešení otázek elektrostrojírenského návrhu již v rané fázi vývoje.

Technický dokument

Jak zlepšit spolupráci na elektrostrojírenském návrhu

Jak lze propojit týmy elektroinženýrů a strojírenských konstruktérů tak, aby efektivně spolupracovali a tím zvýšili produktivitu a vytvořili robustní návrh?

Přečtěte si technický dokument

Funkce

Urychlete vývoj návrhů

Solid Edge Návrh PCB umožňuje kreslit schémata a tvořit návrh PCB včetně nástrojů pro zpracování tras, hierarchické 2D/3D plánování a spolupráci mezi ECAD-MCAD.

  • Zrychlete vývoj pomocí obousměrné komunikace postupných změn návrhu, automatizovaného ověřování i schvalování mezi elektrickou a strojírenskou doménou návrhu.
  • Vizualizujte problémy uvnitř prostředí 3D PCB za účelem kontroly a identifikace potenciálních kolizních situací v reálném čase.
  • Navrhněte přesná rozvržení desek plošných spojů a poté ověřte funkčnost všech komponent podle schématu.
  • Využijte výhod automatizovaného plánování a správy rozvržení, asistovaného interaktivního zpracování tras, vazbami řízených propojení, doladění vysokorychlostních sítí i dalších výkonných nástrojů.
  • Využijte knihoven a úložišť součástí díky snadnému připojení k databázím komponent, ve kterých lze rychle vyhledávat součásti a stahovat modely.

Video

Podívejte se na modul Návrh PCB v akci

Zhlédnout další videa

Návrh PCB a spolupráce v Solid Edge

Plně integrované 3D rozvržení s plánováním, vazbami a kontrolou pravidel návrhů (DRC) a fotorealistickou vizualizací, které minimalizuje počet MCAD iterací. Modul Solid Edge Návrh PCB využívá úplné sady 3D vazeb s dynamickou detekcí kolizí a dávkovým ověřováním, což zajišťuje bezchybnost elektrostrojírenských návrhů.