Tworzenie rysunków technicznych CAD

Łatwe tworzenie rysunków technicznych CAD w Solid Edge

Rysunki techniczne są finalnym wynikiem wielu procesów inżynieryjnych, stanowiącym swoistą umowę między działem projektowym i produkcji — ich dokładność ma zatem kluczowe znaczenie. Jednak wobec wzrostu złożoności projektów produktów i złożeń oraz konieczności uwzględnienia szeregu globalnych standardów dotyczących rysunków technicznych, tworzenie i aktualizowanie rysunków oraz wprowadzanie na nich adnotacji może stanowić wyzwanie. Dzięki funkcjom dostępnym w oprogramowaniu Solid Edge układ rysunku, dodawane szczegóły i adnotacje oraz kontrolowanie wymiarowania są automatycznie dostosowywane do wybranego standardu mechanicznego tworzenia rysunków technicznych.

Usprawnione tworzenie rysunków technicznych i dokumentacji CAD

Oprogramowanie Solid Edge automatycznie tworzy i aktualizuje rysunki z modeli 3D, umożliwiając użytkownikowi szybkie kreowanie widoków bazowych i pomocniczych, w tym widoków przekroju i szczegółów oraz widoków przerwanych i izometrycznych. Automatyzuje również tworzenie rozstrzelonych widoków, symboli pozycji, list części i list materiałowych dla modeli o dowolnych rozmiarach. Dostępnych jest kilka różnych opcji wyświetlania, np. z cieniowaniem, dzięki czemu treść dokumentacji jest jasna i czytelna. W przypadku wprowadzenia zmian w modelu 3D projektanci otrzymują graficzne alerty informujące o zdezaktualizowaniu się widoków rysunku, zaś wbudowane narzędzie pokazuje, co się zmieniło. Podczas zapisywania rysunków bloki tytułowe są automatycznie wypełniane danymi z pliku części.

Streamlined CAD drafting and documentation

Większa wydajność pracy podczas tworzenia i aktualizowania projektów

Oprogramowanie Solid Edge pozwala zoptymalizować szybkość i wydajność pracy, wykorzystując możliwości procesorów wielordzeniowych, obsługując tworzenie uproszczonych złożeń oraz umożliwiając użytkownikowi wybór między jakością w wersji roboczej lub widokiem w wysokiej jakości. Ponadto podczas pracy z dużymi złożeniami oprogramowanie Solid Edge umożliwia rozmieszczanie widoków rysunków na podstawie kwerendy wyszukiwania i wyłączenie wszystkich komponentów, które nie są istotne w danym widoku. Dzięki znaczącemu zmniejszeniu liczby ukrytych linii do obliczenia widoki rysunków można rozmieszczać i aktualizować o wiele szybciej.

Better Performance

Łatwiejsze wymiarowanie i dodawanie adnotacji na rysunkach

Wszechstronne narzędzia do wymiarowania i wprowadzania adnotacji dostępne w oprogramowaniu Solid Edge umożliwiają niezwykle szybkie tworzenie szczegółowych rysunków. Przy zastosowaniu szablonów QuickSheet można automatycznie wypełniać rysunki wstępnie zdefiniowanymi standardowymi elementami, takimi jak widoki, listy części i adnotacje. Wprowadzanie szczegółów do widoków rysunków można zautomatyzować przez pobieranie wymiarów części lub złożenia; jest również dostępny dodatek zawierający pełen zestaw wymiarów i poleceń adnotacji.

Easier Drawing

Obsługa globalnych standardów tworzenia rysunków technicznych CAD

Oprogramowanie Solid Edge oferuje proste funkcje sterujące tworzeniem rysunków koncepcyjnych i wykresów, wprowadzaniem adnotacji i wymiarowania, zapewniające automatyczną zgodność ze standardami rysunków technicznych, w tym m.in. normami International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI), British Standards Institution (BSI), Deutsches Institut für Normung (DIN) oraz Japanese Industrial Standards (JIS). Użytkownik ma pełną kontrolę nad każdym elementem rysunku i może łatwo wprowadzić modyfikacje w przypadku zmiany normy.

Cad Standards

Precyzyjne rysunki części blaszanych

Dokumentację produkcyjną części blaszanych można tworzyć przy użyciu tabel sekwencji gięcia zawierających informacje o liniach środkowych gięcia, sekwencji, kącie i kierunku. Do rysunków złożeń można dodawać listy części z automatycznie tworzonymi uwagami, stanowiące idealne odzwierciedlenie części wykorzystanych w modelu. Dotyczy to również dodatkowych elementów, takich jak lakier.

Sheet Metal

Współpraca bez dodatkowych kosztów i efektywniejsze współdzielenie danych

Przy użyciu oprogramowania Solid Edge można z łatwością udostępniać rysunki 2D innym zespołom, dostawcom i klientom, nawet jeśli nie mają oni zainstalowanego oprogramowania Solid Edge. Bezpłatne narzędzie Solid Edge 2D Drafting umożliwia łatwe współdzielenie natywnych plików rysunków; jest także wyposażone w funkcje tworzenia rysunków koncepcyjnych, wyszukiwania celów, tworzenia wykresów oraz wymiarowania. Ponieważ narzędzie Solid Edge 2D Drafting jest w pełni kompatybilne z komercyjną wersją oprogramowania, nie występuje ryzyko utraty integralności danych na skutek konwersji.

Free 2D Drafting

Film

Bieżące tematy

Oprogramowanie Solid Edge pozwala łatwo tworzyć dokładne rysunki techniczne.

Zobacz więcej filmów

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Historie klientów

Zobacz, jak klienci doskonalą
procesy tworzenia rysunków CAD, aby realizować cele biznesowe.

See More Stories